Recht en Praktijk - Financieel Recht

Serie
Deze serie behandelt belangwekkende en actuele onderwerpen op het gebied van financieel recht uit de rechtspraktijk. De serie kenmerkt zich door een uiterst heldere opzet, aanpak en uitleg. Per deel wordt één onderwerp compact en afgerond behandeld, waarbij de nadruk ligt op alle aspecten en dwarsverbanden die voor de praktijk van belang zijn. De boeken bevatten een analyse van wetgeving, rechtspraak en literatuur. De titels geven u een antwoord op praktijkvragen en/of voldoende inzicht en aanknopingspunten om (complexe) praktijkvragen te kunnen beantwoorden.

Toegankelijkheid, ADR en effectendienstverlening

E-book
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 3 juli 2018
Redacteur: prof. mr. Danny Busch, mr. Frank 't Hart, Jhr. prof. mr Victor de Serière
meer

Deze uitgave bundelt de uitkomsten van de eerste systematische studie naar de uitspraken van de Klachten- en Geschillencommissies op het terrein van de effectendienstverlening. Hoofdvraag: in hoeverre wordt het rechtsbeginsel toegankelijkheid verwezenlijkt in alternatieve procedures van geschilbeslechting? De analyse maakt de uiteenlopende causale verbanden tussen onderliggende thema’s inzichtelijk.

€ 87,26
€ 105,58 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Toegankelijkheid, ADR en effectendienstverlening

Boek
Editie: 2018
Verschijningsdatum: 12 juli 2018
Redacteur: prof. mr. Danny Busch, mr. Frank 't Hart, Jhr. prof. mr Victor de Serière
meer
Deze uitgave bundelt de uitkomsten van de eerste systematische studie naar de uitspraken van de Klachten- en Geschillencommissies op het terrein van de effectendienstverlening. Hoofdvraag: in hoeverre wordt het rechtsbeginsel toegankelijkheid verwezenlijkt in alternatieve procedures van geschilbeslechting? De analyse maakt de uiteenlopende causale verbanden tussen onderliggende thema’s inzichtelijk.
€ 87,26
€ 92,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Prospectusaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en contract

Boek
Editie: deel FR15
Verschijningsdatum: 28 september 2017
Auteur: mr. Jan Paul Franx
De civiele aansprakelijkheid voor een misleidend prospectus is in Nederland sinds 1990 onderwerp geweest van meerdere spraakmakende procedures tegen beursvennootschappen en banken. Deze uitgave biedt een uitgebreid overzicht van het leerstuk rondom prospectusaansprakelijkheid.
€ 88,68
€ 94,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Prospectusaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en contract

E-book
Editie: deel FR15
Verschijningsdatum: 28 september 2017
Hoofdredactie: Jhr. prof. mr Victor de Serière
Redacteur: prof. mr. Danny Busch, mr. Frank 't Hart
meer
De civiele aansprakelijkheid voor een misleidend prospectus is in Nederland sinds 1990 onderwerp geweest van meerdere spraakmakende procedures tegen beursvennootschappen en banken. Deze uitgave biedt een uitgebreid overzicht van het leerstuk rondom prospectusaansprakelijkheid.
€ 88,68
€ 107,30 incl. btw
Prijs per stuk
Direct beschikbaar
Meer informatie

Bankgarantie

Boek
Editie: deel FR4
Verschijningsdatum: 18 november 2014
Auteur: mr. Erik van Emden, mr. Elisabeth van Emden
In deze uitgave worden alle juridische aspecten van bankgaranties op een praktische en overzichtelijke wijze behandeld.
€ 61,32
€ 65,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De Collateral Richtlijn

Boek
Editie: deel FR12
Verschijningsdatum: 21 januari 2015
Auteur: mr. Yael Diamant
Dit boek belicht de goederenrechtelijke aspecten van de Collateral Richtlijn vanuit rechtsvergelijkend perspectief.
€ 64,15
€ 68,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De financiëledienstverlener online

Boek
Editie: deel FR14
Verschijningsdatum: 26 januari 2016
Redacteur: prof. mr. Danny Busch, mr. Frank 't Hart, Jhr. prof. mr Victor de Serière
meer
Dit boek gaat over een aantal juridische aspecten van het online verlenen van financiële diensten. Met behulp van voorbeelden worden de relevante wettelijke bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toegelicht en uitgelegd.
€ 55,66
€ 59,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

De prospectusplicht

Boek
Editie: deel FR10
Verschijningsdatum: 5 oktober 2012
Auteur: mr. Katharina Kralj
In deze uitgave wordt uitgebreid ingegaan op de prospectusplicht zoals deze is neergelegd in de Prospectusrichtlijn en hoe deze in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd.
€ 88,21
€ 93,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Handhaving in de financiële sector

Boek
Editie: deel FR11
Verschijningsdatum: 26 november 2013
Auteur: mr. drs. Michiel van Eersel
Gids voor de praktijk voor de aanbieders, intermediairs en afnemers op de financiële markten, advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants en anderen die geregeld met regels van financieel toezicht en de handhaving daarvan te maken krijgen.
€ 88,21
€ 93,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Hoofdlijnen Wft

Boek
Editie: deel FR6
Verschijningsdatum: 11 september 2015
Auteur: mr. Bart Bierman, mr. Frans van der Eerden, mr. Jorik Reijmer
meer
In deze uitgave zijn de nieuwe wetgeving, jurisprudentie en marktontwikkelingen verwerkt, zoals de invoering van de Bankenunie en het CRDIV/CRR-pakket, de Europese regelgeving voor afwikkeling, Solvency II en MiFID II en de grotendeels nationale regels ten aanzien van beloning en toetsing van personen.
5% studieboekenkorting
€ 68,87
€ 73,00 incl. btw
Prijs per stuk
De levertijd van dit boek is circa 7 werkdagen
Meer informatie

Kredietverstrekking aan consumenten

Boek
Editie: deel FR8
Verschijningsdatum: 27 januari 2015
Auteur: mr. Jonneke van Poelgeest
Om partijen die werkzaam zijn op of te maken hebben met de markt met betrekking tot kredietverstrekking een overzicht te geven van de regelgeving die voor hen relevant is, wordt in dit boek de diverse regelgeving beschreven en toegelicht.
€ 78,77
€ 83,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Markttoegang financiëledienstverleners Wft

Boek
Editie: deel FR9
Verschijningsdatum: 21 mei 2012
Auteur: mr. Eelco van den Ing
Dit boek behandelt het in de Wet op het financieel toezicht opgenomen systeem van markttoegang voor financiëledienstverleners en aanverwante aspecten.
€ 95,75
€ 101,50 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Toezicht trustkantoren in Nederland

Boek
Editie: deel FR5,deel FR7
Verschijningsdatum: 2 november 2010
Auteur: mr. drs. Michiel van Eersel, mr. Karel Frielink
De complete gids voor de praktijk, niet alleen voor trustkantoren en hun cliënten, maar ook voor advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants en anderen die geregeld met trustwerkzaamheden te maken hebben
€ 88,68
€ 94,00 incl. btw
Prijs per stuk
Op voorraad. Voor 23.00 besteld, morgen op uw bureau
Meer informatie

Verzekering verzekerd?

Boek
Editie: deel FR13
Verschijningsdatum: 17 april 2015
Hoofdredactie: mr. Frank 't Hart
Auteur: mr. dr. Noortje Lavrijssen
In deze uitgave worden de gevolgen van saneringsregelingen voor verzekerden met betrekking tot de dekking en de voortzetting van de verzekeringsovereenkomst afgezet tegen de gevolgen van een faillissement. Zo is er inzicht in de eventuele overlap en/of hiaten van de verschillende saneringsregelingen en het faillissement met betrekking tot deze gevolgen. Daarmee kan antwoord worden gegeven op de vraag of de verzekering daadwerkelijk verzekerd is.
€ 58,96
€ 62,50 incl. btw
Prijs per stuk
De levertijd van dit boek is circa 7 werkdagen
Meer informatie
Terug naar boven