Logo

WGS in de praktijk

Als u echt wil weten hoe het zit

Opleiding

U bent dagelijks bezig met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Vaak zonder precies op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die deze wet u, in combinatie met uw gemeentelijk beleid, biedt. En vaak zonder de kaders die al in de rechtspraak duidelijk zijn geworden te kennen! 

In deze cursus wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) op verdiepende wijze behandeld. Uiteraard staan we daarbij ook stil bij de rol van de Algemene wet bestuursrecht. Ook raakvlakken met andere wetten, actualiteiten en rechtspraak komen aan de orde.

Tijdens deze interactieve en verdiepende trainingsdag passeren de volgende onderwerpen de revue:

 • de kaderwet ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening’
 • de relatie met het beleidsplan en de gemeentelijke beleidsregels
 • mogelijkheden en beperkingen van gemeentelijke beleidsvrijheid
 • de aanvraagprocedure
 • het afgeven van een beschikking
 • recidive, fraude en andere weigeringsgronden
 • beëindigingsgronden en actuele rechtspraak
 • op te leggen verplichtingen
 • samenloop met andere wetten, zoals de Wsnp, Fraudewet, Participatiewet en het BW (onderwerp beschermingsbewind)
 • ontwikkelingen binnen het vakgebied schuldhulpverlening

Tijdens de trainingsdag maken wij gebruik van casuïstiek uit de praktijk, zodat u een concreet beeld krijgt. Ook behandelen wij uiteraard alle relevante actuele rechtspraak binnen het vakgebied schuldhulpverlening.

U wordt van harte uitgenodigd voorafgaand aan de training uw eigen casussen in te brengen. Deze zullen wij dan op de dag zelf behandelen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag.  

Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
6 februari 2020
Sprekers (1)
Mevr. P. Eickmans - van der Poel
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 - 390 2621 of cursus@schulinck.nl

 

Doelgroep

Deze cursus is vooral gericht op:

 • beleidsmedewerkers
 • kwaliteitsmedewerkers
 • medewerkers bezwaar & beroep

De cursus is ook interessant voor schuldhulpverleners die hun juridische kennis willen uitbreiden en/of verdiepen.
Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. btw).
Hierbij zijn inbegrepen: handouts van de presentatie een syllabus, koffie, thee en lunch. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Programma
9.30 tot 16.30 uur

Het dagprogramma is als volgt opgebouwd:

Ochtend:

 • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: wat moet je regelen, wat is je beleidsruimte en wat zijn je beperkingen?
 • de aanvraagprocedure: wie kan aanvragen, wanneer is sprake van een aanvraag, welke termijnen gelden?
 • weigeringsgronden (o.a. fraude, recidive): grenzen en mogelijkheden 

Middag:

 • weigeringsgronden (o.a. fraude, recidive): grenzen en mogelijkheden (vervolg)
 • beëindigingsgronden, o.a. nieuwe schulden, niet meewerken en niet voldoen aan de inlichtingenplicht: kaders op grond van actuele rechtspraak
 • verplichtingen op grond van de Wgs: wat kun je opleggen en hoe? Voorbeelden uit de praktijk
 • raakvlakken met andere wetten, zoals de Wsnp,  Fraudewet, Participatiewet. Ook het onderwerp beschermingsbewind komt aan de orde.
 • actualiteiten binnen het vakgebied schuldhulpverlening

Het programma is van 9.30 tot 16.30 uur:
09.00 uur Inloop
09.30 uur Aanvang programma
10.45 uur Pauze
11.15 uur Vervolg programma
12.30 uur Lunch
13.30 uur Vervolg programma
14.45 uur Pauze
15.00 uur Vervolg programma
16.30 uur Einde programma
Sprekers
Mevr. P. Eickmans - van der Poel
Mevr. P. Eickmans - van der Poel

Patricia Eickmans-van der Poel is eindredacteur schuldhulpverlening bij Schulinck. Zij is onder andere eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en actualiteit van de kennisbank Grip op Schuldhulpverlening en de bijbehorende juridische helpdesk. Daarnaast schrijft zij artikelen, opiniestukken en annotaties. Juridische teksten bereikbaar en toegankelijk maken voor klanten is haar uitdaging.

Patricia verzorgt daarnaast verschillende opleidingen op het gebied van schuldhulpverlening. Ook ondersteunt zij gemeenten bij het ontwikkelen van hun beleid schuldhulpverlening.

Leerdoelen
 • Na het volgen van deze cursus heeft u een verdiepte kennis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • De (on)mogelijkheden van uw gemeentelijk beleid op het gebied van schuldhulpverlening zijn u helder.
 • U weet binnen welke juridische kaders de schuldhulpverlening moet worden uitgevoerd zodat u hier niet pas in een procedure tegen aanloopt.
 • U weet wanneer u een beschikking schuldhulpverlening moet afgeven en aan welke eisen deze moet voldoen. 
 • U bent zich bewust van het snijvlak met andere relevante wetten, en weet waneer u deze optimaal kunt inzetten.
 • U bent op de hoogte van de actualiteit en relevante rechtspraak binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven