Naar content

Marktplaats versus Deken

Marktplaats versus Deken

Datum: 25 april 2016

Leestijd ca. 5 minuten

Auteur: Sacha Willems

Beeld: Getty Images

Innovatie in de advocatuur in strijd met gedragsregels?

De advocatuur innoveert. Denk aan het gebruik van digitale platforms waar advocaten en cliënten aan elkaar gekoppeld worden. Maar hoe zit het daarbij met de gedragsregels voor advocaten? De Orde van Advocaten heeft alle advocaten schriftelijk gewaarschuwd dat zij bij het betalen aan dergelijke koppelsites mogelijk het provisieverbod van Gedragsregel 2 lid 2 overtreden. Tot 4 april konden advocaten het gebruik van dergelijke sites straffeloos melden. 

Emilie van Empel, advocaat en voorzitter van het dekenberaad en Jan-Hein Strop, oprichter van LegalDutch, een online platform voor bedrijven en advocaten, haalden hierover de afgelopen maanden regelmatig de media. Zij lichten hun standpunten toe.

Van Empel: “Gedragsregel 2 lid 2 verbiedt advocaten om een beloning of provisie toe te kennen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten. De achtergrond van dit provisieverbod ligt behalve in de onafhankelijkheid van advocaten eveneens in hun integriteit: een van de vijf wettelijk vastgelegde kernwaarden van iedere advocaat.”

Belang van de cliënt

Met de bescherming van de integriteit van de advocaat staat het belang van de cliënt voorop. Dienen de Orde en Strop dan hetzelfde doel?

“Bij de uitleg van het provisieverbod heeft de Orde steeds de nadruk gelegd op de onafhankelijkheid”, zegt Strop. “LegalDutch beschouwt de onafhankelijkheid ook als een groot goed, dat een hoger doel dient: het belang van de cliënt. LegalDutch is opgericht in het belang van de cliënt. Wij maken transparant wat aangesloten advocaten doen, wat ze kunnen, in welke branche ze gespecialiseerd zijn en wat ze voor een specifieke opdracht kosten. Bedrijven kunnen hun case voorleggen via een pitchmodule, waarmee ze pitches van advocaten kunnen vergelijken. Zo komt iemand sneller en gemakkelijker bij een geschikte advocaat terecht. Het gaat ons om de best mogelijke match”, zo licht Strop toe.

“Al die informatie kan de advocaat ook op zijn eigen site bieden”, vindt Van Empel. “Daar is een koppelsite niet voor nodig. Daarbij vraag ik mij af of de heer Strop wel transparant is over zijn kosten. Weet iemand die via LegalDutch een advocaat in de arm neemt hoeveel er wordt afgedragen?”

“Een advocaat mag als hij een zaak krijgt, daar niet voor betalen. Zo simpel is het. Het mag gewoon niet.”
- Emilie van Empel

Strop antwoordt: “Onze werkwijze is volledig transparant. Voordat de Orde de aanval opende op koppelsites, betaalden advocaten een advertentie fee voor het uitbrengen van een pitch. Vanwege alle door de Orde gecreëerde onduidelijkheid over wat wel en niet mag, hebben wij er tijdelijk voor gekozen om ons model volledig kosteloos te maken. Wij zijn een kwaliteitsplatform en willen onze advocaten op geen enkele manier in diskrediet brengen.”

“De Orde is zelf heel transparant”, vindt Van Empel. “Onze taak is om het provisieverbod te handhaven. De dekens hebben bij de handhaving gemerkt dat er onbekendheid was en onduidelijkheid was ontstaan en hebben daarom de communicaties uit doen gaan. Een advocaat mag als hij een zaak krijgt, daar niet voor betalen. Zo simpel is het. Het mag gewoon niet.”

Betaling voor een zaak is verboden

Op de vraag ‘Kunt u dan aangeven welke koppelsites precies wel en niet mogen?’ antwoordt Van Empel: “Nee, dat kan ik niet. Wij gaan niet over de koppelsites. Er zijn op dit moment ongeveer vijftig aanbieders. Het gaat om de afspraken in de praktijk tussen de advocaten die zich aan de Gedragsregels moeten houden en die aanbieders.”

Strop vindt het hypocriet hoe de Orde de gedragsregel nu uitlegt en de uitleg alles behalve transparant. “Als het klantbelang centraal zou staan, dan zou achteraf betalen bij een match het geprefereerde model zijn. Juist dan zijn de kernwaarden gegarandeerd. De advocaat neemt de beslissing om de zaak aan te nemen dan in alle vrijheid, zonder van te voren te betalen. En de klant heeft voldoende keuzevrijheid”.

“Het gaat niet om de vraag of er vooraf of achteraf wordt betaald”, reageert Van Empel. “Het gaat erom óf er voor een individuele zaak wordt betaald. Dat is nou eenmaal hoe de Gedragsregel luidt. Het moment van betaling maakt niet uit.”

On- of offline

Strop begrijpt niet waarom de Orde focust op de online netwerken. “Advocaten betalen offline op allerlei manieren voor het verkrijgen van opdrachten. Het is ineens een probleem nu het online transparant wordt.”

Volgens Van Empel wordt er echter ook ingegrepen als advocaten offline het provisieverbod overtreden. “De Orde heeft alleen extra aandacht aan online gegeven nadat ze merkte dat de online wervingsactiviteiten als paddenstoelen uit de grond schoten de afgelopen twee jaar en dat advocaten het provisieverbod online uit het oog verloren. Advocaten mogen nu eenmaal niet vergeten dat ze naast ondernemer ook advocaat zijn en zich dus aan de Advocatenwet en de Gedragsregels moeten houden.”

“Advocaten betalen offline op allerlei manieren voor het verkrijgen van opdrachten. Het is ineens een probleem nu het online transparant wordt.”
- Jan-Hein Strop

Strop merkt op dat het kantoor van Van Empel, Blue Legal wordt ondersteund door leadgenerator Hans van den Dungen van Dunga en vindt dat Van Empel met twee maten meet.

Van Empel stelt dat haar kantoor het provisieverbod niet overtreedt. “Van den Dungen brengt geen zaken aan. Hij netwerkt alleen voor ons, tegen een vergoeding vergelijkbaar met de kosten van een advertentie. Het komt ook voor dat iemand via hem aan ons wordt voorgesteld en dat het geen zaak wordt.”

Strop reageert: “Als cliënten gebruikmaken van een platform wordt het ook niet altijd een zaak. Maar er is één cruciaal verschil: bij ons kunnen klanten zelf kiezen en vergelijken. De leadgenerator van Van Empel werkt exclusief voor haar advocatenkantoor. Dus hij verwijst mensen die een advocaat nodig hebben alleen door naar Blue Legal. Niet omdat Blue Legal het beste kantoor is, maar vanwege zijn provisie. Is dat in het belang van de klant?”

Toekomst

Hoe zien Van Empel en Strop de nabije toekomst? Van Empel sluit niet uit dat de huidige gedragsregel gaat veranderen. “De Commissie herziening gedragsregels, die bekijkt of de regels nog passen in het huidige maatschappelijke klimaat, is al van start gegaan en zal eind 2017 met een afronding komen.” Strop: “Samen met andere platforms zullen wij deze strikte uitleg van het provisieverbod gaan aanvechten.” Van Empel: “Net als anderen met een serieuze bijdrage wordt Strop door de orde uitgenodigd input te leveren aan het herijkingstraject.”

  • Lees meer over dit onderwerp op legaldutch.nl en fd.nl
  • Ruim 64% van de consumenten zou het prettig vinden om op internet advocaten gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Bekijk de infographic voor meer facts & figures.
Deze pagina delen: