Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht

Serie
Deze serie is de publicatiereeks van het Instituut voor Ondernemingsrecht. Het Instituut voor Ondernemingsrecht is een wetenschappelijk studiecentrum op het gebied van het vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen

E-book
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 6 juli 2018
Auteur: mr. Manuel Lokin

Deze bundel verschaft inzicht in het moderne bezoldigingsvraagstuk. Hoe heeft de bezoldiging van bestuurders zich ontwikkeld tot op heden? Wat zijn structurele weeffouten in het huidige beloningssysteem? En welke rol is weggelegd voor het vennootschapsrecht? Onmisbaar voor iedereen die deelneemt aan het bezoldigingsdebat.

€ 89,62
€ 108,44 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen

Boek
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 25 juli 2018
Auteur: mr. Manuel Lokin
Deze bundel verschaft inzicht in het moderne bezoldigingsvraagstuk. Hoe heeft de bezoldiging van bestuurders zich ontwikkeld tot op heden? Wat zijn structurele weeffouten in het huidige beloningssysteem? En welke rol is weggelegd voor het vennootschapsrecht? Onmisbaar voor iedereen die deelneemt aan het bezoldigingsdebat.
€ 89,62
€ 95,00 incl. btw
Prijs per stuk
Reserveer nu, ontvang direct nadat onze voorraad is aangevuld.
Meer informatie

Evaluatie Wet bestuur en toezicht

E-book
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 9 maart 2018
Redacteur: prof. mr. Bastiaan Assink, prof. mr. dr. Hylda Boschma, mr. Marnix van Ginneken
meer

Hoe functioneert de Wet bestuur en toezicht, die begin 2013 in werking trad? Deze uitgave werpt een empirische blik op drie belangrijke pijlers: het monistische bestuursmodel, de limiet op toezichtfuncties en het streefcijfer van 30% vrouwen in raden van bestuur en commissarissen. Verhelderend en koersbepalend.

€ 75,47
€ 91,32 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Social enterprises in the EU

E-book
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 12 februari 2018
Redacteur: prof. mr. Bastiaan Assink, prof. mr. dr. Hylda Boschma, mr. Marnix van Ginneken
meer

In order to facilitate social enterprises, various tailor-made legal forms have been introduced across Europe. This publication explores three specific types, all sharing the common characteristic of stakeholder participation. How do these legal forms perform in practice? Do they truly succeed in elevating the company’s social purpose?

€ 80,19
€ 97,03 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

State aid to banks

E-book
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 6 december 2017
Redacteur: prof. mr. Bastiaan Assink, prof. mr. dr. Hylda Boschma, mr. Marnix van Ginneken
meer
Staatssteun is in crisistijd een veelgebruikt instrument om banken in leven te houden. Hoe beoordeelt de Europese Commissie een steunmaatregel? En hoe voorkomen we dat het gelijkheidsbeginsel hierbij in het geding komt? Deze Engelstalige uitgave biedt een kritische beschouwing op de rol van de EC in de uitvoer van staatssteun.

€ 77,83
€ 94,17 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting

Boek
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 19 april 2018
Auteur: mr. Marleen van Uchelen-Schipper
Wat zijn de rechtskenmerken van de stichting? Waarin verschilt de stichting van andere rechtspersonen? En bovenal: wat is de rol van de raad van toezicht binnen de stichting? Deze uitgave buigt zich over deze vraagstukken en biedt handvatten voor het vormgeven van een solide governancestructuur.
€ 99,06
€ 105,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Evaluatie Wet bestuur en toezicht

Boek
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 23 maart 2018
Auteur: prof. mr. dr. Hylda Boschma, prof. mr. dr. Loes Lennarts, mr. dr. Hanny Schutte-Veenstra
Hoe functioneert de Wet bestuur en toezicht, die begin 2013 in werking trad? Deze uitgave werpt een empirische blik op drie belangrijke pijlers: het monistische bestuursmodel, de limiet op toezichtfuncties en het streefcijfer van 30% vrouwen in raden van bestuur en commissarissen. Verhelderend en koersbepalend.
€ 75,47
€ 80,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Social enterprises in the EU

Boek
Editie: deel 111
Verschijningsdatum: 22 februari 2018
Auteur: Aikaterini Argyrou
In order to facilitate social enterprises, various tailor-made legal forms have been introduced across Europe. This publication explores three specific types, all sharing the common characteristic of stakeholder participation. How do these legal forms perform in practice? Do they truly succeed in elevating the company’s social purpose?
€ 80,19
€ 85,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

State aid to banks

Boek
Editie: deel 109
Verschijningsdatum: 31 januari 2018
Redacteur: prof. mr. Bastiaan Assink, prof. mr. dr. Hylda Boschma, mr. Marnix van Ginneken
meer
Staatssteun is in crisistijd een veelgebruikt instrument om banken in leven te houden. Hoe beoordeelt de Europese Commissie een steunmaatregel? En hoe voorkomen we dat het gelijkheidsbeginsel hierbij in het geding komt? Een kritische beschouwing op de rol van de EC in de uitvoer van staatssteun.
€ 77,83
€ 82,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid in theorie

Boek
Editie: deel 108
Verschijningsdatum: 14 november 2017
Auteur: mr. Winand Westenbroek
Bestuurdersaansprakelijkheidsrecht is een tamelijk complex rechtsgebied. Toch is er een goede oplossingsrichting om die complexiteit terug te dringen; het loslaten van de ernstigverwijtmaatstaf. Deze uitgave geeft u een frisse blik op de problematiek rond het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht en op onderwerpen die hiermee samenhangen.
€ 75,00
€ 79,50 incl. btw
Prijs per stuk
Reserveer nu, ontvang direct nadat onze voorraad is aangevuld.
Meer informatie

Familievennootschappen

Boek
Editie: 2017
Verschijningsdatum: 24 oktober 2017
Coordinerend redacteur: mr. dr. M.Y. Nethe
Auteur: prof. mr. Bastiaan Assink, prof. mr. dr. Hylda Boschma
meer
Deze uitgave vormt de geschreven bekroning van het congres ‘familievennootschappen’. Sprekers uit wetenschap en praktijk deelden tijdens dit congres hun visie op dit veelomvattende thema. Met transcripties van alle gesproken voordrachten en verslagen van plenaire discussies heeft u twee dagen aan visies en informatie in de palm van uw hand.
€ 37,26
€ 39,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De (onmiddellijke) voorzieningen van de enqueteprocedure

Boek
Editie: deel 105
Verschijningsdatum: 27 juni 2017
Auteur: mr. Floor Eikelboom
In de praktijk is de enquêteprocedure het voornaamste middel om ondernemingsrechtelijke geschillen uit te vechten. Deze uitgave gaat over een cruciaal onderdeel van die procedure, namelijk de maatregelen die de Ondernemingskamer kan nemen. Het geeft inzicht in de grenzen en proportionaliteit - en slaat een brug tussen theorie en praktijk.
€ 88,21
€ 93,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Art. 2:11 BW, doorgeefluik van bestuurdersaansprakelijkheid

Boek
Editie: deel 106
Verschijningsdatum: 27 juni 2017
Auteur: mr. Camiel Hanegraaf
Deze uitgave geeft een goed leesbare en uitputtende analyse van art. 2:11 BW, dat een lastige wettelijke regeling bevat over de aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen. Interessante materie voor masterstudenten, maar ook voor advocaten, concerns en hun bestuurders en professionals uit de praktijk die zich bezighouden met het ondernemingsrecht.
€ 75,00
€ 79,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders'

Boek
Editie: deel 104
Verschijningsdatum: 20 juni 2017
Redacteur: prof. mr. Bastiaan Assink, prof. mr. L. Timmerman, prof. dr. Jan Berend Wezeman
In deze uitgave vindt u actuele analyses rond het thema ‘bange bestuurders’, variërend van aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders in diverse rechtsgebieden tot aansprakelijkheid van andere functionarissen dan de directe/formele bestuurder. Ook worden mogelijke angstremmers bij bestuurdersaansprakelijkheid besproken.
€ 49,06
€ 52,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Sleutels voor personenvennootschapsrecht

Boek
Editie: deel 102
Verschijningsdatum: 29 mei 2017
Auteur: mr. Christiaan Stokkermans
Deze uitgave geeft inzicht in belangrijke aspecten van het personenvennootschapsrecht en onderdelen van het algemeen vermogensrecht. Er wordt ingegaan op het huidige recht en er worden mogelijkheden en aanbevelingen voor nieuwe wetgeving besproken, waardoor het een ideale uitgave is voor praktijkjuristen, rechters en wetenschappers die zich met deze rechtsgebieden bezighouden.
€ 81,13
€ 86,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De positie van aandeelhouders in beursvennootschappen

Boek
Editie: deel 103
Verschijningsdatum: 16 juni 2017
Auteur: mr. Frans Overkleeft LL.M.
Deze uitgave evalueert de positie van aandeelhouders in beursvennootschappen zoals deze tussen 1999 en 2004 door wetgeving, zelfregulering en rechtspraak is ontstaan. Niet alleen het ondernemingsrecht, maar ook ideeën en gebeurtenissen uit deze periode komen aan bod. Daarnaast is het een verkennende studie voor toekomstige aanpassingen in wetgeving en zelfregulering.
€ 78,30
€ 83,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht

Boek
Editie: deel 98
Verschijningsdatum: 12 oktober 2016
Auteur: prof. mr. Bastiaan Assink, prof. mr. Steven Hijink, mr. Matthijs de Jongh
meer
De laatste jaren groeit in het ondernemingsrecht een behoefte aan verscheidenheid en diversiteit. Voor veel kernthema’s van het ondernemingsrecht, zoals de besluitvormingsregeling bij tegenstrijdig belang, is eenheid echter het uitgangspunt. Die tegenstrijdigheid roept boeiende vragen op die in deze uitgave uitvoerig worden behandeld. 
€ 44,34
€ 47,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De redelijkheid en billijkheid in het ondernemingsrecht

Boek
Editie: deel 100
Verschijningsdatum: 22 december 2016
Auteur: prof. mr. Peter van Schilfgaarde
Als u zich bezighoudt met het ondernemingsrecht, weet u dat redelijkheid en billijkheid daarin een belangrijke rol spelen. Aan de hand van bekende en minder bekende uitspraken van de Hoge Raad wordt in deze uitgave de functie van redelijkheid en billijkheid in het ondernemingsrecht aan een grondig onderzoek onderworpen.
€ 68,87
€ 73,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Directors' liability

Boek
Editie: deel 101
Verschijningsdatum: 16 maart 2017
Auteur: drs. mr. Thy Pham
The financial crisis has intensified a fierce discussion on the question of what is needed to compel businesses to adhere to good corporate governance. In this doctoral dissertation Thy Pham argues for directors’ liability as a corporate governance instrument with a twofold effect: to increase correct behaviour and to sanction culpable conduct.
€ 75,47
€ 80,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Bestuur en toezicht

Boek
Editie: deel 67
Verschijningsdatum: 17 februari 2010
Coordinerend redacteur: prof. dr. Jan Berend Wezeman
Congresverslag georganiseerd door het Instituut voor Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam over de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze vennootschappen.
€ 56,60
€ 60,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap

Boek
Editie: deel 95
Verschijningsdatum: 3 april 2014
Auteur: mr. Marnix Holtzer
Hebben werknemers invloed op de strategie van de vennootschap?Deze vraag wordt in dit onderzoek beantwoord, waarbij wordt bezien hoe de stand van zaken kan worden verbeterd volgens maatschappelijke opvattingen op dit punt.
€ 51,89
€ 55,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Nederlandse juridische splitsing in Europees en rechtsvergelijkend perspectief

Boek
Editie: deel 68
Verschijningsdatum: 23 september 2009
Auteur: mr. dr. Harold Koster
Centraal in dit boek staat de faciliteit van de juridische splitsing. Onderzocht is of er mogelijkheden zijn om de regeling van de juridische splitsing in Nederland te verbeteren op het gebied van de reikwijdte van de rechtshandeling, de procedurele aspecten en de voorschriften ter bescherming van aandeelhouders, schuldeisers en werknemers.
€ 85,85
€ 91,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De positie van de vennootschap onder firma

Boek
Editie: deel 97
Verschijningsdatum: 26 januari 2016
Auteur: mr. Priscilla Mathey-Bal
Dit boek biedt een integraal overzicht van het rechtsregime dat van toepassing is op de VOF en haar vennoten. Het is voor de praktijk waardevol en draagt bij aan de verdere rechtsontwikkeling op het terrein van het personenvennootschapsrecht.
€ 78,30
€ 83,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De toekomst van het ondernemingsrecht

Boek
Editie: deel 99
Verschijningsdatum: 24 april 2015
Redacteur: prof. mr. Bastiaan Assink, prof. mr. Krijn Haak, mr. Matthijs de Jongh
meer
Prof. mr. L. (Vino) Timmerman bereikt dit jaar de leeftijd van 65 jaren. De grens van 25 jaar hoogleraarschap passeerde hij vorig jaar al. Deze twee jubilea vormen de directe aanleiding voor deze toekomstgerichte feestbundel, met 33 opstellen van auteurs uit de kring van zijn 42 promoti en promovendi.
€ 71,23
€ 75,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Nederlandse personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid: wenselijk?

Boek
Editie: deel 81
Verschijningsdatum: 13 januari 2011
Auteur: mr. J.B.M.M. Wuisman, prof. mr. drs. Iris Wuisman
Tegen de achtergrond van de voorgenomen Nederlandse Flex-BV en openbare vennootschap wordt beschreven hoe binnen het Nederlands recht vorm kan worden gegeven aan een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (OVBA) en de fiscale classificatie daarvan. Door de diepgang kan de lezer zich een gefundeerd eigen oordeel over de wenselijkheid ervan vormen.
€ 100,94
€ 107,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Europees ondernemingsrecht: 50 jaar na Sanders' Europese N.V.

Boek
Editie: deel 71
Verschijningsdatum: 3 augustus 2010
Coordinerend redacteur: prof. mr. Steven Hijink
In het eerste deel is een verzameling opstellen en voordrachten gebundeld van Piet Sanders over Europees ondernemingsrecht en arbitragerecht. In het tweede deel van de bundel zijn de voordrachten opgenomen van de sprekers tijdens het symposium.
€ 61,32
€ 65,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio

Boek
Editie: deel 75
Verschijningsdatum: 22 december 2011
Coordinerend redacteur: prof. mr. Steven Hijink
Centraal in deze uitgave staat het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over Cartesio, de Hongaarse vennootschap die haar bestuurscentrum naar Italië verplaatste.
€ 56,60
€ 60,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Exit rights of minority shareholders in a private limited company

Boek
Editie: deel 72
Verschijningsdatum: 3 mei 2010
Auteur: mr. dr. P.P. de Vries
This study focuses on statutory exit rights available to minority shareholders of private limited companies, in particular Dutch statutory exit rights.
€ 100,94
€ 107,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Fairness opinions and liability

Boek
Editie: deel 52
Verschijningsdatum: 6 december 2005
Fairness opinions have their origin in the United States' mergers and acquisitions practice, but in recent years have also been used in Europe.
€ 39,62
€ 42,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Harry Honée-bundel

Boek
Editie: deel 84
Verschijningsdatum: 12 september 2011
Coordinerend redacteur: prof. mr. L. Timmerman
Geschriften van de in 2002 overleden Harry Honée waarin hij kernbegrippen uit het vennootschapsrecht, zoals vennootschappelijk belang, bestuurszelfstandigheid, beschermingsmaatregelen, besluitvorming en vertegenwoordiging, bespreekt.
€ 71,23
€ 75,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Het bestuursverbod bij de commanditaire vennootschap

Boek
Editie: deel 93
Verschijningsdatum: 17 oktober 2013
Auteur: mr. dr. Arie Tervoort
In dit proefschrift wordt onderzocht of de wettelijke regel die de commanditaire vennoot verbiedt deel te nemen aan het bestuur van de vennootschap, nog altijd bestaansrecht heeft. Daartoe wordt allereerst uitvoerig ingegaan op de reikwijdte van dit bestuursverbod in het Wetboek van Koophandel en de gevolgen van overtreding ervan.
€ 71,23
€ 75,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Het vennootschapsrecht van Holland

Boek
Editie: deel 78
Verschijningsdatum: 29 oktober 2010
In deze uitgave wordt het vennootschapsrecht beschreven dat gedurende de achttiende eeuw in de rechtspraak van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland werd toegepast.
€ 76,41
€ 80,99 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Impassezaken en verantwoordelijkheden binnen het enquêterecht

Boek
Editie: deel 69
Verschijningsdatum: 24 december 2009
Auteur: mr. Frank Veenstra
In deze uitgave is onderzocht op welke wijze en in welke mate de overwegingen van de Ondernemingskamer kunnen doorwerken in aansprakelijkheidsprocedures.
€ 66,51
€ 70,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Omzetting als rechtsvormwijziging

Boek
Editie: deel 70
Verschijningsdatum: 20 januari 2010
Auteur: mr. B. Snijder
Onderzoek naar aard, functie en (wenselijke) toepassingsbereik van rechtsvormwijziging in het Nederlandse rechtspersonenrecht. Rechtsvormwijziging betekent thans continuïteit in de rechtspersoon met vermogenshandhaving.
€ 71,23
€ 75,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Recasting Worker Involvement?

Boek
Editie: deel 66
Verschijningsdatum: 3 augustus 2009
Engelstalig boek over medezeggenschap van werknemers, naar aanleiding van een congres in Groningen georganiseerd door de afdeling arbeidsrecht.
€ 61,32
€ 65,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Samengevoegde afwikkeling van faillissementen

Boek
Editie: deel 61
Verschijningsdatum: 29 oktober 2007
Auteur: mr. Michele Reumers
Het boek behandelt de afwikkeling van faillissementen van concernvennootschappen. Tussen deze vennootschappen bestaan vaak economische, financiële, personele en/of organisatorische banden, die worden doorbroken wanneer een of meer concernvennootschappen failleren.
€ 122,64
€ 130,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

SamenWerken in het ondernemingsrecht

Boek
Editie: deel 80
Verschijningsdatum: 28 juli 2011
Auteur: prof. mr. L. Timmerman
Bundel met voordrachten rond het brede thema 'SamenWerken in het Ondernemingsrecht'. 16e Congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht te Groningen.
€ 61,32
€ 65,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

The decoupling of voting and economic ownership

Boek
Editie: deel 88
Verschijningsdatum: 1 juni 2012
Auteur: mr. M.C. Schouten
Underlying the allocation of voting rights to shareholders is the assumption that shareholders have a financial interest in the company - or, stated differently, that they are economic owners of the shares to which the voting rights are attached.
€ 85,85
€ 91,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

The Importance of Board Independence

Boek
Editie: deel 90
Verschijningsdatum: 5 oktober 2012
Auteur: J. van Zijl
This book provides conclusions about the importance, definition, aim and consequences of independence together with twelve recommendations.
€ 81,13
€ 86,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

The One-Tier Board

Boek
Editie: deel 85
Verschijningsdatum: 16 februari 2012
Auteur: mr. W.J.L. Calkoen

The new option for Dutch NVs and BVs to change from a two-tier board system with a supervisory board and a management board to a one-tier board is good reason to investigate the board practices in the UK, US and the Netherlands.

€ 91,04
€ 96,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht

Boek
Editie: deel 89
Verschijningsdatum: 14 mei 2012
Auteur: Annette Klein Wassink
In deze studie wordt een analyse gegeven van de verschillende regelingen over de toetsing van besluiten in boek 2 BW. Aan de hand van de vragen welke besluiten aan de rechter kunnen worden voorgelegd, wie ter zake een vordering kan indienen, welke beoordelingsmaatstaf de rechter hanteert en welke maatregelen hij kan treffen, worden de huidige regelingen voor de toetsing van besluiten besproken en wordt de ontwikkeling van de mogelijkheden om actie tegen beslissingen rechtspersonen te ondernemen getoond.
€ 85,85
€ 91,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Tussen societas en universitas

Boek
Editie: deel 94
Verschijningsdatum: 23 januari 2014
Auteur: mr. Matthijs de Jongh
Studie (cum laude) over goed ondernemingsbestuur en verdieping van onze kennis van het ontstaan en de evolutie van de kapitaalvennootschap, in het bijzonder ten aanzien van de zeggenschapsverhoudingen binnen de beurs-NV.
€ 103,30
€ 109,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Vennootschappelijk toezicht doelvennootschap openbare biedingen

Boek
Editie: deel 92
Verschijningsdatum: 26 september 2013
Auteur: mr. G.N.H. Kemperink
Dit boek geeft vanuit het perspectief van theorie en praktijk een nieuwe dimensie aan het vennootschappelijk belang en het aandeelhoudersbelang in relatie tot een openbaar bod.
€ 73,58
€ 77,99 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Vertrouwen op informatie bij bestuurlijke taakvervulling

Boek
Editie: deel 83
Verschijningsdatum: 30 mei 2011
Auteur: mr. dr. Maarten Mussche
Dit boek gaat over de bestuurlijke omgang met informatie, in het bijzonder het grensgebied tussen vertrouwen en wantrouwen van de informatie van anderen.
€ 85,85
€ 91,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Vijandige overnames

Boek
Editie: deel 79
Verschijningsdatum: 23 november 2010
Auteur: mr. Marnix van Ginneken
In deze rechtsvergelijkende studie wordt ingegaan op de verschillende argumenten voor- en tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding in vijandige overnamesituaties.
€ 110,38
€ 117,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 17:00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie
Terug naar boven