Naar content

Tekst & Commentaar

Meest geliefd. Meest gebruikt.

 • De meest recente drukken op een rij

Nieuw & binnenkort

 • 1
  Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek

  13e druk - Met circa 4300 actuele commentaren en zo'n 300 gewijzigde artikelen is de dertiende druk van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek wederom een onmisbare bron voor u als juridische generalist.

  Lees meer
 • 2
  Tekst & Commentaar Pensioenrecht

  7e druk - Krijg snel inzicht in alle actuele wet- en regelgeving op het terrein van het pensioenrecht. Het commentaar in deze zevende druk is herzien naar de stand van de wetgeving op 15 januari 2019. Met kort, helder commentaar de ideale bron voor elke jurist werkzaam op dit terrein.

  Lees meer
 • 3
  Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom

  6e druk - Het intellectuele eigendomsrecht is veelzijdig en beweeglijk. Deze druk is geheel herzien, waarbij de wetgeving de situatie per 1 maart 2019 weerspiegelt en het commentaar is bijgewerkt tot en met 1 januari 2019.

  Lees meer
 • 4
  Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht

  10e druk - In deze druk vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht. De belangrijkste wet- en regelgeving voorzien van korte, heldere commentaren voor een snel begrip.

  Lees meer
 • 5
  Tekst & Commentaar Insolventierecht

  11e druk - Kort, helder en toegankelijk commentaar op de belangrijkste regelingen uit het insolventierecht. Deze elfde druk is op vele vlakken herzien naar de stand van de wetgeving op 1 januari 2019. Een must-have voor elke jurist op het vlak van het insolventierecht!

  meer informatie
 • 6
  Tekst & Commentaar Mededingingswet

  6e druk - Deze bundel brengt u een compleet en actueel overzicht van wetteksten op het gebied van de Mededingingswet, verhelderd met beknopt commentaar. Deze nieuwste editie is bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 oktober 2018.

  Lees meer
 • 7
  Tekst & Commentaar Personen- en familierecht

  10e druk - Al 20 jaar het dagelijks gereedschap voor de personen- en familierechtspecialist! Bijgewerkt tot 1 augustus 2018. Met o.a. aandacht voor de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (Stb. 2017, 177).

  Lees meer
 • 8
  Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht

  9e druk - Alle need-to-know-informatie voor uw dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk. Bijgewerkt tot en met 1 juli 2018 en voorzien van 1250 commentaren.

  Lees meer
 • 9
  Tekst & Commentaar Straftrecht

  12e druk - Met bijna 1400 korte en glasheldere commentaren een must have voor elke strafrecht jurist! Bijgewerkt tot en met 1 juli 2018 en bevat bovendien aanhangige wetsvoorstellen zoals de wijzigingen die voortvloeien uit de nog in werking te treden Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2017, 82).

  Lees meer
 • 10
  Tekst & Commentaar Arbeidsrecht

  10e druk - Bijgewerkt tot en met 1 juli 2018 en voorzien van meer dan 700 korte en glasheldere commentaren. Met veel jurisprudentie, waaronder interessante uitspraken van de Hoge Raad op het gebied van de WWZ.

  Lees meer
 • 11
  Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering

  8e druk - Dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. Deze druk bewijst zijn meerwaarde door de reeds in werking getreden KEI-wetgeving via korte, heldere en gestructureerde commentaren toegankelijk te maken.

  Lees meer
 • 12
  Tekst & Commentaar Huurrecht

  8e druk - Geheel geactualiseerd en het commentaar is op vele fronten uitgebreid en aangescherpt naar de huidige stand van zaken in het huurrecht (bijgewerkt tot en met 1 juli 2018).

  Lees meer
 • 13
  Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht

  6e druk - Naast de WW, de WIA en de ZW en de voornaamste daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, zijn ook de relevante delen van enkele overkoepelende wetten en regelingen becommentarieerd. Bijgewerkt tot 1 juli 2018.

  Lees meer
 • 14
  Tekst & Commentaar Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  Eenmalige uitgave - Door middel van korte, heldere commentaren krijgt u snel inzicht in zowel de AVG als de Uitvoeringswet AVG. Daarnaast is voor de volledigheid ook de tekst van de Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie opgenomen.

  Lees meer
 • 15
  Tekst & Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht

  6e druk - Deze uitgave is meer dan ooit toegespitst op het privacyrecht. U vindt o.a. commentaar op de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Het commentaar op de Verordening open internettoegang nieuw opgenomen en is de WION vervangen door een nieuw commentaar op de Wibon.

  Lees meer
 • 16
  Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal

  7e druk - Naast de vele actualisaties op het bestaande commentaar, is de Europese Erfrechtverordening met geheel nieuw commentaar opgenomen. Bijgewerkt naar de stand van 1 september 2018.

  Lees meer
 • 17
  Tekst & Commentaar Grondwet en Statuut

  5e druk - In het commentaar vindt u o.a. verwijzingen naar relevante bepalingen uit het EVRM en het EU-recht, aangevuld met belangrijke jurisprudentie van het EHRM. Bijgewerkt naar de stand per 15 augustus 2018.

  Lees meer

Tekst & Commentaar online

Wilt u beschikken over de allerlaatste stand van zaken? Kies dan voor Tekst & Commentaar online. Nu tijdelijk met 10% korting!

Verschijningsschema Tekst & Commentaar

Handig schema met een actueel overzicht van alle huidige en te verschijnen Tekst & Commentaar-delen, inclusief prijzen.

Let op: geplande verschijningsdata kunnen wijzigen


Downloaden

“Mijn groene bijbel”

Lucinda Hoogewerf, Van Diepen Van der Kroef Advocaten
 

“Alle informatie onder één klik”

Ivo Stolting, Stolting Advocatuur
 

Verschijnings- en abonnementsvormen

Verschijningsvormen

 • Boek & e-book
 • Online (toegankelijk via Navigator)
 • Collecties (totaalpakketten per rechtsgebied)


Deelgebiedabonnement

Met een deelgebiedabonnement heeft u online toegang tot alle nieuwe delen en herdrukken uit het rechtsgebied van uw keuze. En voor een scherpe prijs. Deze deelgebiedabonnementen zijn verkrijgbaar: 


Abonnement per deel

Alle delen van Tekst & Commentaar zijn ook als los abonnement verkrijgbaar.

‘Online om te zoeken, offline om te lezen’

Tekst & Commentaar is de steun en toeverlaat voor iedere juridische professional. Nu tijdelijk met 10% korting!

Over Tekst & Commentaar

Als juridisch professional neemt u alleen genoegen met het beste. En kiest u natuurlijk voor Tekst & Commentaar wanneer u snel inzicht wilt krijgen in de wetgeving. Tekst & Commentaar biedt u altijd een glashelder commentaar per wetsartikel; direct toepasbare uitleg in een paar regels. Online, als boek of als e-book. De serie is van een bijzonder hoge kwaliteit en zeer compleet. Aan de serie (30 delen) werkt een team van maar liefst 400 topauteurs en een redactieteam dat bestaat uit de top van de markt. Niet voor niets is Tekst & Commentaar al bijna 30 jaar de standaard in de juridische markt.


Hét gereedschap voor de juridische professional

 • ​Glashelder commentaar per wetsartikel
 • In een paar regels direct toepasbare uitleg
 • Hoge kwaliteit, zeer compleet en actueel
 • Topredacties en de beste auteurs uit het vakgebied

Auteurs en redactie

Aan de serie Tekst & Commentaar werkt een team van maar liefst 400 topauteurs en een redactieteam dat bestaat uit de top van de markt. Iedere Tekst & Commentaar-titel wordt ontwikkeld door een team van autoriteiten op het vakgebied. Zij zorgen ervoor, dat Tekst & Commentaar altijd een glashelder commentaar geeft.


Wij zijn benieuwd naar uw ideeën

Heeft u een idee of suggestie m.b.t. Tekst & Commentaar? Redactie en uitgever stellen uw reactie zeer op prijs! Mail ons via tekstcommentaar@wolterskluwer.com of reageer via Twitter (@tekstcommentaar). Ook voor uw inhoudelijke vragen over Tekst & Commentaar kunt u hier terecht.