Logo

Trends jurisprudentie Ruimtelijke Ordening

Met een doorkijkje naar de nieuwe Omgevingswet

Opleiding
De laatste trends en ontwikkelingen die af te leiden zijn uit de jurisprudentie, wetswijzigingen en praktijk.
In één dag bent u op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. Naast theorie ook bespreking van interessante jurisprudentie.

Het omgevingsrecht is volop in beweging. Het huidig recht ontwikkelt zich via jurisprudentie gestaag verder. Het toekomstige recht (Omgevingswet) krijgt steeds meer vorm. Hoewel er heel veel gaat veranderen, lijkt de Omgevingswet qua instrumentarium/wetssystematiek veel op het huidige ruimtelijk ordeningsrecht, zoals dat is neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet. De overgang naar de nieuwe wetgeving is gemakkelijker te maken met een goed begrip van het huidige RO-recht. 

Wilt u in één dag weer up to date zijn? Deze cursus behandelt de trends en ontwikkelingen van de afgelopen drie jaren, die af te leiden zijn uit de jurisprudentie, wetswijzigingen en praktijk.
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
10 september 2020
Sprekers (1)
Janike Haakmeester
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een maatwerktraining de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Teurlincx, telefoonnummer 077 390 2601 of cursus@schulinck.nl
Doelgroep
Bestemd voor:
 • Afdelingshoofd/Teamleider/Projectmanager 
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/handhaver
 • Beleidsmedewerker 
 • Overheidsjurist 
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.
Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur
Aanvang programma

Tijdens deze actualiteitendag praten wij u bij over (juridische) ontwikkelingen van de volgende onderwerpen. Actuele jurisprudentie op het gebied van:
 • Omgevingsvergunningen waarmee afgeweken kan worden van bestemmingsplannen, en relevante bestuursprocesrechtelijke onderwerpen
 • Bestemmingsplannen/ Structuurvisies
 • De rol van de provincie
 • Actuele inhoudelijke onderwerpen, denkt u bijvoorbeeld aan de Dienstenrichtlijn, parkeernormen, evenementen en de uitspraken over stikstofdepositie
 • Omgaan met bestaande situaties
 • De positie van de projectontwikkelaar
 • De rol van de gemeenteraad bij door B&W gesloten overeenkomsten. 
 • Jurisprudentie aangaande de provinciale instrumenten
Doorkijk naar de toekomst onder de Omgevingswet

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16.30 uur
Einde programma
Sprekers
Janike Haakmeester
Janike Haakmeester
Mr. ing. Janike Haakmeester is oprichter van Haakmeester Advocatuur en tevens van SAM advocaten. Verder is zij actief als docent bij diverse onderwijsinstellingen en SAM advocaten, annotator bij Jurisprudentie milieurecht en vervult ze diverse bestuursfuncties. Ze heeft een praktijk opgebouwd met trouwe cliënten uit zowel de profit als de non-profitsector. Janike is lid van de Vereniging voor Bouwrecht, van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten en van de Vereniging voor milieurecht.

Janike Haakmeester heeft de Dutch Independent Legal Award 2013 ontvangen. Janike is bestuurslid van de Stichting Kinderopvang Waterland en het Baarns ondernemersnetwerk.
Leerdoelen
De opgedane kennis van het huidige recht brengt u direct in de praktijk en u bent goed voorbereid op de komst van de Omgevingswet.
 • De deelnemer leert de ontwikkelingen te overzien en toe te passen binnen het huidig recht.
 • De deelnemer leert de verschillen zien met de toekomstige Omgevingswet.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven