Specialist Wmo

Opleiding
Om mensen optimaal te kunnen ondersteunen in de Wmo, is een gedegen en verdiepte kennis van de Wmo vereist.
Tijdens deze tweedaagse opleiding leert u welke voorzieningen er zijn, wie waar recht op heeft en hoe het Wmo-proces van melding tot besluit werkt. U ontwikkelt – mede op basis van de laatste ontwikkelingen en relevante jurisprudentie - een kritische en creatieve blik, als het gaat om het bepalen van wat de juiste oplossing is voor het probleem.
Meer lezen Verberg
€ 999,00
€ 1.208,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Specialisatie
Uitvoering
Meerdaagse opleiding, 2-dagen
Datum(s)
29 september 2020
6 oktober 2020
Sprekers (0)
Doelgroep
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Juridische medewerkers
 • Leden van bezwaarschriftencommissies
 • Ervaren Consulenten 
 • (Juridisch) Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 999,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief het boek Wmo, wetgeving en rechtspraak, hand-outs van de presentatie en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.
Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur
Aanvang programma

Theorie, praktijk en relevante jurisprudentie wisselen elkaar af. U krijgt diverse casussen voorgelegd, waardoor u nog beter grip krijgt op de materie.

Dag 1:
 • De basis verdiept: uitvoering Wmo en rol gemeente
 • Verordening, beleidsregels en besluit nadere regels
 • Mogelijkheden wat betreft mandaat en delegatie
 • Proces van melding, aanvraag, besluit en rechtsbescherming
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het onderzoek naar de compensatieplicht
 • Verschil tussen algemene en maatwerkvoorzieningen
Dag 2:
 • Hoe om te gaan met persoonsgebonden budget
 • Wat ‘voorliggende voorzieningen’ in de Wmo zijn
 • Beoordelen en toepassen hardheidsclausule (inherente afwijkingsbevoegdheid)
 • Hoe de terugvordering geregeld is
 • Regels die gelden op het gebied van privacy en AVG
 • Bedacht zijn op algemene beginselen behoorlijk bestuur
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16.30 uur
Einde programma
Sprekers
Leerdoelen
Na het volgen van de opleiding heeft u het volgende geleerd:
 • Het stelt u in staat op specialistisch niveau te kunnen werken met de Wmo
 • Wat het wettelijk kader is en de relatie tot andere wetten
 • Wat de verbanden zijn tussen de behandelde onderwerpen
 • Hoe u de Wmo procedure van melding tot besluit moet uitvoeren
 • Welke regels omtrent privacy, AVG en behoorlijk bestuur u in acht moet nemen
 • Wat relevante jurisprudentie is en de laatste ontwikkelingen zijn
€ 999,00
€ 1.208,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven