Jeugdwet: kennismaken met theorie en praktijk

Introductie in de Jeugdwet en het jeugdstelsel

Opleiding
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de gemeenten kennis hebben van de Jeugdwet. Daarnaast moet de samenwerking worden gezocht met partners, zoals jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, artsen en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook kennis van de jeugdketen is daarom vereist.

In deze training maakt u kennis met de basisprincipes van de Jeugdwet en het jeugdstelsel.
Theoretische kaders worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en casuïstiek en er is voldoende ruimte om onderlinge kennis en ervaring uit te wisselen.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201147) en levert 6 PE punten op.

Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Basis
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
22 september 2020
Sprekers (1)
Bianca Jansen
IncompanyWilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl
Doelgroep
 • Medewerkers bij gemeenten die zich bezig houden met (de toegang tot de) jeugdhulp, zoals centrum voor jeugd en gezin, een sociaal wijkteam of consulenten.
 • De cursus is ook geschikt voor meer generalistische medewerkers met weinig tot geen kennis van de Jeugdwet die in korte tijd moeten worden ingevoerd in de uitvoeringspraktijk.
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief het boek De Kleine Gids Jeugdwet, hand-outs van de presentatie en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.


Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur
Aanvang Programma

Tijdens de cursus komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:
 • Doel en uitgangspunten jeugdwet
 • Uitleg begrippen;
  1. Jeugdige
  2. Ouder
  3. Jeugdhulp
  4. Woonplaats
 • Verantwoordelijkheden gemeente en de jeugdhulpplicht
 • Partners binnen de Jeugdwet. Hiermee wordt bedoeld om kennis te maken met de partners binnen het jeugdstelsel zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, jeugdhulpaanbieders, maar ook de huisartsen en rechtbanken.
 • Afbakening met andere wetten en via casussen toegepast. Casussen over Wet langdurige Zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet, Wmo en Voorliggende Voorzieningen
 • Toegang jeugdhulp. Er bestaan meerdere manieren om toegang te krijgen tot jeugdhulp. Hierbij kan gedacht worden aan de toegang via de gemeente, maar ook via de huisarts of medisch specialist.
 • Onderzoek: van aanvraag tot besluit (hierin stukje zorg in natura en pgb belichten) en toepassen aan de hand van een casus. O.a. zorg in natura en PGB

De uitleg en toelichting wordt gegeven door een combinatie van theorie en praktijk: theoretische kaders worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Er is veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16.30 uur
Einde programma
Sprekers
Bianca Jansen
Bianca Jansen
Na mijn studie rechten heb ik als jurist bij verschillende werkgevers gewerkt, waaronder politie, rechtbank, het Juridisch Loket en verschillende gemeenten.

Ik heb ervaring als juridisch controller en dat betekent dat ik brede ervaring heb over uiteenlopende rechtsgebieden, van handhaving tot subsidie en van sociaal domein tot openbare orde.

De verbinding theorie en praktijk vind ik belangrijk. Dat komt ook terug in de trainingen die ik geef. Geen saai hoorcollege, maar mensen via het vergroten van hun kennis verbinden aan de dagelijkse praktijk.

Het geven van trainingen doe ik met veel enthousiasme en energie en geeft me vervolgens ook weer veel energie. In de interactie met mensen doe ik telkens nieuwe kennis op.
Leerdoelen
Na het volgen van deze training:
 • kunt u begrippen uit de Jeugdwet herkennen en toepassen
 • heeft u inzicht in het speelveld van de jeugdzorg en de taakverdeling tussen de verschillende ketenpartners
 • heeft u kennis van de jeugdhulpplicht, het verlenen van voorzieningen, voorliggende voorzieningen en wetten en het besluitvormingsproces
 • heeft u kennis over kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de rol van de gemeente op dit vlak, zoals de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven