Logo

Wmo bezwaar- en beroepspraktijk

Juridische verdieping in de Wmo

Opleiding
Tijdens deze tweedaagse verdiepingscursus worden inhoudelijke juridische aspecten van bezwaar en beroep met betrekking tot de Wmo 2015 en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) behandeld.

Gedurende twee dagen wordt uitgebreid stilgestaan bij alle onderdelen van de Wmo 2015 in de bezwaar- en beroepsprocedure, zoals:

- Bezwaarprocedure en beroepsprocedure in de Algemene wet bestuursrecht.

- Casuïstiek uit de Wmo-bezwaar en beroepspraktijk en veelvoorkomende problemen.

- Specifieke Wmo 2015 begrippen zoals:

 • Compensatieplicht
 • Melding en aanvraag
 • Het onderzoek
 • Resultaatsverplichting
 • Keuze tussen PGB en maatwerkvoorziening
 • Medische advisering
 • Handhaving

- Relatie met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Deelnemers aan deze training wordt uitdrukkelijk verzocht twee weken vooraf aan de training casuïstiek in te sturen uit hun dagelijkse praktijk. De cursisten kunnen deze casuïstiek mailen naar cursus@schulinck.nl. Tijdens de training zullen wij dit bespreken in samenspraak met de groep.

Meer lezen Verberg
€ 999,00
€ 1.208,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 2-dagen
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
24 mei 2018
31 mei 2018
Sprekers (1)
Dhr. de Boer
IncompanyWilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompay de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Juridisch medewerkers gemeenten
 • Leden en secretarissen van bezwaarschriftencommissies        
 • Senior consulenten
 • Ervaren kwaliteitsmedewerkers
Als u deelneemt aan deze opleiding gaan wij er vanuit dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van belangrijke begrippen uit de Wmo 2015.
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €999,- (excl. BTW).

Dit bedrag is inclusief catering, de bundel Wmo Wetgeving & Rechtspraak en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

-Tijdens deze training worden onder andere de volgende aspecten van bezwaar en beroep met betrekking tot de Wmo 2015 en de Awb behandeld

Specifieke Wmo begrippen zoals:

Dag 1:

 • Compensatieplicht in relatie tot de grenzen van zelfredzaamheid en participatie;
 • De ‘nieuwe’ doelgroep van de Wmo 2015;
 • Toepassing van de regels van de WMO 2015;
 • Verordening en besluit: Essentialaia van de Wmo 2015;
 • Eigen kracht en mogelijkheden van het netwerk;
 • Algemene voorzieningen
 • Maatwerk en persoonsgebonden budget
 • Voorwaarden en weigeringsgronden in de Wmo 2015 en in de jurisprudentie
 • Algemeen gebruikelijke voorzieningen;
 • De regels rond de eigen bijdrage; rol CAK en gemeente;


Dag 2:

 • Uitgebreide toelichting op de bezwaarprocedure in de Algemene wet bestuursrecht;
 • Uitgebreide toelichting op de beroepsprocedure in de Algemene wet bestuursrecht;
 • De mogelijkheden van mediation naast de bezwaar- beroepsprocedure;
 • Relatie met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Onderscheid tussen klacht en bezwaar;
 • Eisen aan het onderzoek, het verslag en de beschikking;
 • Casuïstiek uit de Wmo-praktijk en veelvoorkomende problemen bij bezwaar;
 • Actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Wmo 2015;
 • De grenzen met andere wetten in de langdurige zorg;
 • De grenzen met andere wetten in het gemeentelijke sociale domein;
 • Medische advisering;
 • Intrekking, herziening en terugvordering;

Als u deelneemt aan deze opleiding gaan wij er vanuit dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van belangrijke begrippen uit de Wmo. Mocht dat niet geval zijn dan adviseren wij eerst de opleiding 'Wmo: kennismaken met theorie en praktijk' te volgen.


Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Dhr. de Boer
Dhr. de Boer
De heer de Boer is jurist met 20 jaar ervaring in het gemeentelijke sociale domein, Wmo en Participatiewet. Hij heeft rechten gestudeerd in Groningen en is via meerdere gemeenten en functies nu beleidsmedewerker werk, inkomen en zorg in de gemeente Haren. Ook is hij lid van vier bezwaarschriftencommissies sociale zekerheid en actief als docent. De dynamiek van een kantelende sociale zekerheid is uitermate boeiend, ook juridisch. Zijn vrije tijd brengt hij graag door met zijn gezin. Ook rijdt hij graag in zijn Oldtimer Saab 96.
Leerdoelen

Na het volgen van deze training;

 • bent u beter in staat Wmo bezwaarzaken inhoudelijk te beoordelen.
 • kunt u beroepsprocedures in het kader van de Wmo beter voeren.
 • heeft u meer juridische verdieping in de Wmo en Awb met name voor de bezwaar- en beroepspraktijk.
 • heeft u kennisgemaakt met specifieke Wmo 2015 begrippen. Daarnaast heeft u een goed inzicht in de verschillen tussen de Wmo 2007 en de Wmo 2015.
€ 999,00
€ 1.208,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Karin Hegger, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2607
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven