Logo

Rijker verantwoorden in de omgevingswet

Opleiding

Hoe bouwt u vertrouwen met alle partners op bij het werken met de omgevingswet?


‘Ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit’. Dat is de ambitie van de invoering van de omgevingswet. Om dit te laten slagen is een nieuwe manier van werken nodig. Samen met partners. En gericht op meer initiatiefrecht bij burgers en bedrijven.

 • Hoe weten we of dit lukt?
 • Hoe maak je zichtbaar dat kwaliteit wordt geborgd, dat initiatiefruimte ontstaat?
 • En dat de samenwerking verbetert? 
Dat lukt niet met enkele kengetallen. Het vraagt om rijker verantwoorden. Een manier van verantwoorden die past bij de opgaven van de netwerksamenleving. Een manier van verantwoorden die het werk legitimeert en mensen verleidt om mee te doen met de beweging van nieuw kijken naar omgevingskwaliteit.

Rijker verantwoorden is ontwikkeld in het veiligheidsdomein, samen met de Nationale Politie. Het wordt ingezet in samenwerkingsprojecten met gemeenten en partners zoals de belastingdienst.
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
19 maart 2019
Sprekers (1)
Dhr. J.J. Vos
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjon de Waal, telefoonnummer 077 - 390 26 56 of cursus@schulinck.nl


Doelgroep
 • Afdelingshoofd/Teamleider 
Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. BTW). 
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.


Programma
9:00 uur
Ontvangst met koffie en thee

9.30 uur
Aanvang programma
 • Welkom, kennismaking, verwachtingen.
 • Inleiding omgevingswet en netwerksturing: Wat betekent dit voor de verantwoording?
 • Kennis maken met praktijkvoorbeelden van Rijker Verantwoorden uit diverse domeinen: gemeenten, politie, UWV, woningcorporaties, zorginstellingen.
 • Vijf principes van Rijker Verantwoorden: Wat betekenen die voor de praktijk?
 • Zicht op verschillende waarden die een rol spelen bij het verantwoorden over de omgevingswet: Hoe beïnvloeden deze waarden de keuze van verantwoordingsinstrumenten?
Lunch 

 • Overzicht over verantwoordingsinstrumenten met het Public Value Plan.
 • Praktisch aan de slag: De eigen verantwoordingspraktijk inzichtelijk maken.
 • Op weg naar morgen. Een selectie van nieuwe ambities voor het verantwoorden: Wat mag er opgeschoond worden en wat komt er bij?

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

17.00 uur
Einde programma

Sprekers
Dhr. J.J. Vos
Dhr. J.J. Vos
Joost Vos ontwikkelt kennis over sturing, professionalisering en verantwoording in de netwerksamenleving. Hij zoekt verbinding en doorbreekt verkokering. Altijd met respect voor ieders belangen en met gebruik van ieders kwaliteiten.
Joost Vos is een van de grondleggers van het gedachtegoed Rijker Verantwoorden. Bij gemeenten en waterschappen actief op het thema Omgevingswet.
Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:
 • Kunt u een communicatieplan maken gericht op verantwoorden.
 • Kunnen afwegen van belangen als partners vanuit verschillende waarden andere keuzen willen maken in de communicatie.
 • Kunt u communicatie gebruiken als instrument om partijen te verleiden om het vertrouwen te schenken en om mee te doen.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Nicole Huijs, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven