Logo

Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet

Opleiding
Na deze cursus kunt u direct aan de slag om uw processen en uitvoering veel efficiënter te maken. Het geeft u handvatten om nu al te gaan werken zoals de Omgevingswet het bedoelt met een team dat kan onderhandelen, faciliteren, bemiddelen en overtuigen.

Heeft u ook het gevoel dat vergunningverlening, toezicht en handhaving efficiënter kunnen worden vormgegeven, maar krijgt u hier nog onvoldoende grip op? Met deze cursus leert u niet alleen om te prioriteren bij de handhaving, maar om deze prioriteiten al te borgen in het Omgevingsplan en de ruimte die het bevoegd gezag hierbinnen krijgt om haar vergunningstelsel in te richten.

Met deze opleiding heeft u handvatten om uw eigen vergunningverlening en dienstverlening op het gebied van gemeentelijke VTH-taken direct te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Door een goed beeld te krijgen van de aankomende veranderingen in wet- en regelgeving (en vooral welke ruimte u hierin zelf krijgt om als lokaal bevoegd gezag hiermee om te gaan en dit in te richten) kunt u uw organisatie nu al gaan herinrichten op de toekomst.

Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
5 november 2019
Sprekers (1)
Pieter Guis
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Teurlincx, telefoonnummer 077 390 2601 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
 • Afdelingshoofden VTH, BWT
 • Beleidsmedewerkers RO, VTH, BWT
 • Projectleiders Omgevingswet
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.
Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

 • Welkom, kennismaking en verwachtingen
 • Opstellen probleemanalyse met de deelnemers. Wat zijn de problemen waar u nu tegen aan loopt in de praktijk
 • Rol en taken in het huidige stelsel
 • De mogelijkheden die de Omgevingswet biedt in het anders organiseren van vergunningverlening
 • De Omgevingswet als middel om doelen te bereiken
 • Vergunningverlening, en vergunningvrije activiteiten in de Omgevingswet, nationaal en lokaal

12.30 uur – 13.30 uur lunch

 • Naar doelgerichte vergunningverlening onder de Omgevingswet
 • Werkcasus, vergunningplichtig wat moet, vergunningvrij wat kan
 • Cultuuraspecten in relatie tot de VTH-taken
 • Procesoptimalisatie richting de Omgevingswet (wat kan nu al worden aangepakt)
 • In groepsverband aan de slag met eigen casus die vooraf aan de deelnemers zal worden gevraagd
 • Focus op eerste aanzet om processtappen in te richten vanuit eigen gemeentevisie
16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Pieter Guis
Pieter Guis

Pieter is Senior Consultant bij RONT Management Consultant en jarenlang als (interim) manager
werkzaam geweest binnen het ruimtelijk domein en heeft zich volop bezig gehouden met de voorbereiding van teams van gemeenteambtenaren op de komst van de Omgevingswet. Als adviseur en trainer begeleidt hij organisaties in het verbinden van strategie, visie en uitvoering. Door vandaag een stap te zetten in de goede richting. En door niet terug te schrikken als het even tegen zit, maar daarvan te leren, bij te sturen en door te zetten.

Leerdoelen
Via een inspirerende en interactieve presentatie met werksessie wordt de deelnemer uitgedaagd om zijn of haar toetsingskader en processen vergunningverlening van regelgericht naar doelgericht om te bouwen.

Leerdoelen hierbij zijn:
 • Het efficiënter maken van de processen, zoeken naar winst voor organisatie en klant 
 • Effectieve samenwerking tussen RO/Stedenbouw en VTH richting Omgevingswet
 • Vergunningplicht indien nodig, vergunningvrij indien mogelijk
 • Het terugdringen van de administratieve lasten binnen het proces 
 • Terug naar een set regels die ook wordt gehandhaafd.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven