Logo

NIEUW! - Actualiteitendag Wet inburgering

Opleiding
Inburgering gaat op de schop. Met deze woorden heeft onze overheid aangekondigd ingrijpende wijzigingen te willen aanbrengen in de manier waarop het inburgeren in Nederland nu geregeld is.
Kern van de nieuwe aanpak is dat de regie op het inburgeren (weer) teruggebracht  wordt bij de gemeente.
De overheid wil graag een nadrukkelijker verband met de uitvoering van de Participatiewet. Met deze opzet krijgt inburgering een positie binnen het brede gemeentelijke sociale domein.
De beoogde invoeringsdatum van de nieuwe wetgeving is 1 januari 2021.

Tijdens deze trainingsdag verkennen wij het recente verleden en heden van de inburgeringspraktijk en staan wij stil bij o.a. de volgende punten:
 • Wat komt er hierdoor op de gemeente af en wat zijn de consequenties?
 • Wat kunnen we leren van dit verleden en heden? En wat nemen we mee naar de toekomst?
 • Welke hernieuwde rol ziet onze overheid voor de gemeente bij het inburgeren, en welke uitdagingen horen daarbij?
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Datum(s)
26 september 2019
Sprekers (1)
Stef Tils (SD)
Doelgroep
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers Sociaal Domein
 • Consulenten re-integratie
 • Consulenten Inburgering
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is incl. catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.

Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

We zoomen in op de medio 2018 gepresenteerde plannen. Deze hebben bijvoorbeeld gevolgen voor de samenwerking met AZC’s, maar ook voor de uitvoeringspraktijk in de Participatiewet: daarin krijgt de gemeente de nieuwe taak om (bijstandsgerechtigde) asielstatushouders te ontzorgen. Tegelijk verdwijnen er bij doorvoering van de plannen een aantal zaken geheel of gedeeltelijk: denk hierbij bijvoorbeeld aan het leenstelsel voor inburgeraars.

Nieuw is ook de introductie van zogeheten leerroutes. Gemeenten zullen gaan beoordelen via welke leerroute  de inburgeringsplichtige het beste kan inburgeren. Om hem een passend aanbod te doen, neemt de gemeente een brede intake af die inzicht geeft in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden. Die brede intake resulteert in een Plan Inburgering en Participatie (PIP) waarin ook de inburgeringstermijn komt vast te liggen. Ook krijgt de gemeente de taak om het traject oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) te examineren.

In deze cursus komen de onderstaande onderwerpen aan bod:
 • Inburgeringstaken van de gemeente in perspectief: Verleden, heden en de toekomst
 • Vrijstellingen en ontheffingen t.a.v. inburgering, de huidige situatie en de toekomst
 • Inventarisatie van (beoogde) gemeentelijke taken per 2021, bijvoorbeeld:
         - De brede intake in 2021
         - Opstellen Plan Inburgering en Participatie (PIP), wat bevat een goed PIP?
         - Aanbieden inburgeringsvoorzieningen, het hoe en het wat
         - Maatschappelijke begeleiding en het Participatieverklaringstraject

 • Leerroutes die inburgeraars kunnen volgen, de nieuwe plannen
 • Examinering nieuwe stijl
 • Ontzorgen van inburgeraars, de relatie met de Participatiewet
 • De relatie van de Wet Inburgering met de Wet Taaleis
 • Handhaving van de voortgang inburgering, maatregel of boete? De relatie met de Participatiewet
 • De rol van DUO na 2021.
De training wordt bij voorkeur zoveel mogelijk gebaseerd op de door u in te brengen casuïstiek. Deze kunt u tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Stef Tils (SD)
Stef Tils (SD)

Stef Tils is uw docent. Hij is sinds 1995 werkzaam in de operationele uitvoering binnen het sociale domein. Op dit moment werkt hij voor meerdere gemeenten als (juridisch) adviseur en is vanuit die rol op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In 2003 is hij ook gestart als docent. Dankzij zijn praktijkervaring heeft hij een groot inlevingsvermogen. Hij spreekt de taal van de cursisten en van burgers / klanten. Zijn inzicht en kennis weet hij op een constructieve manier over te brengen, die ook nog eens beklijft.

Met het inwerking treden van de AVG heeft Stef veel trainingen verzorgd voor Schulinck rondom dit onderwerp. Hij kent de problematiek maar zeker ook punten waar u tegen aan kunt lopen in de praktijk.

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de beoogde werkwijze inzake inburgering en bent u in staat om aan de vormgeving hiervan binnen uw gemeente een bijdrage te leveren.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven