Logo

NIEUW! - Privacy/AVG hoe nu verder?

Opleiding
De basis is gelegd. De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden. Kernbegrippen van de AVG zoals het werken met doelen en grondslagen zijn bij u bekend en er is behoefte aan verdieping. Hoe kan het denken vanuit privacyaspecten een gewoonte worden in de dagelijkse praktijk van het sociaal domein en hoe borgen we dit. Aan de hand van de theorie en complexere praktijkvoorbeelden wordt u hier in meegenomen.
Handige privacy tools en checklists helpen u daar bij zonder uw eigen beoordelingsruimte te beperken. De training geeft zicht op de mogelijkheden om de AVG en het sociaal domein te verbinden en geeft aan waar keuzes kunnen worden gemaakt. De opgedane kennis is direct toepasbaar in de praktijk en biedt de cursisten handvaten om het denken over onder collega’s te verspreiden. 

De cursus is bedoeld voor een breed scala aan medewerkers van gemeenten en wijkteams. Deze medewerkers zijn al gewend om privacy in de manier van werken toe te passen. Zij lopen daarbij tegen concrete vragen aan, willen situaties leren herkennen en oplossen.


Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Datum(s)
17 september 2019
Sprekers (1)
Gerben de Boer
Doelgroep
 • Beleidsmedewerkers
 • Gemeentejuristen
 • Ervaren consulenten


SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ204221) en levert 6 PE punten op.


SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. BTW). 
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.

Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Algemene uitgangspunten privacywetgeving
 • Korte herhaling van de kernbegrippen in de AVG
 • Gegevensverwerking op grond van doelen en grondslagen,
 • Zorgvuldigheidscriteria uitgewerkt ten aanzien van de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit
 • Rechten van de burger
 • Tool om de met de kernbegrippen uit de AVG te werken
 • Uitwerking van de belangrijkste aandachtspunten bij verschillende vormen                                 van verwerking van persoonsgegevens binnen de eigen domeinwet
 • Hoe om te gaan met medische gegevens
 • Het belang van informatieverstrekking en transparantie
Samenwerken en delen van gegevens in het sociaal domein
 • Samenwerken binnen het sociaal domein, in wijkteams, binnen of buiten de gemeentelijke organisatie
 • Samenwerken met partners rond het gemeentelijk sociaal domein
 • Samenwerken met andere gemeenten
 • De verschillen tussen ambtenaren, medisch deskundigen, hulpverleners of commerciële partners
 • Uitgewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden en casuïstiek
Stappenplan voor integrale gegevensverwerking 
 • Aan de hand van een casus toepassen van het stappenplan waarbij ook ruime voor                zwaardere casuïstiek rond huiselijk geweld en kindermishandeling
Vuistregels voor sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling 
 • Hoe kunt u de vuistregels toe passen in casusoverleg
 • Gegevensuitwisseling in geval van multiprobleemgezinnen
Het borgen van privacy in de organisatie – de governance
 • Taak en rol van de functionaris gegevensbescherming
 • Verwerkersovereenkomsten en convenanten
 • Hoe om te gaan met privacy by design en privacy impact assessments
 • Belang van beschrijving werkprocessen, uitwerking beleid en inrichten applicaties
 • Datalekken
 • Things to do voor gemeenten
De training wordt bij voorkeur zoveel mogelijk gebaseerd op de door u in te brengen casuïstiek. Deze casuïstiek kunt u tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag. 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Gerben de Boer
Gerben de Boer

Gerben is sinds halverwege de jaren negentig actief in de praktijk van het gemeentelijke sociaal domein. Dit vanuit de gedachte dat de gemeenten burgers willen en moeten helpen. De persoonlijke levenssfeer van die burger is daarbij belangrijk en tegelijk moet de privacy de hulpverlening zo weinig mogelijk in de weg staan. Deze opgave is niet altijd eenvoudig. Maar als ervaren trainer en jurist in het sociaal domein en de privacy weet Gerben de verbinding te leggen. Hij kent de problematiek maar zeker ook punten waar u tegen aan kunt lopen in de praktijk.

 

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus heeft u onder andere het volgende geleerd wat betreft privacy in het sociale domein: 
 • Algemene uitgangspunten privacywetgeving
 • Samenwerken en delen van gegevens in het sociaal domein
 • Stappenplan voor integrale gegevensverwerking 
 • Vuistregels voor sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling 
 • Het borgen van privacy in de organisatie – de governance
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven