Jeugdwet bezwaar en beroep

Opleiding
Bij een bezwaar en beroepsprocedure over de Jeugdwet kunnen allerlei bestuursrechtelijke vragen spelen, zoals wie de belanghebbende is, of het college wel de bevoegde partij is, of de jeugdige zelf gehoord moet worden. In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij deze vraagstukken.

Tevens komt de relevante jurisprudentie aan bod en gaan we oefenen met het opstellen van een verweerschrift.

Na het volgen van deze training;

 • bent u beter in staat Jeugdwet bezwaarzaken inhoudelijk te beoordelen.
 • kunt u beroepsprocedures in het kader van de Jeugdwet beter voeren.
 • heeft u meer juridische verdieping in de Jeugdwet en Awb met name voor de bezwaar- en beroepspraktijk.
 • heeft u kennisgemaakt met specifieke Jeugdwet begrippen en een goed beeld van de systematiek en reikwijdte van deze wet

 

Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
17 december 2019
Sprekers (1)
Dhr. W.M.B. Elferink
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl

 

Doelgroep
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Juridisch medewerkers gemeenten
 • Leden en secretarissen van bezwaarschriftencommissies       
 • Ervaren kwaliteitsmedewerkers

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ203558) en levert 6 PE punten op.


SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.

Programma
09:00
Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur
Aanvang programma.

Het behandelen van een bezwaarschrift en het voeren van verweer in een beroepsprocedure over het vrijwillig kader van de Jeugdwet vergt specifieke vaardigheden.

Ook is kennis nodig van zowel de relevante bepalingen uit de Jeugdwet als uit de Algemene wet bestuursrecht. Bij een bezwaar-  en beroepsprocedure over de Jeugdwet kunnen allerlei bestuursrechtelijke vragen spelen, zoals wie de belanghebbende is, of het college wel de bevoegde partij is, of de jeugdige zelf gehoord moet worden. 

In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij deze vraagstukken. Tevens komt de relevante jurisprudentie aan bod en gaan we oefenen met het opstellen van een verweerschrift.’

 • de bezwaarprocedure
 • de kring van belanghebbenden
 • horen van een jeugdige
 • bevoegdheidsverdeling college/GI
 • grondslagen in beleid: VO/Besluit en essentialia-jurisprudentie
 • Actuele jurisprudentie
 • Beroepsprocedure
 • Onderscheid met klachtafhandeling en tuchtrecht
16:30 uur
Einde programma

Sprekers
Dhr. W.M.B. Elferink
Dhr. W.M.B. Elferink

Uw docent is Willie Elferink.
Hij heeft al meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van het bestuursrecht, ruime ervaring met het jeugdrecht en hij verzorgt al sinds jaar en dag opleidingen op het gebied van het algemeen en bijzonder bestuursrecht.
Hij was juridisch medewerker, afdelingshoofd en gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten en werkzaam voor verschillende bezwarencommissies en administratief beroepscolleges. In 2002 maakte hij de overstap naar de rechterlijke macht, aanvankelijk als bestuursrechter en teamvoorzitter bij de rechtbank Almelo en de rechtbank Gelderland en vanaf 2013 tevens als teamvoorzitter en familie- en jeugdrechter en bestuursrechter bij de rechtbank Overijssel.
Hij is auteur van het boek Privaatrecht voor de overheid en van het boek Bestuursrecht in je opleiding. In 2015 en 2018 publiceerde hij in de Gemeentestem artikelen over de Jeugdwet in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht en in 2018 in het Tijdschrift voor Familie- en jeugdrecht over De schriftelijke aanwijzing in het kader van een ondertoezichtstelling.
Willie is vooral geïnteresseerd in de interactie tussen het sociaal domein en het algemeen bestuursrecht. Hoe kan het bestuursrecht zo worden toegepast dat snel en adequate ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben optimaal kan plaatsvinden en dat de hulp terecht komt bij hen die dat nodig hebben?
Zijn vrije tijd brengt hij graag door met computeren, musiceren, voetbal kijken, wandelen en met zijn gezin in Italië.

Leerdoelen
 • Duidelijk beeld van systematiek en reikwijdte van de jeugdwet, inclusief rollen en bevoegdheden van partijen
 • Kennis van relevante bestuursrechtelijke vraagstukken die kunnen spelen bij bezwaar en/of beroepsprocedures over de Jeugdwet, zoals het belanghebbende-begrip en het horen van een jeugdige
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven