Naar content

Roland van Elderen

Roland van Elderen
Key account manager Tax & Accounting
Marketing & Sales
"De juiste attitude is van doorslaggevend belang"

Ik ben inmiddels 25 jaar in diverse commerciële functies werkzaam, bij Wolters Kluwer ben ik commercieel verantwoordelijk voor de grootste klanten van de business unit Tax & Accounting. Een groot deel van mijn contacten zijn op partner- en bestuursniveau, zij zijn verantwoordelijk voor het beleid rondom kennismanagement bij de fiscale maatschappen. Daarnaast zijn de contacten met de eindgebruikers van onze producten van groot belang, zij kunnen vaak in detail aangeven welke behoefte zij hebben en geven de inspiratie om met nieuwe innovaties of productideeën te starten.

In mijn optiek is sales de kern van alles. Iedereen binnen Wolters Kluwer ‘is' sales want alles wat we ontwikkelen, komt bij de klant.

Enthousiasme en commitment

Het mooie van de huidige Wolters Kluwer dienstverlening is de enorme dynamiek. Onze markten zijn flink in beweging en als wij een speler van formaat willen zijn dan zullen wij op alle ontwikkelingen moeten anticiperen. Een juiste attitude is daarbij van doorslaggevend belang. Immers, je kunt alles leren maar je enthousiasme en je commitment bepalen hoe succesvol je daarin bent.

De juiste propositie maken

Klantkennis is van cruciaal belang. Op basis van klantkennis begrijpen we de werkprocessen bij onze klanten en kunnen we producten ontwikkelen die de werkprocessen van de professional ondersteunen en verder optimaliseren. Regelmatig ga ik samen met een productontwikkelaar naar de klant om het werkproces van die klant van A tot Z te begrijpen en daarvoor de juiste propositie te maken. Begrip van het werkproces is net zo belangrijk als de content. Het is helemaal optimaal als een productontwikkelaar een aantal weken bij onze klanten stage kan lopen en op basis van de kennis die hij daarbij opdoet nieuwe applicaties kan ontwikkelen.

Maatwerk omzetten naar confectie

Klantgedreven innovaties hebben een grote kans succesvol te zijn. Enige tijd geleden heb ik samen met een aantal van mijn collega's en in samenwerking met de klant, een grote fiscale maatschap, een tool ontwikkelt die alle fiscale professionals van actuele informatie voorziet. Deze tool kan vervolgens ook aan andere klanten met eenzelfde werkproces worden doorverkocht en hiermee hebben we maatwerk weten om te zetten naar confectie voor een grote doelgroep.

Een sterk merk

We zijn steeds meer een online dienstverlener. De juiste branding is belangrijk, hiermee kunnen we de juiste getalenteerde mensen aantrekken. Het fundament van Wolters Kluwer wordt gevormd door onze auteurs en medewerkers. Wolters Kluwer is een sterk merk en een bedrijf om trots op te zijn.