Logo

Milieu in het omgevingsrecht

Milieu in het Omgevingsrecht

Opleiding

Tijdens deze trainingsdag praten wij u bij over de wetgeving en de actuele jurisprudentie over milieu in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, zodat u weer op de hoogte bent. Wij bespreken milieuvraagstukken die een rol spelen bij ruimtelijke besluiten.

Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak lichten we toe aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.
Ook geven wij een doorkijkje naar de toekomstige Omgevingswet. Wij laten u zien welke veranderingen deze wetgevingsoperatie met zich meebrengen voor uw praktijk. Wij bespreken ook de toekomstige wijzigingen tijdens deze opleiding.

Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
23 mei 2019
Sprekers (1)
Dhr. R. Benhadi
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een maatwerktraining de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl
Doelgroep
 
 • Teamleider 
 • Beleidsmedewerker
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/Handhaver 
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. BTW).

Dit bedrag is inclusief catering en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. 

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- per dag.

Programma
09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Aanvang programma

Ochtend
Overzicht juridisch speelveld: Welke milieuregelingen zijn er, hoe verhouden die zich tot elkaar en bij welke besluiten speelt de milieuregelgeving een rol?

 • Actualiteiten rechtspraak
 • Inzicht in valkuilen bij besluitvorming
 • Tips & tricks om maximaal gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden


Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen zijn (o.a.) de volgende:

 • Verhouding goede ruimtelijke ordening tot sectorale milieuwetgeving;
 • Organisatie van milieurecht (wie is waarvoor bevoegd en beleidsvrijheid);
 • Emissie- en/of immissienormen en BBT;
 • Het inbouwen van waarborgen in een bestemmingsplan om milieuhinder te voorkomen;
 • Het stellen van maatwerkvoorschriften aan inrichtingen in verband met ruimtelijke ontwikkelingen;
 • De beoordeling van de aanvaardbaarheid van optredende milieuhinder en de invulling van de beoordelingsvrijheid door het bevoegd gezag;
 • Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving (Aanvullingswet Bodem, Geluid en Omgevingswet).


Middag
Doel middag: toekomstig recht (Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit Activiteiten leefomgeving)

 • Welke wetswijzigingen kunnen we verwachten?
 • Wat houden deze wetswijzigingen in?
 • Wat betekenen deze wetswijzigingen voor de praktijk?
 • Hoe kunnen we ons voorbereiden op deze wetswijzingen?
 • Welke mogelijkheden uit toekomstige wetgeving kunnen nu ook al toegepast

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Dhr. R. Benhadi
Dhr. R. Benhadi
Rachid Benhadi is Advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V. en promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Expert op het gebied van het omgevingsrecht, met een specialistische focus op geluid. Rachid publiceert en doceert veelvuldig over de normering van geluid. In zijn praktijk staat hij overheden, ontwikkelende partijen en industrie bij.
Leerdoelen
 • Na deze trainingsdag bent u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en heeft u een beeld welke ontwikkelingen eraan komen in de nabije toekomst.
 • Na het volgen van deze dag kunt het thema milieu beter in het Omgevingsrecht plaatsen.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Nicole Huijs, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven