Logo

Strategische handvatten voor de Omgevingswet

Opleiding

Er wordt veel gesproken over de invoering van de Omgevingswet. Zoals u weet, is men net gestart met de consultatie van de invoeringswet Omgevingswet en liggen er inmiddels verschillende aanvullingswetten. Zowel op het wettelijk kader, het digitaliseringsproces als op gebied van de instrumenten: visies, verordeningen en plannen vragen vele zaken om duidelijkheid. 

Naast de inhoud speelt het lokale proces en de samenwerking met verschillende partners een belangrijke rol. Sommige zijn al gestart met het vorm geven van deze ingrijpende transitie. Andere staan nog aan het begin.
Tijdens deze trainingsdag zorgen wij dat u grip krijgt op alle aspecten van deze transitie maar vooral welke strategische keuzes er gemaakt moeten worden voor 2019.

Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
24 september 2019
Sprekers (1)
Dhr. M. van der Pol
IncompanyWilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Teurlincx, telefoonnummer 077 390 26 01 of cursus@schulinck.nl
Doelgroep
Afdelingshoofden, teamleiders, beleidsmedewerkers en projectmanagers werkzaam bij provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. btw).

Dit bedrag is inclusief catering en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Tijdens deze trainingsdag staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

 • Inventariseren persoonlijke behoefte
 • Kern van de Omgevingswet
 • Bevoegd gezag en Regionale samenwerking
 • Strategische keuzes
 • Inhoud plan van aanpak

Na deze cursus kunt u een strategische notitie opstellen voor de implementatie van de omgevingswet die u kunt voorleggen ter besluitvorming. Betreffende notitie zal de basis vormen voor een plan van aanpak, programmaplan c.q. projectplan.

16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Dhr. M. van der Pol
Dhr. M. van der Pol

Ing. Marco van der Pol heeft meer dan 25 jaar ervaring op gebied van het omgevingsrecht bij Gemeenten, Provincies en Omgevingsdiensten.

Marco heeft een brede ervaring opgedaan als bijvoorbeeld medewerker bouw en woningtoezicht, adviseur geluid strategisch adviseur en als manager van vele afdelingen als Milieu, RO en VTH. Daarnaast is Marco lid van de stuurgroep implementatie Omgevingswet provincie Limburg.

Zijn specialisme betreft regionale samenwerking, beleidsontwikkeling transities en organisatieverandering op het gebied van Bouwen en Wonen, Economie, Ruimte, Mobiliteit, Openbare Orde en Veiligheid, Milieu, Natuur, Openbare Ruimte.

Leerdoelen
In deze cursus krijgt u antwoord op de volgende leerdoelen:
 • Overzicht van de belangrijkste elementen van de omgevingswet;
 • Welke strategische keuzes kunnen er nu al worden gemaakt?
 • Welke partners zijn noodzakelijk om erbij te betrekken?
 • Wanneer en in welke fase van het proces komen partners in beeld?
 • Pakt u de strategische keuze lokaal en/of regionaal op?
 • Hoe ziet een plan van aanpak eruit?
 • Welke rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partners zijn te typeren? En wat betekent dit voor de regionale samenwerking op langere termijn?
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven