Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

voor uitvoerende jeugd en Wmo professionals

Opleiding
Sinds 1 juli 2013 is de Wet Meldcode van kracht. Alle professionals in de gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang, veiligheid & justitie en maatschappelijke ondersteuning hebben met deze wet te maken. Doel van de wet is om professionals te ondersteunen hoe om te gaan met het signaleren en melden van Huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling.
Een ouder met een (fysieke) beperking en kinderen… dat gezin in de bijstand. De man zorgend voor zijn dementerende vrouw…..

Huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling komt vaak voor. Ook jeugdconsulenten, medewerkers van schuldhulpverlening, sociale dienst, Sociale wijkteams en WMO-consulenten hebben ermee te maken. Zij bevinden zich in een unieke positie om signalen op te pakken die (nog) niemand anders kan zien.

De rijksoverheid juicht het gebruik van de Meldcode huiselijk Geweld en kindermishandeling toe, daar waar medewerkers klantcontacten hebben. Ongeacht of zij wettelijk onder de wet Meldcode (ingegaan op 1 juli 2013) vallen.

Deze trainingsdag geeft inzicht in:
• Wat houdt de wet Meldcode in
• Waar krijg je al consultent mee te maken
• Hoe moet je dan handelen
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
26 juni 2018
Sprekers (1)
Mevr. K. Gerritsen
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
 • Jeugdconsulenten
 • WMO-consulenten
 • CJG-medewerkers
 • Medewerkers sociale (wijk)teams

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201157) en levert 6 PE punten op.


SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. BTW).

Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Programma
9:00 - 16.30 uur
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een cursus van 1 dag waarin theorie afgewisseld wordt met actieve en interactieve werkvormen.

Tijdens de cursus komen van de Wet Meldcode Huiselijk geweld, kinder en ouderen mishandeling onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Achtergrond
  • Relatie andere wetten (Jeugdwet / WMO)
  • Basismodel (en actuele wetswijzigingen)
  • Wettelijke eisen
 1. Huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling
  • Waar hebben we het over?
  • Vormen
  • Prevalentie
 2. Signaleren
  • Wat is signaleren?
  • Dilemma’s bij signaleren
 3. Balansmodel
 4. Veilig Thuis
 5. Casuïstiek

Het programma is van 9.30 tot 16.30 uur:
09.00 uur Inloop
09.30 uur Aanvang programma
10.45 uur Pauze
11.00 uur Vervolg programma
12.30 uur Lunch
13.30 uur Vervolg programma
14.45 uur Pauze
15.00 uur Vervolg programma
16.30 uur Einde programma

Sprekers
Mevr. K. Gerritsen
Mevr. K. Gerritsen

Kristin Gerritsen heeft Bibliotheek- en Documentaire Informatiekunde en Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestudeerd. Daarnaast is ze gecertificeerd trainer Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (incl. ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld). In haar werk heeft ze uitvoerende en leidinggevende ervaring in de kinderopvang, jeugdhulpverlening en het CJG. Ook is ze als projectleider / beleidsmedewerker betrokken geweest bij o.a. een welzijns- en een ggz-instelling en verschillende gemeenten. Kristin heeft een passie voor trainen, waarbij jeugd en dan vooral: kwetsbare jeugd en het gezin een belangrijke rol spelen. Ze geeft o.a. trainingen vanuit de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en huiselijk geweld) en vanuit het trainerscollectief GIA (Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Movisie en NJI). De deelnemers aan de trainingen zijn afkomstig uit o.a. onderwijs, gemeentelijke afdelingen, kinderopvang, sociale teams en jeugdhulp-organisaties. Bij gemeenten hebben diverse werknemers van verschillende afdelingen te maken met direct cliëntcontact. Het gemeentelijke team, werk & inkomen, WMO, leerplichtambtenaren: al deze professionals kunnen te maken krijgen met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is dan van belang om te weten hoe ze kunnen en moeten handelen! De visie van Kristin: hoe eerder je vanuit alle (noodzakelijke) domeinen met het gezin aan de slag kan, hoe eerder het gezin het ook weer zelf kan!

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursusdag heeft u kennis van de Wet Meldcode en basiskennis over de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling.

Na afloop van deze dag, is de deelnemer bekend met:

 • Achtergrond van de wet
 • Minimale eisen aan de (eigen) Meldcode
 • Het basismodel van de Meldcode
 • Stappen van de Meldcode
 • Kennis van cijfers, vormen en definities
 • Signaleren: wat is dat?
 • Dilemma’s in de praktijk
 • Beschermende en risicofactoren
 • Werkwijze Veilig Thuis
 • Heeft globaal zicht op hetgeen in de eigen organisatie nog gedaan dient te worden m.b.t. borging van de Meldcode

Er wordt gebruik gemaakt van actieve en interactieve werkvormen. Er is veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Karin Hegger, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2607
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven