Logo

Toezicht en handhaving in de Wmo en de Jeugdwet

Opleiding
Met de komst van de Wmo 2015 en de transitie van de Jeugdzorg heeft u er als gemeente veel vraagstukken bij gekregen rondom toezicht en handhaving.
Hieronder vallen o.a. vragen over de kwaliteit van voorzieningen, alsmede de wijze waarop onrechtmatige situaties worden opgespoord en het daaraan al dan niet verbinden van consequenties.
Op grond van de Wmo 2015 wijst het college personen, toezichthoudende ambtenaren, aan belast met het houden van toezicht op de naleving van de wet. In de praktijk is niet altijd duidelijk welke bevoegdheden deze toezichthouder heeft en op welke wijze dit toezicht dient plaats te vinden.

De Jeugdwet kent een dergelijke bepaling niet. Toezichthoudende taken ten aanzien van die wet zijn bij de Inspectie Jeugdzorg belegd, maar ook bij de uitvoering hiervan is het van belang dat de in te zetten hulp op juiste (rechtmatige) wijze plaatsvindt. Zowel voor de Wmo 2015 als de Jeugdwet geldt de vraag in hoeverre sprake is van handhaafbaarheid van de regels en hoe dit vorm te geven.

Tijdens deze trainingsdag gaan wij nader in op toezicht en handhaving rondom deze 2 wetten.

Naast de cursusmap met de tijdens de cursus behandelde sheets ontvangt de cursist een overzichtelijk naslagwerk aangaande theoretische kaders en praktische tips.
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
8 maart 2018
Sprekers (1)
Mevr. Huberts
IncompanyWilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een maatwerktraining de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 26 21 of cursus@schulinck.nl
Doelgroep
 • toezichthouders en handhavers in de Wmo en de Jeugdwet
 • gemeentejuristen
 • beleidsmedewerkers
 • kwaliteitsmedewerkers en overige betrokkenen bij het proces van toezicht en handhaving
Als u deelneemt aan deze opleiding gaan wij er vanuit dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van belangrijke begrippen uit de Wmo en/of de Jeugdwet.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. BTW).
Dit bedrag is incl. catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.

Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Welke regels gelden er voor toezicht en handhaving in de Wmo 2015 en de Jeugdwet, en hoe dienen deze (door o.a. de toezichthouder) uitgevoerd te worden?

Tijdens deze cursus zullen o.a. de volgende onderdelen aan bod komen:
 • Wettelijk kader toezicht en handhaving: wat is toezicht en handhaving? 
 • De verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht 
 • Verschil toezicht op kwaliteit / periodieke controles / calamiteiten en incidenten
 • Het aanwijzen van een toezichthouder
 • Beleidskaders 
 • Praktische zaken (samenwerking andere afdelingen)
 • Vormen van fraude
 • Rechtmatigheid vs. onrechtmatigheid
 • Preventieve maatregelen 
 • Handhaafbaarheid van regelgeving (onderscheid natura/pgb)
 • Gevolgen constatering van misstanden: treffen van maatregelen
 • Relatie met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg. 
 • Praktijkvoorbeelden en tips en trucs 
Als u deelneemt aan deze opleiding gaan wij er vanuit dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van belangrijke begrippen uit de Wmo en/of de Jeugdwet.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma


Sprekers
Mevr. Huberts
Mevr. Huberts
Mr. Sylvia Huberts werkt als Beleidsadviseur Sociaal domein (Wmo en Jeugd) bij de gemeente Emmen. Daar is zij verantwoordelijk voor alle voorkomende beleidsvragen, voor zowel interne als externe partners. Voordat zij deze functie uitoefende heeft Sylvia gewerkt als jurist bij Pro Facto in Groningen (een bestuurskundig advies- en onderzoeksbureau gelieerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen) en bij SCIO Consult te Deventer. In de functie van jurist bij Pro Facto was zij verantwoordelijk voor het voeren van het secretariaat van bezwarencommissies, het doen van onderzoek naar onder andere wetgeving en het geven van diverse bestuursrechtelijke cursussen. Dat Sylvia inmiddels weer in het sociaal domein werkt heeft te maken met haar grote interesse voor dat vakgebied, waarmee zij voor het eerst in aanraking is gekomen bij SCIO Consult. Haar ervaring als medewerker bezwaar- en beroep, beleidsmedewerker en projectsecretaris 3d's maakt dat Sylvia uitstekend in staat is tot het maken van de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Haar bestuursrechtelijke ervaring maakt dat zij domeinoverstijgend denkt. 

Leerdoelen
 • Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de regels die gelden rondom toezicht en handhaving binnen de Wmo en de Jeugdwet.
 • U weet welke mogelijkheden de toezichthouder (of anderen) in de praktijk ter beschikking staan, zowel in geval van periodiek georganiseerde controles, als in geval van calamiteiten en incidenten. 
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Karin Hegger, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2607
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven