Logo

Opstellen beleid schuldhulpverlening

Opleiding
Deze tweedaagse opleiding beleidsvorming gemeentelijke schuldhulpverlening is een praktijkgerichte opleiding die u in staat stelt een concreet, stapsgewijs, doordacht en uitvoerbaar beleid op te stellen voor de gemeentelijke schuldhulpverlening.
Aan het einde van deze training heeft u een goed raamwerk voor uw eigen gemeentelijk beleid met betrekking tot schuldhulpverlening.

Tijdens deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
 • Visie op schuldhulpverlening vanuit maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke invalshoek.
 • Wettelijke taken van de gemeente en raakvlakken met civielrechtelijke onderwerpen.
 • Het opstellen van een uitvoerbaar beleidsplan en beleidsregels.
 • Afstemmen van schuldenbeleid op interne en externe stakeholders.
Meer lezen Verberg
€ 999,00
€ 1.208,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Meerdaagse opleiding, 2-dagen
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
11 december 2018
18 december 2018
Sprekers (1)
Dhr. Schoenmakers
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
Beleidsmedewerkers
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €999,- (excl. BTW).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.

Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Dag 1
Ochtend:
 • Visie op schuldhulpverlening vanuit maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke invalshoek.
 • Hoe zelfredzaam zijn onze burgers?
 • De rol van de schuldhulpverlening ten opzichte van schuldenaar en schuldeiser. 
 • Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van vroegsignalering preventie en nazorg. Inclusief privacy-aspecten AVG en wetgeving
 • Knelpunten binnen de schuldhulpverlening en hoe hier mee om te gaan.
Middag:
 • Wettelijke taken gemeente.
 • WGS: Wat staat er in en vooral wat staat er niet in?
 • Snijvlak Wgs/Wsnp
 • Civielrechtelijke raakvlakken
 • Beleidsplan vereisten, kaders, structuur en uitvoerbaarheid
 • Praktijkopdracht beleidsplan instructie

Thuiswerkopdracht: tijdsbesteding 4 uur


Dag 2

Ochtend:
 • Nabespreken thuiswerkopdracht en casuïstiek
 • Van beleidsplan naar beleidsregels
 • Nut, risico’s en kansen beleidsregels
 • Organisatie, taakverdeling, bevoegdheden en mandaat
Middag:
 • Interne samenwerking, beleidsverbinding sociaal domein breed (stakeholders analyse) 
 • Externe samenwerking, convenanten en vroegsignalering
 • Brede procesborging, doelmatigheid, meetbaarheid

Op beide dagen is er rond 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Dhr. Schoenmakers
Dhr. Schoenmakers

Rutger Schoenmakers is sinds 2011 senior Beleidsadviseur Armoede en Schulden bij de Gemeente Den Haag en 16 jaar werkzaam binnen het sociaal domein.

De gemeente Den Haag heeft innovatie binnen de schuldhulpverlening hoog in het vaandel staan. In het Schuldenlab 070 werkt de gemeente samen met publieke en private partners samen om vernieuwende aanpakken en innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Leerdoelen
Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
 • heeft u geleerd hoe u een beleidsplan en beleidsregels opstelt met juridische, bestuurlijke en uitvoeringskwaliteit.
 • de gemeentelijke schuldhulpverlening plaatsen in een maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke context. 
 • zich een oordeel vormen omtrent zelfredzaamheid, dienstverleningsmodellen en de gerechtvaardigde belangen van schuldenaren en schuldeisers.
 • de gemeentelijke schuldhulpverlening plaatsen in de bestuurs- en civielrechtelijke context.
€ 999,00
€ 1.208,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Nicole Huijs, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven