Naar content

Stevensprijs 2018

vrijdag 25 januari 2019

De Stevensprijs wordt in 2019 voor de vierde keer uitgereikt.

Winnaar van de Stevensprijs 2017

Fiscalist Coen Maas heeft de Stevensprijs 2017 gewonnen. De prijs, een cheque ter waarde van € 2.000 en een bronzen beeld van kunstenares Babke Moelee, werd uitgereikt door content director Rimco Spanjer van Wolters Kluwer Nederland.

 

Stevensprijs
De Stevensprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de jonge fiscale auteur die er het best in slaagt moeilijke fiscale materie op een eenvoudige en heldere manier weer te geven. De prijs is eind 2014 ingesteld ter gelegenheid van het afscheid van Leo Stevens als hoofdredacteur van Vakstudie Nieuws. De genomineerden voor de Stevensprijs 2017 waren Coen Maas (Universiteit Leiden, Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad), Tirza Cramwinckel (Universiteit Leiden, Stibbe) en Mats Cornelisse (De Brauw Blackstone Westbroek).
 
Rimco Spanjer, Content Director van Wolters Kluwer Legal & Regulatory Nederland over de Stevensprijs: "Ik ben trots op het feit dat we de Stevensprijs hebben en dat ik die mag uitreiken. Jonge auteurs zijn van groot belang voor onze toekomst, niet alleen van die van Wolters Kluwer, ook voor de samenleving als geheel."


Gepassioneerd betoog
Leo Stevens hield tijdens de uitreiking een gepassioneerd betoog: "De uitdaging is innovatieve mogelijkheden in kaart te brengen die ten goede komen aan het maatschappelijke welzijn in de nabije en verdere toekomst," aldus Stevens. "Het is met name van belang dat jonge fiscalisten daarmee bezig zijn, want zij gaan het meest over de toekomst. Zij moeten zich gemotiveerd voelen de fiscale mogelijkheden − liefst zo toegankelijk mogelijk – aan de beleidsmakers te presenteren en met hen een constructieve dialoog aangaan."
 
Stevens hoopt van ganser harte dat alle genomineerden voor de Stevensprijs, maar ook degenen voor wie zij een voorbeeldfunctie vervullen, de voortrekkers zullen blijven in een verfrissend en vernieuwend fiscaal debat. "Genomineerd zijn is een grote verdienste die jullie zelf helemaal hebben waargemaakt," spreekt hij Tirza, Coen en Mats toe. Hij is oprecht onder de indruk van hetgeen zij nu al hebben gepresteerd en de verwachtingen die zij daarmee voor de toekomst hebben gewekt.


Winnaar Coen Maas
Uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn. Die eer komt ditmaal Coen Maas toe. Hij is na Madeleine Merkx en Isabella de Groot de derde winnaar van de Stevensprijs. De jury, bestaande uit prof. dr. Stan Stevens, voorzitter mr. Jacques Overgaauw, prof. dr. Allard Lubbers en mr. drs. Jeroen Knuist, was zeer te spreken over de diversiteit van ingewikkelde fiscale kwesties die Coen behandelde in FED. Uit meerdere voorbeelden blijkt dat Coen "de breedte heeft die de winnaar van de Stevensprijs kenmerkt".

Dat hij als winnaar uit de bus komt, is voor Coen een complete verrassing: 

"Je hoopt het wel, maar de andere genomineerden schrijven net zo goed prachtige stukken die ik zelf met veel plezier lees. De Stevensprijs zie ik als een enorme blijk van waardering en een stimulans om door te gaan met publiceren ook op de momenten van twijfel, frustratie en wanneer je je afvraagt of je publicaties er wel toe doen." 

Genomineerden

Coen Maas

Coen Maas is sinds de afronding van zijn proefschrift op het gebied van het vroegmoderne Latijn actief als fiscalist. Na vier jaar te hebben gewerkt in de belastingadviespraktijk van PwC Rotterdam is hij nu werkzaam op het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad en tevens als universitair docent verbonden aan de afdeling belastingrecht van de Universiteit Leiden. Daarnaast schrijft Coen voor Fiscaal Tijdschrift FED en NLFiscaal annotaties over een breed scala aan onderwerpen en is hij bewerker van de Vakstudie Algemeen Deel. Zijn wetenschappelijk onderzoek richt zich de laatste jaren met name op fiscale rechtsvinding en fraus legis, hetgeen heeft geresulteerd in diverse artikelen in het WFR en in vriendenbundels. In het academisch jaar 2016/2017 heeft Coen zijn onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten als visiting researcher aan Harvard Law School.

Tirza Cramwinckel

Tirza is als promovenda en docent verbonden aan de Afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij verbonden aan de praktijkgroep Tax bij Stibbe Amsterdam. Haar promotieonderzoek ziet op fiscale burgercommunicatie van de Belastingdienst. Hoe ‘vertaalt’ de Belastingdienst complexe fiscale wetgeving naar begrijpelijke taal en wat zou de juridische status van dergelijke uitingen moeten zijn? Hierin combineert zij haar studies Fiscaal recht en Nederlandse taal & cultuur (Universiteit Leiden). Tirza is vaste medewerker voor FED (formeel belastingrecht). Ook is zij vaste medewerker voor TaxVisions (formeel belastingrecht) bij Wolters Kluwer, waarbij arresten in korte, aantrekkelijke filmpjes worden vertaald. Zij publiceert regelmatig, geeft lezingen en doceert aan studenten fiscaal recht. Haar voornaamste interesse ligt daarbij in het formele belastingrecht en het (fiscale) bestuursprocesrecht. In 2013 is haar fiscale masterscriptie bekroond met de Grote Financiën Prijs van het Ministerie van Financiën (scriptietitel: "Vertrouw (niet) op de vertalende fiscus! Een onderzoek naar vertrouwenwekkende uitingen van de Belastingdienst vanuit het juridische perspectief en het taalperspectief”).

Mats Cornelisse

Mats Cornelisse is als advocaat werkzaam in de fiscale praktijk van de Brauw Blackstone Westbroek. Hij adviseert over vraagstukken in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en het formele belastingrecht, binnen zowel een nationale als een grensoverschrijdende context. Tevens is hij betrokken bij de verdediging in fiscale geschillen en bij het voeren van fiscale procedures, inclusief ten overstaan van de Hoge Raad der Nederlanden. Daarnaast is hij als annotator verbonden aan Fiscaal Tijdschrift FED. Mats heeft een MSc behaald in fiscale economie en een LLM in fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is hij een Fulbright alumnus van de University of Pennsylvania Law School.

Winnaar Stevensprijs 2017

Editie 2017

Winnaar: Coen Maas

Winnaar stevensprijs 2016

Editie 2016

Winnaar: Mr. I.M. (Isabella) de Groot

Winnaar Stevensprijs 2015

Editie 2015

Winnaar: Mr. Dr. M.M.W.D. (Madeleine) Merkx

Sfeerimpressie 2017

Bekijk de foto's om een impressie te krijgen van de uitreiking.

Winnaar Coen met oud winnaressen Madeleine (links) en Isabella (rechts)