Naar content

Big data en privacy in Navigator

Big data en privacy in Navigator

Datum: 1 februari 2016

Leestijd ca. 5 minuten

Auteur: Robert Steunebrink

Beeld: Wolters Kluwer

Navigator, de online informatieportal van Wolters Kluwer, biedt u ook op het gebied van Big Data en privacy een schat aan actuele informatie. Wetgeving, jurisprudentie en commentaren uit toptitels als Tekst & Commentaar, Groene Serie, Nederlandse Jurisprudentie, Computerrecht en het Nederlands Juristenblad. Op deze pagina vindt u drie voorbeelden.

Computerrecht, Nieuws van het CBP

Vindplaats: Computerrecht 2016/28
Bijgewerkt tot: 11-01-2016
Auteur: -

Samenvatting

Het CBP heeft op haar website beleidsregels gepubliceerd over de meldplicht datalekken die per 1 januari 2016 van kracht is voor alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken. De meldplicht houdt in dat een ernstig datalek direct gemeld moet worden bij het CBP. De beleidsregels geven handvatten of sprake is van een dergelijk datalek dat gemeld moet worden. Hierbij gaat het niet alleen om daadwerkelijk weglekken van gegevens, maar ook om de blootstelling van persoonsgegevens aan verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder ook vernietiging van persoonsgegevens en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Meer lezen?

Op Navigator vindt u het volledige artikel.

Bedrijfsjuridische berichten, Het verzekeren van Cybersecurity

Vindplaats: Bb 2015/54
Bijgewerkt tot: 22-07-2015
Auteur: Mr. C.M.C. van Tetterode

Samenvatting

Hoewel het cybersecurity risico als één van de belangrijkste bedreigingen voor organisaties wordt ingeschat, is het verzekeren van dit risico toch niet eenvoudig. Omdat de huidige, traditionele producten onvoldoende aansluiten bij de technische ontwikkelingen en geen of beperkte dekking bieden voor het cybersecurity risico, heeft een aantal verzekeraars specifiek cyberpolissen ontwikkeld. Het is dus van groot belang te weten welke risico’s zich binnen uw organisatie kunnen voordoen en welke uw organisatie wenst te verzekeren.

Meer lezen?

Op Navigator vindt u het volledige artikel.

Jurisprudentie Internetrecht 2009-2015 (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht), 8.2.0 Big data en verkeersgegevens

Vindplaats: Jurisprudentie Internetrecht 2009-2015 (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht) 2015/8.2.0
Bijgewerkt tot: 31-03-2015
​Auteur:  A.R. Lodder & M. van der Linden-Smith

Samenvatting

Het aantal mensen dat op dit moment leeft, is ongeveer net zo groot als het aantal mensen dat sinds het begin van de mensheid heeft geleefd. Iets vergelijkbaars geldt voor data, alleen dan in versterkte mate. In 2006 was de hoeveelheid gegenereerde data drie miljoen keer zo groot als de tekst van alle boeken ooit geschreven, vier jaar later alweer vervijfvoudigd. Op dit moment is de hoeveelheid data onwaarschijnlijk groot en nog steeds sterk toenemend. Er wordt veel tekst geproduceerd (artikelen, blogs, reacties, mails, Whatsapp, etc.) maar ook veel gegevens worden door sensoren geproduceerd. In een wereld die toegroeit naar een internet van dingen zal de hoeveelheid gegenereerde gegevens alleen maar toenemen. Zo wordt de locatie van een smartphone net als bij een gewone mobiele telefoon vrijwel continue gemeten, maar in aanvulling daarop zijn er ook veelal tientallen apps bezig met het uitwisselen van informatie van en naar de smartphone. Iets vergelijkbaars geldt voor alle objecten die aan het internet gekoppeld zijn of zullen worden, die produceren een constante stroom aan gegevens.

In deze met data overspoelde wereld boet het klassieke concept privacy en herleidbaarheid aan relevantie in. Tina van der Linden en Tijmen Wisman pleitten al in 2008 voor een ruime interpretatie van gegevensbescherming bij anonieme verzamelingen….

Meer lezen?

Op Navigator vindt u het volledige artikel.

Sneller tot de essentie met Navigator

Navigator is de online informatieportal voor juridische, fiscale en financiële professionals die u toegang geeft tot complete en actuele wetgeving, uitspraken en commentaren. De informatie komt uit toptitels als Tekst & Commentaar, Groene Serie, Nederlandse Jurisprudentie, De Gemeentestem, De Vakstudie, BNB en Vakstudie Nieuws.

Alle relevante informatie is per rechtsgebied gebundeld in de totaalpakketten van Navigator Collecties. De inhoud is altijd actueel en van de hoogste kwaliteit, daar staan onze topauteurs garant voor. Navigator is geschikt voor uw desktop, tablet en smartphone. Zo heeft u altijd en overal snel toegang tot de informatie die u in uw werk nodig heeft.

 Lees meer over Navigator

Deze pagina delen: