Nieuwsbrief Wabo en omgevingsvergunning PLUS

mr. J. van den Brink
mr. dr. J.H.G. van den Broek
ing. J. Dolstra
W. van Hemert
mr. drs. M. Woestenenk
De Nieuwsbrief Wabo & omgevingsvergunning legt alle ins en outs rondom de ingrijpende veranderingen in de werkprocessen van vergunningverlening en handhaving uit. Zowel vanuit bestuurlijk en juridisch perspectief als in het licht van de personele en ICT-aspecten.
Tijdschrift
560,00 incl. 9% btw
Prijs per jaar
  • Altijd op de hoogte

  • Steeds de nieuwste editie op uw bureau

  • Verdieping achter de actualiteiten

Samenvatting

Samenvatting

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden en is de omgevingsvergunning een feit. Bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen? De Nieuwsbrief Wabo & omgevingsvergunning helpt u hierbij. U krijgt informatie over de meest recente wetswijzigingen, de laatste ontwikkelingen over Omgevingsloket online en veel informatie over alle 25 vergunningenstelsels binnen de omgevingsvergunning. Ook komt nieuwe jurisprudentie aan bod. Met deze nieuwsbrief bent u elke maand uitstekend geïnformeerd voor al uw werkzaamheden rondom vergunningverlening, handhaving en rechtsbescherming met de Wabo.

Voor wie
De nieuwsbrief bevat informatie voor vergunningverleners (gemeenten en provincies) en vergunningaanvragers (bedrijven en particulieren). En is ook interessant voor hun adviseurs. De Wabo is een kans voor alle betrokkenen, maar dat alleen als zij op tijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de Wabo hen biedt.

Breed samengestelde redactie
De nieuwsbrief wordt geschreven door een breed samengestelde redactie. Experts zijn werkzaam bij de overheid: provincies en gemeenten. Maar ook werkzaam bij adviesbureaus, in het bedrijfsleven, de bouwwereld, advocatuur en rechterlijke macht. Gegarandeerd krijgt u alle invalshoeken van de Wabo en de omgevingsvergunning belicht.

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Auteur
mr. J. van den Brink
mr. dr. J.H.G. van den Broek
ing. J. Dolstra
W. van Hemert
mr. drs. M. Woestenenk

Gerelateerde producten

Terug naar boven