Naar content

De data scientists komen eraan

De data scientists komen eraan

Datum: 16 december 2015

Leestijd ca. 3 minuten

Auteur: Vincent Durivou

Beeld: stockbeeld Dreamstime

De data scientists zijn in aantocht en de kans is groot dat ze uit Tilburg of Eindhoven komen. In september 2016 starten Tilburg University en TU Eindhoven met een gezamenlijke bachelor en drie masterprogramma’s op het gebied van big data.

Of er vraag is naar zulke opleidingen? “Jazeker,” zegt Corien Prins, decaan aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van Tilburg University. “Op recente voorlichtingsdagen kregen we meer dan 200 studenten over de vloer. Tegelijk haken bedrijven en organisaties als partner aan bij onderzoeksprojecten, zodat ze er straks al vroeg de beste studenten kunnen uitpikken. Daar zitten financiële instellingen en marketingbedrijven tussen, maar ook publieke instanties.”

Rechters volgen

Het fenomeen big data roept steevast discussie op en daar is binnen de opleidingen dan ook alle ruimte voor. Prins: “In de Verenigde Staten bestaan toepassingen die volgen hoe rechters zich op sociale media gedragen, om zo een beeld van ze te vormen. Is dat wenselijk? Willen we dat de rechtspraak wordt gedomineerd door het leggen van correlaties? En: bieden data eigenlijk wel een volledig overzicht? Een bron als Rechtspraak.nl behandelt maar een deel van alle zaken.”

Grenzen trekken

Ook gevoeligheden op het gebied van privacy gaan de twee universiteiten niet uit de weg. “Dat is natuurlijk een hot issue,” zegt Prins daarover. “De klassieke privacywetgeving is gestoeld op doelbinding: bedrijven verzamelen gegevens voor een specifiek doel. Bij big data is de denkwijze omgekeerd. Je begint met een berg data. Daaruit trek je conclusies en leid je een verdienmodel af. Dit betekent dat gegevens die voor het ene doel zijn afgegeven voor een ander doel worden gebruikt. Waar ligt dan de grens? Ook data scientists, veelal niet-juristen, moeten deze discussie niet uit de weg gaan.”

Slimme apps

Feit is volgens Prins dat de data-analist in opkomst is. “Big data leidt tot slimme ideeën, ook binnen de juridische dienstverlening. We zien steeds meer apps die, net als bij banken, basistaken overnemen. Of kijk maar naar de online echtscheidingsdienstverlening.” Deze ontwikkeling zal zijn effect op het werk van advocatenkantoren niet missen, verwacht Prins. “Routineklussen zullen worden gedigitaliseerd, terwijl adviseurs zich meer gaan concentreren op complexe klussen.”

Bezoek de data science-sites van

Deze pagina delen: