Naar content

Stevensprijs

Vorige edities

 

Stevensprijs 2019

Martijn Schippers winnaar van de Stevensprijs 2019

Op vrijdag 24 januari heeft de vakjury tijdens een druk bezette bijeenkomst in het Haagse Louwman museum, douanespecialist Martijn Schippers aangewezen als winnaar van de Stevensprijs 2019. Het is voor de vijfde keer dat de Stevensprijs werd uitgereikt.

Voor iemand van 29 jaar, de jongste van de vier genomineerden, heeft Martijn Schippers, volgens de jury, indrukwekkend veel gepubliceerd. De jury wijst hierbij op de bijdragen die zijn verschenen in tijdschriften als EC Tax Review, Global Tradeand Customs Journal, Weekblad Fiscaal Recht, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht en ArsAequi.

Zijn publicaties bestaan uit annotaties en doortimmerde artikelen. Veel van zijn publicaties hebben betrekking op het begrip douanewaarde. De douanewaarde is, kortgezegd, de maatstaf van heffing van het invoerrecht. Dat dit allemaal is gepubliceerd terwijl Martijn werkt aan een proefschrift, vindt de jury een prestatie.

In het juryrapport roemt de jury zijn kritische instelling in combinatie met zijn eigen inzichten en ideeën:

“Martijn is niet bang om kritisch te zijn op de mening van een advocaat-generaal of een oordeel van de Hoge Raad of het Hof van Justitie. Zijn kritiek verwoordt hij op heldere wijze en goed onderbouwd. Maar hij is niet alleen kritisch op meningen en oordelen van anderen. Hij komt ook met waardevolle eigen inzichten en ideeën, die erop zijn gericht het heffingssysteem beter te maken. En dat ziet de jury graag. De Stevensprijs is geen oeuvreprijs maar een aanmoedigingsprijs. De jury spreekt daarom de hoop uit dat Martijn ook de komende jaren nog vele mooie publicaties zal schrijven.”

Winnaar:Martijn Schippers (midden)

Dit waren de genomineerden in 2019

 

Laurens Wijtvliet

 

Martijn Schippers

 

Ciska Wisman

 

Marco Gomes Vale Viga

 

Stevensprijs 2018

Simon Cornielje winnaar van de Stevensprijs 2018

Op vrijdag 25 januari heeft de vakjury tijdens een druk bezette bijeenkomst in het Carlton Ambassador hotel te Den Haag Simon Cornielje aangewezen als winnaar van de Stevensprijs 2018. Het is voor de vierde keer dat de Stevensprijs werd uitgereikt.

Cornielje heeft grote indruk gemaakt bij de jury door zijn publicatie met de titel 'De stap-voor-staprechtspraak van het Hof van Justitie' in het Weekblad fiscaal recht. Volgens de jury zou het artikel verplichte stof moeten zijn voor alle studenten fiscaal recht en fiscale economie en voor alle praktijkfiscalisten die zich met btw bezighouden. Ook constateerde de jury dat Cornielje fiscale problemen op conceptueel niveau benadert en van daaruit oplossingen zoekt.

 

Winnaar: Simon Cornielje (midden)

Dit waren de genomineerden in 2018

 

Maiko van Bakel

 

Claire Hofman

 

Matthijs van der Wulp

 

Simon Cornielje

 

Stevensprijs 2017

Winnaar van de Stevensprijs 2017

Uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn. Die eer komt ditmaal Coen Maas toe. Hij is na Madeleine Merkx en Isabella de Groot de derde winnaar van de Stevensprijs. De jury, bestaande uit prof. dr. Stan Stevens, voorzitter mr. Jacques Overgaauw, prof. dr. Allard Lubbers en mr. drs. Jeroen Knuist, was zeer te spreken over de diversiteit van ingewikkelde fiscale kwesties die Coen behandelde in FED. Uit meerdere voorbeelden blijkt dat Coen "de breedte heeft die de winnaar van de Stevensprijs kenmerkt".

Dat hij als winnaar uit de bus komt, is voor Coen een complete verrassing: 

"Je hoopt het wel, maar de andere genomineerden schrijven net zo goed prachtige stukken die ik zelf met veel plezier lees. De Stevensprijs zie ik als een enorme blijk van waardering en een stimulans om door te gaan met publiceren ook op de momenten van twijfel, frustratie en wanneer je je afvraagt of je publicaties er wel toe doen." 

Winnaar 2017: Coen Maas (midden)

Dit waren de genomineerden in 2017

 

Mats Cornelisse

 

Coen Maas

 

Tirza Cramwinckel

 

Stevensprijs 2016

Isabelle de Groot wint de Stevensprijs 2016

In het Haagse Carlton Ambassador Hotel vond op 20 januari 2016 de uitreiking van de Stevensprijs plaats. De winnares Isabella de Groot ontving de prijs uit handen van Rimco Spanjer (Content Director Wolters Kluwer Legal & Regulatory Nederland) en prof. dr. L.G.M. Stevens. Isabella wint naast de titel ‘winnaar Stevensprijs 2016’, ook €2.000,- in prijzengeld en een kunstwerk van de getalenteerde jonge kunstenaar Laurens Spier.

Isabella de Groot heeft de afgelopen jaren een aantal hoogwaardige publicaties geproduceerd op het terrein van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en het internationaal en Europees belastingrecht. Zij is kritisch, maar komt ook met concrete oplossingen voor verbetering van wet- en regelgeving en helpt daardoor de rechtsontwikkeling vooruit. Isabella lijkt een voorkeur te hebben voor lange doorwrochte artikelen, maar is ook in staat om heel compact de kritiek te verwoorden. Illustratief daarvoor is haar recente publicatie “Artikel 13l Wet Vpb 1969 een regelrechte miskoop”. Beeldend verwoordt Isabella daarin dat de huidige aftrekbeperkingen gelijkenis vertonen met een overvolle kledingkast: (ik citeer) “Als ik nieuwe kleding aanschaf, dan betekent dat niet dat ik oude kleding wegdoe. Zelfs een versleten vest dat ik al twee jaar niet gedragen heb, moet blijven hangen onder het motto “ik doe het misschien nog wel een keer aan als ik thuis op de bank hang. Pas als de kleding echt niet meer in mijn kasten past, neem ik na een half uur tobben het besluit om die ene — ooit prachtige, maar inmiddels compleet afgedragen — jurk weg te doen die ik om die reden al vijf jaar niet meer aan heb gehad. Een soortgelijk probleem heeft onze wetgever met renteaftrekbeperkingen: de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB 1969) wordt ermee volgestouwd.” De metafoor van de kledingkast zal de naamgever van de prijs - als zoon van een kleermaker – ongetwijfeld aanspreken.

Isabella was ook vorig jaar al genomineerd voor de prijs. Zij heeft dus – zoals dat in sporttermen heet – vormbehoud getoond. Over de hele periode heeft zij alleen en samen met anderen doorwrochte publicaties het licht doen zien. De jury wijst op haar publicaties in 2015 waarin de lastige materie van misbruik van EU-recht wordt besproken en de EU-rechtelijke houdbaarheid van de verrekeningsmethode aan de orde wordt gesteld. Isabella beperkt zich daarin niet tot het uiten van kritiek op de wetgever, de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie, maar geeft concreet aan op welke wijze de wet veranderd of anders geïnterpreteerd zou kunnen worden.

Winnaar 2016: Isabella de Groot

Dit waren de genomineerden in 2016

 

Reinier Kooiman

 

Erik Swaving Dijkstra

 

Tirza Cramwinckel

 

Isabella de Groot

 

Stevensprijs 2015

Madeleine Merkx winnaar Stevensprijs 2015

Madeleine Merkx begeeft zich op het terrein van de omzetbelasting, ooit aangeduid als de Ware Koningin der belastingen. Eenvoudig is deze belasting niet, zeker niet voor buitenstaanders. Reugebrink heeft de BTW als een paradox geformuleerd: een belasting waarvan degene die denkt te worden vrijgesteld veelal wordt belast, en waarin degene die denkt te worden belast, veelal wordt vrijgesteld.

In haar artikel in het Weekblad voor Fiscaal Recht met de titel ‘Tussen de nationale wet en de BTW-richtlijn ligt het BTW-paradijs’ constateert Merkx dat het Europese BTW-systeem een belangrijke mate van coherentie kent. Deze houdt in dat ingeval een ondernemer belaste prestaties verricht, hij ook recht op aftrek van voorbelasting heeft van BTW die andere ondernemers hem in rekening brengen. Anderzijds kunnen degenen wier activiteiten niet aan de heffing van BTW zijn onderworpen, zoals ondernemers wier prestaties zijn vrijgesteld, geen BTW in aftrek brengen. Daar waar deze coherentie wordt doorbroken, bekruipt ons al snel een gevoel van onrechtvaardigheid, aldus Merkx. Het gaat dan om de situatie waarin geen heffing plaatsvindt, maar wel aftrek of een situatie waarin geen aftrek is maar wel heffing. De laatste situatie proberen belastingplichtigen evenals belastingautoriteiten, rechters, lidstaten en de Europese Commissie waar mogelijk te vermijden.

De jury ziet in Madeleine Merkx een fiscaal rolmodel. Een jonge, ambitieuze en moderne fiscaliste, die vóór haar 30ste een indrukwekkend proefschrift afleverde, twee werkkringen – bij het belastingadvieskantoor Deloitte en bij de Universiteit Leiden – combineert met een druk gezinsleven en ondertussen met grote regelmaat in de fiscale vakpers publiceert.

Gelet op haar grote productiviteit als fiscaal auteur, haar kritische blik op de omzetbelasting en de drang om het omzetbelastingsysteem te verbeteren, en haar voorlichtende rol richting studenten en praktijk – waarbij zij moeilijke materie op bezielende en inspirerende wijze toegankelijk maakt – is de jury van oordeel dat Madeleine Merkx de terechte winnaar van de eerste Stevensprijs is.

Winnaar 2015: Mr. Dr. M.M.W.D. (Madeleine) Merkx (midden)

Dit waren de genomineerden in 2015

 

Bart van der Burgt

 

Isabella de Groot

 

Reinier Kooiman

 

Madeleine Merkx

 

Ruud de Smit