Logo

PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet

In 1 dag op de hoogte van alles rondom het pgb

Opleiding
Als gemeente bepaalt u of uw burgers recht hebben op een voorziening onder de Wmo of Jeugdwet. Kent u een maatwerkvoorziening toe, dan heeft de burger in principe de keuze tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb). Wel mag u bepaalde voorwaarden stellen aan de verstrekking van een pgb.
Tijdens de cursus gaat u dieper in op de verschillen en overeenkomsten tussen de uitvoeringsregels van het pgb in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Ook het toezicht op de uitvoering en de handhaving van het pgb, welke onder uw verantwoordelijkheid valt, komt aan bod.
Meer lezen Verberg
€ 899,00
€ 1.087,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
8 oktober 2019
Sprekers (2)
Matthijs Vermaat
Dhr. W.M.B. Elferink
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
 • Gemeentejuristen
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Consulenten

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201152) en levert 6 PE punten op.


SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Kosten
 • Inschrijfgeld             € 899,- (exclusief btw)
 • Inbegrepen              Koffie / thee, geheel verzorgde lunch en de hand-outs van de presentatie.
                                  Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen en komen voor eigen rekening.
Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.


Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur
Aanvang programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Waar het persoonsgebonden budget voor is bedoeld;
 • Wat de keuzevrijheid van budgethouders inhoudt;
 • Hoe de procedures rondom toekenning / afwijzing pgb werken;
 • Welke voorwaarden u mag stellen aan toekenning pgb;
 • Welke kwaliteitseisen u mag stellen aan aanbieders die met pgb worden ingekocht;
 • Wat gronden zijn om een pgb te weigeren;
 • Op welke wijze u de hoogte van de pgb-tarieven moet bepalen;
 • Hoe om te gaan met inhuren van mensen uit sociaal netwerk met pgb;
 • Wat u kunt doen om fraude en oneigenlijk gebruik pgb vast te stellen;
 • Welke sanctiemogelijkheden er zijn bij misbruik van het pgb.

Tijdens de trainingsdag is er voldoende ruimte om vragen te stellen of eigen praktijkvoorbeelden in te brengen. Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af. 
De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16.30 uur
Einde programma
Sprekers
Matthijs Vermaat
Matthijs Vermaat
Dhr. W.M.B. Elferink
Dhr. W.M.B. Elferink

Uw docent is Willie Elferink.
Hij heeft al meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van het bestuursrecht, ruime ervaring met het jeugdrecht en hij verzorgt al sinds jaar en dag opleidingen op het gebied van het algemeen en bijzonder bestuursrecht.
Hij was juridisch medewerker, afdelingshoofd en gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten en werkzaam voor verschillende bezwarencommissies en administratief beroepscolleges. In 2002 maakte hij de overstap naar de rechterlijke macht, aanvankelijk als bestuursrechter en teamvoorzitter bij de rechtbank Almelo en de rechtbank Gelderland en vanaf 2013 tevens als teamvoorzitter en familie- en jeugdrechter en bestuursrechter bij de rechtbank Overijssel.
Hij is auteur van het boek Privaatrecht voor de overheid en van het boek Bestuursrecht in je opleiding. In 2015 en 2018 publiceerde hij in de Gemeentestem artikelen over de Jeugdwet in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht en in 2018 in het Tijdschrift voor Familie- en jeugdrecht over De schriftelijke aanwijzing in het kader van een ondertoezichtstelling.
Willie is vooral geïnteresseerd in de interactie tussen het sociaal domein en het algemeen bestuursrecht. Hoe kan het bestuursrecht zo worden toegepast dat snel en adequate ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben optimaal kan plaatsvinden en dat de hulp terecht komt bij hen die dat nodig hebben?
Zijn vrije tijd brengt hij graag door met computeren, musiceren, voetbal kijken, wandelen en met zijn gezin in Italië.

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus:

 • Kent u de verschillen tussen de uitvoeringsregels van het pgb in de Wmo 2015 en Jeugdwet;
 • Bent u in staat een aanvraag voor een pgb conform de regels toe te kennen of af te wijzen;
 • Weet u hoe te handelen in het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van een pgb.
€ 899,00
€ 1.087,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven