Logo

Privacy in het sociaal domein

De omgang met persoonsgegevens van burgers in het sociaal domein

Opleiding

Hoe ga je als gemeente om met het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de decentralisaties naar gemeenten?
Tijdens deze dag staan wij stil bij de voorwaarden die gelden voor gegevensuitwisseling in het sociaal domein.

Wanneer klanten zich melden bij een gemeentelijk loket of een sociaal team worden er persoonsgegevens opgevraagd, rechtstreeks of via digitale bestanden. Ook kunnen er gegevens gedeeld worden met instellingen waar gemeenten mee samenwerken. Dat roept vragen op over de mogelijkheden om gegevens te verwerken over sectoren heen, over de rechten van de burger en over grenzen die voorkomen dat te veel gegevens onnodig gedeeld worden.

Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
13 maart 2018
Sprekers (1)
Mevr. W. Hendriks
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
 • Beleidsmedewerkers
 • Gemeentejuristen
 • Ervaren consulenten
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. BTW).
Dit bedrag is inclusief catering, de Kleine Gids Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost 99,- per dag.

Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur
Aanvang programma:

1. Algemene uitgangspunten privacywetgeving:
 • Doel ervan en de positie van de burger
2. Beroepsgeheim:
 • Kern en doel ervan
 • Wie hebben een beroepsgeheim
 • Mogelijkheden om het geheim te verbreken
3. De wettelijke kaders voor de verschillende sectoren:
 • Jeugdwet
 • Participatiewet
 • Wmo
 • Schuldhulpverlening
4. De positie van de gemeente als regisseur:
 • Wat betekent regie voor het opvragen, vastleggen en verstrekken van gegevens
 • Wat betekent regie voor het inrichten van wijkteams e.d.?
 • Wat betekent regie voor het opvragen van cliëntgegevens in verband met een inkooprelatie

5. Vuistregels voor sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling

 • Toepassing van de vuistregels in casus
 • Gegevensuitwisseling in geval van multiprobleemgezinnen

6. Wat zijn de gevolgen voortkomend uit de Europese Privacy verordening AVG

7. Positie van de gemeente in verband met de verantwoordelijkheid voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling


Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16.30 uur
Einde programma
Sprekers
Mevr. W. Hendriks
Mevr. W. Hendriks
Door mijn no-nonsense mentaliteit met oog voor de mens achter elke klant/functie/cursist, ben ik positief gedreven. Mijn kenmerk is een heldere communicatie, maar ook kan ik goed relativeren en met humor. Juist de afwisseling van opdrachten – waaronder het geven van kennisoverdracht in cursussen - maakt dat ik met een frisse positieve blik, met plezier elke nieuwe opdracht en cursus aan ga. Ik speel graag in op veranderingen binnen het sociale domein. Volg dan ook alle wetstechnische actualiteiten binnen het sociale domein en soms daarbuiten (causaliteit). Met ondersteuning uit de jarenlange abonnementen op de digitale handboeken van Schulinck Grip op - Participatiewet, - Wmo 2015 en - Jeugdwet. Mijn jarenlange ervaring bij verschillende gemeenten en dus verschillende organisatieculturen, stellen mij in staat om wetgeving in de praktijk te vertalen naar uitvoering tot beschikking en bijbehorende werkprocessen.
Leerdoelen
Na het volgen van deze trainingsdag heeft u een goed beeld van wat kan en mag maar ook wat niet kan en mag als het gaat om de omgang met persoonsgegevens in het sociaal domein en u kunt de algemene regels vertalen voor uw werkomgeving. U bent op de hoogte wat de AVG voor uw dagelijkse werk betekent.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Karin Hegger, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2607
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven