Naar content

Een auteur aan het woord

Emma Bevers, Haagstate Advocaten

“Omdat ik het als advocaat zelf ook belangrijk vind om op de hoogte blijven van alles wat met mijn vakgebied te maken heeft”

 

 

Ik heb altijd graag geschreven en gepubliceerd, voor SmartNewz, maar ook voor andere media. Deels uit liefhebberij, deels omdat ik het een onderdeel van het vak vind. Het is ook een manier om cliënten te laten zien wie je bent en wat je doet. En om je kennis te delen met anderen, zodat die daar ook van kunnen profiteren.

De zaken die ik voor SmartNewz behandel passen meestal goed bij mijn praktijk als advocaat. Affiniteit met een bepaald vakgebied zorgt er ook voor dat je er met autoriteit en kennis van zaken over kan schrijven, zonder dat je subjectief bent. Sec, zonder kleur, helder en actueel.

Als advocaat vind ik het belangrijk op de hoogte blijven van alles wat met mijn vakgebied te maken heeft. SmartNewz brengt de belangrijkste informatie bij elkaar en zorgt ervoor dat ik tijd bespaar, omdat ik actuele zaken direct bij de hand heb, compleet met de primaire bron. Het is wat dat betreft een heel waardevol dagelijks overzicht waarmee je sneller to the point komt.

 

Redactie SmartNewz Arbeidsrecht

SmartNewz Arbeidsrecht wordt dagelijks up-to-date gehouden door de redactie, bestaande uit:

mr. E.M. (Emma) Bevers (Haagstate Advocaten)

mr. M. (Marieke) ten Broeke (Universiteit van Amsterdam, Stibbe)

mr. N.H.P. (Nicole) Drost (Wolters Kluwer)

mr. D. (Daniël) Maats (Bruggink & Van der Velden)

mr. E.F. (Eva) Grosheide (Universiteit van Amsterdam)

mr. M.M. (Mirjam) Hofstee (Hofstee Juridisch)

mr. E.M. (Marita) Hoogeveen (Osborne Clarke)

mr. E. (Eliane) M.T. Korff

mr. R. (Rogier) Lenstra (Hoboken advocaten)

mr. M. (Maria-Christina) C.L. Kool (Kool & Matosevic Juristen)

mr. drs. J.P. (Petra) Kroon (BabelFish Legal/Greveling Advocaten)

mr. M. (Marieke) Opdam (Kennedy van der Laan)

mr. S. (Samiha) Said (Tilburg University)

mr. dr. M.S.A. (Marlies) Vegter

mr. T.J. (Thea) Vlot (DNTW advocaten)

mr. dr. I. (Ilse) Zaal (Universiteit van Amsterdam)

Bronnen SmartNewz Arbeidsrecht

De redactie van SmartNewz Arbeidsrecht houdt onderstaande bronnen bij. Hebt u een tip? Neem contact op met de redactie.

Afbeelding

Actuele Jurisprudentie

www.rechtspraak.nl
www.curia.eu (Hof van Justitie en Gerecht van de Europese Unie)
www.echr.coe.int (Europees Hof voor de Rechten van de Mens)
www.mensenrechten.nl (College voor de Rechten van de Mens)
www.ser.nl (Beslissingen van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels)
www.tuchtrecht.overheid.nl
Inzendingen van lezers, auteurs, rechtbanken en gerechtshoven.

Afbeelding

Gepubliceerde jurisprudentie

Rechtspraak Arbeidrecht (RAR)
Overige titels uit de Rechtspraakserie: RAV, RO, RI, RBP
Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak (NJF)
Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR)
Jurisprudentie in Nederland (JIN)
AR Updates
Rechtspraak van de Week (RvdW)
Rechtspraak Ondernemingsraad (ROR)
Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (ARO)
Praktijkgids (Prg.)
Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA)

Afbeelding

Wetgeving

Het onderdeel Wetgeving bevat samenvattingen van alle (inter)nationale arbeidsrechtelijke ontwikkelingen over (komende) wet- en regelgeving.

www.officielebekendmakingen.nl (Voor Tractatenblad, Staatsblad, Staatscourant en Kamerstukken)
www.tweedekamer.nl (voor indiening en aanvaarding van wetsvoorstellen door de Tweede Kamer)
www.eerstekamer.nl (voor de aanvaarding van wetsvoorstellen door de Eerste Kamer)
eur-lex.europa.eu (voor regelgeving van de Europese Unie)
www.rijksoverheid.nl (voor aankondigingen van (concept)wetsvoorstellen) www.internetconsultatie.nl

Afbeelding

Vakliteratuur

Het onderdeel Vakliteratuur biedt samenvattingen van recent verschenen arbeidsrechtelijke boeken en tijdschriftartikelen van alle Nederlandse juridische uitgeverijen. De meest gesignaleerde tijdschriften zijn:

Arbeidsrecht
Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA)
Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk (TAP)
Bedrijfsjuridische Berichten
Nederlands Juristenblad (NJB)
Juridisch up to Date
Ars Aequi
Arbeidsrechtelijke Annotaties
Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI)
Ondernemingsrecht
Maandblad voor Vermogensrecht (MvV)
Justitiële verkenningen

Afbeelding

Uit de media

Het onderdeel Uit de media signaleert arbeidsrechtelijke publicaties op het internet. Het gaat hierbij om publicaties op de websites van kranten, tijdschriften, advocatenkantoren, universiteiten, ministeries en instanties, zoals www.nrc.nl, www.volkskrant.nl, www.ru.nl, www.cassatieblog.nl, www.stibbe.com, www.rijksoverheid.nl, www.rechtspraak.nl en www.cbs.nl.

Wat andere klanten zeggen

"Juristen blijven op een laagdrempelige manier op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: binnen korte tijd ben je weer helemaal bij."
Arjen Doelman, advocaat La Gro Advocaten
"Van ieder vakartikel steek je iets op wat je verder helpt bij je dagelijkse werkzaamheden. Het maakt je een betere jurist of advocaat."
Arno Fuijkschot, advocaat bij Snijders Advocaten

Veelgestelde vragen over SmartNewz

SmartNewz FAQ

Wat is SmartNewz?

SmartNewz is een complete en uiterst gebruikersvriendelijke nieuwssite voor gespecialiseerde juristen. SmartNewz biedt per rechtsgebied al het nieuws binnen 24 uur na bekend worden. De redactie houdt meer dan 250 bronnen bij en voorziet het nieuws van koppen, samenvattingen, artikelingangen, hyperlinks en trefwoorden.

SmartNewz kent de volgende categorieën:

• Actuele Jurisprudentie
• Gepubliceerde Jurisprudentie
• Wetgeving in wording en nieuwe wetgeving
• Nieuw verschenen vakliteratuur
• Relevante, in de media verschenen berichten


Voor wie is SmartNewz bedoeld?

SmartNewz is bedoeld voor alle Nederlandse juristen zoals advocaten, bedrijfsjuristen, rechters en gerechtssecretarissen.


Hoe werkt SmartNewz?

Om zelf te ontdekken hoe SmartNewz werkt, adviseren we u een (gratis) proefabonnement te nemen.


In hoeverre kan ik SmartNewz personaliseren?

SmartNewz biedt u de mogelijkheid uw persoonlijke voorkeuren in te stellen voor sub-onderwerpen, wetsvoorstellen en/of uitspraken. U herkent berichten over deze onderwerpen aan een rood hartje op de site en in uw nieuwsbrief. Verder kunt u zelf instellen of uw de nieuwsbrief dagelijkse of wekelijkse wilt ontvangen.


Hoe zorgt SmartNewz ervoor dat ik niets mis zonder dat het me te veel tijd kost?

De redactie van SmartNewz beoordeelt al het juridische nieuws op relevantie en beveelt nieuwsberichten op basis hiervan aan zodat u minder tijd kwijt bent aan het bijblijven op uw rechtsgebied.


Waarmee onderscheidt SmartNewz zich binnen het juridische nieuwsaanbod?

SmartNewz is geen standaard juridische nieuwsbron; het neemt u in feite al het werk om bij te blijven uit handen. SmartNewz biedt selectie én compleetheid: u kunt schakelen tussen de redactionele selectie en het complete nieuwsaanbod. De website is overzichtelijk en uiterst gebruikersvriendelijk en vanzelfsprekend goed te raadplegen op tablet en smartphone. U kunt uitspraken en kamerstukken volgen, de redactionele selectie uitbreiden met uw eigen interesses en u ontvangt dagelijks een nieuwsbrief.


Welke bronnen worden bijgehouden in SmartNewz?

De redactie van SmartNewz houdt vele bronnen bij. Deze verschillen per rechtsgebied. In het menu bovenaan deze pagina kiest u het gewenste rechtsgebied en vindt u meer informatie over de bronnen. Hebt u een tip? Neem contact op met de redactie.


.

Welke criteria hanteert de redactie voor het aanbevelen van nieuwsberichten?

De redactie van SmartNewz hanteert geen algemene criteria voor het aanbevelen van berichten; de redactie houdt de volgende uitgangspunten aan als leidraad:

Jurisprudentie
• het gaat om een uitspraak van het EHRM, HvJ EU of de Hoge Raad;
• de uitspraak of het onderwerp van de uitspraak heeft aandacht gekregen in vakliteratuur of in de reguliere media;
• de uitspraak is naar het oordeel van de redactie om andere redenen opvallend;
• een uitspraak is voorzien van een annotatie, bijvoorbeeld in de NJ, de JAR of TRA.

Wetgeving
• een concept-wetsvoorstel wordt bekend gemaakt;
• een wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer;
• een wetsvoorstel wordt aangenomen door de Tweede Kamer;
• een wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer;
• een wet wordt gepubliceerd in het Staatsblad;
• een wet treedt in werking;
• er verschijnt Europese regelgeving in het Publicatieblad van de EU;
• nieuws rondom een algemeenverbindendverklaarde CAO zoals AVV-besluit en bekendmaking werkgeversbijdrage.

Vakliteratuur
Alle literatuurberichten worden standaard aanbevolen.

Uit de media
• het betreft een bericht over een actueel thema;
• het bericht bevat de mening van een relevante instantie over bijvoorbeeld een wetsontwerp of rechterlijke uitspraak;
• het bericht is naar inschatting van de redactie inhoudelijk relevant.


Werkt SmartNewz ook op mijn tablet of smartphone?

Ja, SmartNewz is uiteraard ook te raadplegen via uw tablet of uw smartphone.


Wat kost een abonnement op SmartNewz?

U betaalt per SmartNewz rechtsgebied €299 per jaar per gebruiker (exclusief btw).


Kan ik SmartNewz eerst uitproberen?

Ja, u kunt SmartNewz eerst 4 weken gratis en vrijblijvend uitproberen. Klik hier voor een (gratis) proefabonnement.


Op welke rechtsgebieden is SmartNewz verkrijgbaar?

SmartNewz is op dit moment verkrijgbaar voor de volgende rechtsgebieden:

• Arbeidsrecht
• Ondernemingsrecht
• Insolventierecht
• Contractenrecht
• Omgevingsrecht
• Aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht

SmartNewz wordt gefaseerd beschikbaar voor alle rechtsgebieden. Op deze website houden we u op de hoogte van de rechtsgebieden waarvoor SmartNewz beschikbaar is.


Met welke browser komt SmartNewz het beste tot zijn recht?

SmartNewz is geoptimaliseerd voor de volgende browsers: Google Chrome, Internet Explorer versie 10 en later, Firefox en Safari, Opera 7 en later.