Naar content

Stevensprijs 2018

De Stevensprijs werd op 25 januari 2019 voor de vierde keer uitgereikt.

 

Stevensprijs 2016

In het Haagse Carlton Ambassador Hotel vond op 20 januari 2016 de uitreiking van de Stevensprijs plaats. De winnares Isabella de Groot ontving de prijs uit handen van Rimco Spanjer (Content Director Wolters Kluwer Legal & Regulatory Nederland) en prof. dr. L.G.M. Stevens. Isabella wint naast de titel ‘winnaar Stevensprijs 2016’, ook €2.000,- in prijzengeld en een kunstwerk van de getalenteerde jonge kunstenaar Laurens Spier.

Wij feliciteren Isabella en wij bedanken iedereen die zijn/haar voorkeur heeft uitgebracht voor één van de vier genomineerden. Uit de vele honderden reacties blijkt dat de prijs erg leeft.

 

Winnaar Stevensprijs 2016

Mr. I.M. (Isabella) de Groot

Juryrapport winnaar Stevensprijs 2016

Isabella de Groot heeft de afgelopen jaren een aantal hoogwaardige publicaties geproduceerd op het terrein van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en het internationaal en Europees belastingrecht. Zij is kritisch, maar komt ook met concrete oplossingen voor verbetering van wet- en regelgeving en helpt daardoor de rechtsontwikkeling vooruit. Isabella lijkt een voorkeur te hebben voor lange doorwrochte artikelen, maar is ook in staat om heel compact de kritiek te verwoorden. Illustratief daarvoor is haar recente publicatie “Artikel 13l Wet Vpb 1969 een regelrechte miskoop”. Beeldend verwoordt Isabella daarin dat de huidige aftrekbeperkingen gelijkenis vertonen met een overvolle kledingkast: (ik citeer) “Als ik nieuwe kleding aanschaf, dan betekent dat niet dat ik oude kleding wegdoe. Zelfs een versleten vest dat ik al twee jaar niet gedragen heb, moet blijven hangen onder het motto “ik doe het misschien nog wel een keer aan als ik thuis op de bank hang. Pas als de kleding echt niet meer in mijn kasten past, neem ik na een half uur tobben het besluit om die ene — ooit prachtige, maar inmiddels compleet afgedragen — jurk weg te doen die ik om die reden al vijf jaar niet meer aan heb gehad. Een soortgelijk probleem heeft onze wetgever met renteaftrekbeperkingen: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB 1969) wordt ermee volgestouwd.” De metafoor van de kledingkast zal de naamgever van de prijs - als zoon van een kleermaker – ongetwijfeld aanspreken.

Isabella was ook vorig jaar al genomineerd voor de prijs. Zij heeft dus – zoals dat in sporttermen heet – vormbehoud getoond. Over de hele periode heeft zij alleen en samen met anderen doorwrochte publicaties het licht doen zien. De jury wijst op haar publicaties in 2015 waarin de lastige materie van misbruik van EU-recht wordt besproken en de EU-rechtelijke houdbaarheid van de verrekeningsmethode aan de orde wordt gesteld. Isabella beperkt zich daarin niet tot het uiten van kritiek op de wetgever, de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie, maar geeft concreet aan op welke wijze de wet veranderd of anders geïnterpreteerd zou kunnen worden.

Wat betreft 2014 wijst de jury op WFR 2014/274 “Conflicterende jurisprudentie Hof van Justitie EU inzake neutralisatierecht”. Zij geeft daarin aan hoe zou moeten worden omgegaan met persoonsgebonden aftrekposten indien een belastingplichtige in twee landen werkzaam is. Een ander voorbeeld uit 2014 is WFR 2014/1032 “Wijziging vrijstellingsmethode Moeder-dochterrichtlijn in verband met hybrids: verrekeningsmethode vergeten?” waarin Isabella lopende het wetgevingsproces voor een aanpassing van het wetsvoorstel pleitte. In het wetsvoorstel was - naar de mening van Isabella - onvoldoende gewicht toegekend aan de omstandigheid dat binnen de moeder-dochterrichtlijn zowel voor een vrijstellingsmethode als voor een verrekeningsmethode kan worden gekozen om (internationale) dubbele heffing te voorkomen.

Wat betreft 2016 wijst de jury op haar artikel van begin dat jaar in WFR 2016/57 (ook verschenen in EC Tax Review (2016/3)) waarin Isabella concludeert dat de door de Europese Commissie voorgestelde ‘switch over’ -bepaling in de Anti Avoidance Directive in strijd zou komen met de vrijheid van kapitaalverkeer. Het voorstel hield in dat voor laag belaste vennootschappen die zijn gevestigd buiten de EU verplicht verrekening moet worden gegeven in plaats van vrijstelling. Deze ‘switch over’-bepaling is uiteindelijk niet ingevoerd. Tot slot wijst de jury op het artikel in WFR 2016/66 “Verliesverrekening bij ontvoeging van clustermaatschappijen” dat Isabella samen heeft geschreven met Bauco Suvaal. In dit artikel analyseren de auteurs het wetsvoorstel dat een zusjes fiscale eenheid mogelijk maakt. Zij gaan in op een heel specifiek aspect namelijk de verliesverrekening indien een vennootschap ontvoegd wordt uit de fiscale eenheid. Naast de doorwrochte analyse waardeert de jury vooral dat de auteurs een alternatieve wettekst voorstellen.

Kortom, Isabella de Groot heeft alleen en samen met anderen de fiscale vakliteratuur verrijkt met een aantal mooie publicaties en is naar de mening van de jury daarom de terechte winnares van de Stevensprijs 2016!


Namens de jury,

prof. dr. S.A. (Stan) Stevens
mr. J.A.C.A.(Jacques) Overgaauw
mr. drs. J. (Jeroen) Knuist
prof. dr. A.O. (Allard) Lubbers

Zoals uitgesproken tijdens de uitreiking op 20 januari 2017

 

Dit waren de genomineerden in 2016:

Mr. dr. W.R. (Reinier) Kooiman

Mr. E. (Erik) Swaving Dijkstra

Mr. drs. T.A. (Tirza) Cramwinckel

Mr. I.M. (Isabella) de Groot

Sfeerimpressie uitreiking Stevensprijs 2016