ZIFO-reeks

Serie
In deze reeks verschijnen publicaties die de neerslag vormen van de debatmiddagen, congressen en andere onderzoeksactiviteiten van het ZIFO. Het ZIFO is een wetenschappelijk platform voor onderzoekers, talentvolle studenten en wetenschappelijk georiënteerde juristen werkzaam in de rechtspraktijk en het bedrijfsleven. Doel is om actuele, voor de rechtspraktijk relevante onderwerpen te behandelen op het terrein van het financiële recht en het ondernemingsrecht, in het bijzonder die (nog) niet in wetgeving zijn vervat of waarvoor wetgeving of wetswijziging in voorbereiding is. Hierbij stelt ZIFO de maatschappelijke rol van het recht centraal, maar ook de vraag in welke richting het recht zich zou moeten ontwikkelen.

Bescherming van Nederlandse ondernemingen

Boek
Editie: 2018-1
Verschijningsdatum: 28 december 2018
Auteur: mr. Jan de Bie Leuveling Tjeenk, mr. drs. Arnold Croiset van Uchelen, prof. mr. Geert Raaijmakers
meer
Op 21 november 2017 organiseerde het ZIFO een congres over bescherming van Nederlandse ondernemingen. Dit congres stond in het teken van de actuele politieke, maatschappelijke en juridische discussies rondom aandeelhoudersactivisme en bescherming van Nederlandse ondernemingen. Deze uitgave bundelt alle sprekersbijdragen in schriftelijke vorm.
€ 27,80
€ 30,30 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Het UBO-register en centraal aandeelhoudersregister

Boek
Editie: deel 25
Verschijningsdatum: 24 juli 2017
Auteur: mr. Ed van Liere, prof. mr. Egbert Myjer, mr. Nadine Platenburg
meer
Op afzienbare termijn zijn het UBO-register en het centraal aandeelhoudersregister een feit. Bent u een juridische of een financiële dienstverlener? Dan zult u zich daar nu al op moeten voorbereiden. De UBO-regeling stelt namelijk aanvullende eisen aan de inrichting en uitvoering van cliëntenonderzoek, maar heeft ook impact op de privacyregels rond uw cliënten.
€ 29,13
€ 31,75 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Company law and IFRS

Boek
Editie: deel 23
Verschijningsdatum: 3 juli 2017
Auteur: mr. Cees van Geffen
In deze uitgave leest u alles over de wettelijke relatie tussen de jaarrekening en kapitaalbescherming. Niet alleen de ontwikkelingen op het gebied van de internationale verslaggeving (IFRS) worden besproken, maar ook die van het jaarrekeningenrecht. Dat maakt deze uitgave interessant voor de verslaggevingspraktijk (ondernemingen, accountants) én de ondernemingsrechtpraktijk (advocaten, adviseurs).
€ 83,49
€ 91,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW

Boek
Editie: deel 22
Verschijningsdatum: 9 februari 2017
Redacteur: prof. mr. Jan Bernd Huizink, prof. mr. A.F. Verdam
Auteur: mr. Jan de Bie Leuveling Tjeenk
meer
Naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad over bestuurdersaansprakelijkheid ontstaan vragen over het criterium ‘ernstig verwijt’ en hoe dit zich verhoudt tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in Boek 6 BW. In deze uitgave zijn meningen en beschouwingen opgenomen, zoals deze zijn bediscussieerd tijdens een door het ZIFO georganiseerde debatmiddag.
€ 30,50
€ 33,25 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen

Boek
Editie: deel 21
Verschijningsdatum: 14 december 2016
Auteur: prof. mr. Bastiaan Assink, prof. mr. dr. Hylda Boschma, prof. mr. Jan Bernd Huizink
meer
Bent u jurist en heeft u belangstelling voor de ontwikkelingen in het ondernemingsrecht? In deze uitgave vindt u het rapport van de Werkgroep Personenvennootschappen met commentaren, verslagen van congresdiscussies en andere stukken die het startpunt vormen van het proces naar een nieuwe regeling voor personenvennootschappen.

De inhoud van deze bundel is ook verschenen in de Van der Heijden-serie onder de titel Modernisering personenvennootschappen.


€ 51,15
€ 55,75 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Aanbevelingen ter verbetering vestigingsklimaat ondernemingen

Boek
Editie: deel 6
Verschijningsdatum: 25 april 2012
Bundel opstellen met aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen.
€ 38,30
€ 41,75 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Autonomie bestuur en haar grenzen voor en na Cancun-uitspraak

Boek
Editie: deel 16
Verschijningsdatum: 8 april 2015
Auteur: prof. mr. Adriaan Dorresteijn, prof. mr. Jan Bernd Huizink, prof. mr. Theo Raaijmakers
meer
De autonomie van het bestuur - in het bijzonder van een joint venture of een dochtermaatschappij - is opnieuw in de belangstelling komen te staan naar aanleiding van de Cancun-beschikking van de Hoge Raad van 4 april 2014. De auteurs gaan onder andere in op de preciese essentie van de institutionele opvatting, en de vraag of de Cancun-beschikking een nieuw licht werpt op het door het bestuur van een joint venture of dochtermaatschappij in acht te nemen vennootschapsbelang.
€ 30,96
€ 33,75 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Bitcoins

Boek
Editie: deel 17
Verschijningsdatum: 17 april 2015
Auteur: prof. dr. Redmar Wolf
Bitcoins, een eendagsvlieg of geld van de toekomst? Veel is nog onzeker rondom dit prikkelende fenomeen. Niet in het minst als het gaat om de juridische en fiscale aspecten. Deze bundel bevat aanbevelingen en geeft enige relevante jurisprudentie. Een praktisch beginpunt voor hen die het fenomeen bitcoin nader willen verkennen.
€ 30,96
€ 33,75 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De publieke overheid: waar ligt de (fiscale) grens?

Boek
Editie: deel 18
Verschijningsdatum: 8 december 2015
Redacteur: Prof.mr. Frank Pötgens, dr. Jeroen van Strien
Door het wetsvoorstel “Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen” worden overheidsondernemingen per 1 januari 2016 in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken. Deze bundel bevat bijdragen die de wet vanuit diverse invalshoeken benaderen.
€ 30,96
€ 33,75 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa

Boek
Editie: deel 15
Verschijningsdatum: 19 maart 2015
Auteur: prof. mr. dr. Jaap Bellingwout
Deze uitgave is een stenografisch verslag van het congres 'De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa', dat plaatsvond op de Vrije Universiteit op 2 juli 2014.
€ 33,49
€ 36,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De veranderende rol van toezichthouders in de financiële sector

Boek
Editie: deel 11
Verschijningsdatum: 21 maart 2014
Auteur: prof. mr. Steven Hijink, prof. mr. Jan Bernd Huizink, mr. A.J. Kellerman
meer
De in deze uitgave opgenomen beschouwingen vormen de neerslag van het congres ‘De veranderende rol van toezichthouders in de financiële sector’ dat op 23 mei 2013 op de VU heeft plaatsgevonden.
€ 30,96
€ 33,75 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en splitsing

Boek
Editie: deel 10
Verschijningsdatum: 22 oktober 2013
Coordinerend redacteur: prof. mr. Wino van Veen
De opgenomen beschouwingen vormen de neerslag van de debatten die op 21 maart 2013 op de VU hebben plaatsgevonden over de mogelijkheden tot en hindernissen bij de uitvoering van grensoverschrijdende omzettingen, -fusies en -splitsingen.
€ 33,49
€ 36,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Het concern van 2020

Boek
Editie: deel 14
Verschijningsdatum: 21 januari 2015
Auteur: prof. mr. Jan Bernd Huizink
In deze uitgave zijn de debatten weergegeven die op 12 juni 2014 op de VU hebben plaatsgevonden over het voorrecht van rechtspersoonlijkheid in concernverhoudingen.
€ 33,49
€ 36,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Hoe verder met collegiaal bestuur in Nederland?

Boek
Editie: deel 1
Verschijningsdatum: 3 mei 2011
Coordinerend redacteur: prof. mr. Wino van Veen
Eerste deel uit de nieuwe ZIFO-reeks. De in deze uitgave opgenomen beschouwingen vormen de neerslag van de debatten die op 25 november 2010 op de VU hebben plaatsgevonden over de wijziging van art. 2:9 BW, zoals wordt voorgesteld in het wetvoorstel bestuur en toezicht (kamerstukken I, 2009-2010, 31 763).
€ 33,49
€ 36,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Rechtszekerheid in het ondernemings- en vermogensrecht

Boek
Editie: deel 13
Verschijningsdatum: 19 december 2014
Auteur: prof. mr. Jan Bernd Huizink, Prof.mr. Frank Pötgens, mr. Lodewijk Smeehuijzen
meer
In deze bundel hebben auteurs afkomstig uit het vennootschapsrecht, vermogensrecht, fiscaal recht, intellectueel eigendomsrecht en de rechtsgeschiedenis voor een op hun terrein gelegen onderwerp de rechtszekerheids- en billijkheidsbelangen zo ver mogelijk geconcretiseerd. Het resultaat is zonder meer verrassend.
€ 30,96
€ 33,75 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Reporting, controle en toezicht

Boek
Editie: deel 19
Verschijningsdatum: 26 maart 2016
Redacteur: prof. mr. Geert Raaijmakers, prof. mr. A.F. Verdam
Op 18 juni 2015 organiseerde ZIFO het congres "Reporting, controle en toezicht". In deze bundel staan de voordrachten die tijdens het congres zijn gehouden, aangevuld met een discussieverslag daarover.
€ 30,96
€ 33,75 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Substance en de Nederlandse houdstervennootschap

Boek
Editie: deel 12
Verschijningsdatum: 29 oktober 2014
Auteur: prof. mr. dr. Jaap Bellingwout, mr. Jan Gooijer, mr. Fred van Horzen
meer
De beschouwingen in dit boek zijn de niet uit nader uitgewerkte bijdragen aan de op 7 november 2013 door het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) georganiseerde debatmiddag over de substance-eisen die worden gesteld aan in Nederland gevestigde tussenhoudster- en tophoudstervennootschappen. De gebundelde bijdragen zijn van belang bij de verdere wetenschappelijke beschouwing van de substance-problematiek en zijn interessant voor de fiscale praktijk.
€ 25,69
€ 28,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie
Terug naar boven