Zoeken
Producttype
Hoofdindeling
Prijsklasse
Nieuw en binnenkort

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening betreft het inrichten en benutten van de fysieke leefomgeving. Centraal staat het afwegen van gemeenschappelijke en individuele belangen. Het resultaat komt terecht in diverse ruimtelijke plannen (planologische kernbeslissingen, streekplannen en bestemmingsplannen). Verschillende disciplines en vakgebieden zijn hierbij betrokken: planologie, stedenbouw, architectuur, ruimtelijk bestuursrecht en bouwrecht. Een complex samenspel van beleid, regelgeving, ruimtelijke instrumenten en de toepassing in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Professionals in al deze disciplines vinden in de volgende uitgaven juridische en praktische informatie.

 
Sorteer op:

Collectie Omgevingswet Basis (Overheid)

Online
Collecties Overheid: Speciaal voor overheidsfunctionarissen is er de Collectie Omgevingswet Basis. U heeft toegang tot hoogwaardige titels, zoals Milieurecht Totaal, Omgevingsvergunning in de praktijk en Ruimtelijk Bestuursrecht.

Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit

Opleiding
Deze training geeft handvatten om in de eigen organisatie een goede dialoog te voeren over politieke sensitiviteit in het ruimtelijk domein, zodat samenwerking, flexibiliteit en vertrouwen en rechtszekerheid in het lokaal bestuur hand in hand gaan.
Verdieping
Eendaagse opleiding
19 mei 2020
Utrecht
€ 699,00
€ 845,79 incl. btw
Meer informatie

Circulair bouwen met MPG

Opleiding
De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Tijdens deze opleiding leert u de regels en grenswaardes, maar ook hoe een MPG-berekening wordt gemaakt. Tevens leert u om een aanvraag omgevingsvergunning goed te beoordelen op de MPG-berekening.
Verdieping
Eendaagse opleiding
17 maart 2020
Utrecht
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Meer informatie

Trends jurisprudentie Ruimtelijke Ordening

Opleiding

Deze training behandelt de laatste trends en ontwikkelingen die af te leiden zijn uit de jurisprudentie, wetswijzigingen en praktijk.

Verdieping
Eendaagse opleiding
16 april 2020
Utrecht
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Meer informatie

Module Recreatie en Toerisme

Online

Dit is dé online kennisbank met alle praktische en juridische informatie voor uw werkzaamheden op het gebied van recreatie en toerisme. U ziet de wetten, regels en voorschriften, beleid en trends in de sectoren horeca, cultuur, sport, natuur, mobiliteit, ruimtelijke ordening en landinrichting. Met relevante informatie over nauw verwante sectoren.

€ 852,00
€ 928,68 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie

Participatie in het kader van de Omgevingswet

Opleiding

In deze eendaagse training leert u hoe u burgers en bedrijven betrekt en ondersteunt bij het gemeentelijk omgevingsbeleid. Er wordt ingegaan op rolwisselingen, interactieve processen en praktische instrumenten.

Specialisatie
Eendaagse opleiding
5 maart 2020
Utrecht
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Meer informatie

Masterclass Ruimtelijke ordeningsrecht

Opleiding
In één dag op de hoogte van de verschillende RO-instrumenten uit de Wro, Wabo en Chw.
Specialisatie
Eendaagse opleiding
31 maart 2020
Utrecht
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Meer informatie

Kijk op uw toekomstige Omgevingsvisie

Opleiding
Tijdens deze opleiding krijgt u een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van de omgevingsvisie op uw gemeente. Na afloop bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom de omgevingsvisies en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien en toepassen.
Verdieping
Eendaagse opleiding
10 maart 2020
Utrecht
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Meer informatie

Houding en gedrag onder de Omgevingswet

Opleiding
Tijdens deze eendaagse opleiding leert u de mens centraal te stellen bij de implementatie van de omgevingswet. U krijgt alle ingrediënten aangereikt voor een succesvolle transitie van houding en gedrag.
Specialisatie
Eendaagse opleiding
12 mei 2020
Utrecht
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Meer informatie

Alles over asbestsanering

Opleiding
Tijdens deze eendaagse opleiding leert u welke juridische, beleidsmatige en technische middelen u in kunt zetten om het asbestbeleid vorm te geven.
Verdieping
Eendaagse opleiding
23 april 2020
Utrecht
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Meer informatie

Module Horeca

Online
Auteur: E.P. van Essen, mr. drs. D. van der Meijden
Bent u gespecialiseerd in horecaregelgeving? Of heeft u er in uw functie dagelijks mee te maken? Met deze complete online module blijft u up-to-date in uw vakgebied. Van de meest actuele praktijkinformatie tot en met de laatste wetswijzigingen, jurisprudentie en kamerstukken. U heeft snel alle benodigde kennis paraat.

Deze module is onderdeel van de Collectie Overheid - Omgevingswet.
€ 1.983,00
€ 2.161,47 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie

Module Pacht en landelijk gebied

Online
Redacteur: prof. mr. D.W. Bruil
Auteur: mr. C.W.M. van Alphen
Behoren pacht, herverkaveling, gebiedsontwikkeling of mestwetgeving tot uw werkterrein? In dit naslagwerk vindt u alle benodigde juridische en praktische informatie. Met de pachtovereenkomst en de vervallen Pachtwet, de nieuwe Wet inrichting landelijk gebied, veel artikelsgewijs commentaar, jurisprudentie, vakliteratuur en modellen.

Deze module is onderdeel van de Collectie Overheid – Omgevingswet.
€ 1.334,00
€ 1.454,06 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Meer informatie
Terug naar boven