Naar content

Stevensprijs 2018

De Stevensprijs werd op 25 januari 2019 voor de vierde keer uitgereikt.

 

De genomineerden

Simon Cornielje profielfoto

mr. dr. S.B. (Simon) Cornielje
Senior Manager Indirect Tax bij PwC.
Docent (PhD) Tilburg University.

Simon is werkzaam bij PwC in Amsterdam als belastingadviseur in de indirect tax praktijk waar hij zich richt op de advisering van internationale ondernemingen en M&A. Daarnaast is hij in deeltijd verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg als universitair docent omzetbelasting. In 2016 is Simon gepromoveerd op zijn proefschrift Fusies en overnames in de Europese BTW, dat ook als handelseditie verscheen in de reeks Fiscale Monografieën (nr. 146). Uit zijn proefschrift en andere publicaties spreekt zijn grote interesse voor de Europeesrechtelijke aspecten van de btw, waaronder de grote invloed van het Hof van Justitie EU op de nationale rechtspraktijk. Simon is redacteur en auteur voor de Cursus Belastingrecht deel Omzetbelasting en auteur voor het deel Europees Belastingrecht. Daarnaast is hij vaste auteur voor FED fiscaal tijdschrift en voor NLFiscaal. Ook publiceert Simon regelmatig artikelen in nationale en internationale vakbladen, waaronder het Weekblad Fiscaal Recht. Hij geeft regelmatig lezingen en cursussen op het gebied van de indirecte belastingen.

 

Maiko van Bakel

M.M.F.J. (Maiko) van Bakel MSc.
Tax Manager PwC.
PhD onderzoeker Tilburg University.

Maiko is in 2011 cum laude afgestudeerd als fiscaal econoom aan de Universiteit van Tilburg, inmiddels Tilburg University genaamd. Sindsdien is hij werkzaam bij PwC en heeft hij zich gespecialiseerd in de fiscale advisering van non-profitorganisaties, waaronder onderwijsinstellingen, leden- en belangenorganisaties, goede doelen en NGO's. Tevens is hij als docent en onderzoeker verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. In zijn wetenschappelijke publicaties neemt de fiscale behandeling van non-profitorganisaties een prominente plaats in, waarbij de nadruk ligt op de vennootschapsbelasting en wet- en regelgeving voor algemeen nut beogende instellingen. Zijn promotieonderzoek richt zich op samenwerkingsverbanden van non-profitorganisaties (inclusief publiek-private samenwerkingen). Hierbij brengt hij geïntegreerd in kaart met welke fiscale knelpunten non-profitorganisaties te maken krijgen bij het aangaan, uitvoeren en beëindigen van samenwerkingen en of het wenselijk en noodzakelijk is deze knelpunten weg te nemen. Tot slot is Maiko regelmatig spreker op seminars en congressen, zoals voor de Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) en de filantropische leergang van de VU.

 

Matthijs van der Wulp

mr. M.D.J. (Matthijs) van der Wulp
Hoofd Wetenschappelijk Bureau/btw-specialist bij BTW Instituut B.V.

Matthijs van der Wulp (33) studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam/Tilburg University. Hij is als btw-specialist werkzaam bij BTW-INSTITUUT. Daarnaast is Matthijs als buitenpromovendus verbonden aan Tilburg University. Zijn onderzoek richt zich op (de wenselijkheid van) de bijzondere behandeling van vastgoedtransacties in de Europese btw waarbij een vergelijking wordt gemaakt met het (modernere) btw-stelsel van Australië. Matthijs is vaste medewerker van BtwBrief en Vakstudie-Nieuws.

 

Claire Hofman

mr. C. (Claire) Hofman
Docent formeel belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam.
Coördinator Toga aan de Maas.

Claire heeft fiscaal recht en strafrecht gestudeerd in Maastricht, alwaar de aantrekkingskracht voor de combinatie van de twee rechtsgebieden ontstond. Na haar studie is ze hartelijk ontvangen door de fiscale vakgroep van de Erasmus Universiteit. Daar vertegenwoordigt ze sindsdien samen met prof. de Bont het vak ‘formeel belastingrecht’ in de fiscale bachelor- en masteropleiding. Het feit dat het formele belastingrecht haar voorkeur geniet, wil overigens niet zeggen dat ze niet betrokken is bij materieelrechtelijke vakken (zoals inkomstenbelasting) en bij andere disciplines (zoals criminologie). De functie van wetenschappelijk docent behelst niet alleen onderwijs. Claire publiceert regelmatig in vakbladen, en haar dissertatieonderzoek betreft de juridische houdbaarheid van het sanctiearsenaal ten aanzien van fiscale fraude. Meer specifiek: Claire doet onderzoek naar (ongeoorloofde) samenloop van fiscale sancties onderling. In al haar professionele bezigheden probeert Claire al met al verder te kijken dan haar neus lang is; op inhoudelijk vlak vooral door middel van interne rechtsvergelijking. Het feit dat de formele fiscaliteit in verbinding staat met bestuursrecht, strafrecht en civiel recht maakt haar werk voor haar uitdagend.

Stem op een genomineerde

Wilt u uw voorkeur uitbrengen? Klik op onderstaande button om een genomineerde te kiezen.


Uw voorkeur uitbrengen