Logo

Jeugdhulp, van vrijwillig naar dwang

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van gemeente en van andere instanties

Opleiding

In januari 2015 hebben ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden zowel door de invoering van de Jeugdwet als door de wijziging van de kinderbeschermingsmaatregelen in het Burgerlijk Wetboek.

Nu we de basis van de Jeugdwet kennen, gaan we dieper in op jeugdhulp van vrijwillig kader naar drang naar gedwongen kader (dwang).

Als inleiding komen de taken en posities van de hoofdrolspelers in dit veld aan bod:

 • Wat mag ik als gemeente verwachten in het vrijwillig kader van het AMHK en van de Gecertificeerde instelling? 
 • Ook is er aandacht voor de bevoegdheden van deze fase van jeugdhulp en verantwoordelijkheden (wat moet de gemeente doen?).
 • Ook privacy-aspecten (welke gegevens van de cliënt mogen uitgewisseld worden met andere instellingen en de rechten van de cliënten daarbij)

Vervolgens gaan we door met gedwongen hulp. We staan tijdens deze trainingsdag uitvoerig stil bij de overgang van het vrijwillig naar het gedwongen kader:

 • Welke taken hebben de Gemeente, Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling, de rechtspraak?
 • Welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft de gemeente in deze fase van jeugdhulp?
 • Welke beschermingsmaatregelen zijn er, en welke mogelijkheden hebben de genoemde  instanties en de cliënt?
 • Rechten van de cliënt: privacy en klachtmogelijkheden.

Vanzelfsprekend maken wij tijdens deze dag veel gebruik van voorbeeld casuïstiek.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag. 

Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
29 oktober 2019
Sprekers (1)
Mevr. M. Cuypers
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
 • Casemanagers/Klantmanagers
 • Gemeentejuristen
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201154) en levert 6 PE punten op.


SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.

Programma
09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Tijdens de trainingsdag staan wij stil bij de volgende onderwerpen met casus als rode draad:

Ochtenddeel:

 • 0- en eindmeting
 • De hoofrolspelers van het speelveld van de vrijwillige jeugdhulp
 • Van vrijwillig kader naar gedwongen kader: wat is de route, en welke wettelijke rollen hebben de instanties?

Om 10.45 uur is er een pauze van 15 minuten.

Middagdeel:

De justitiële beschermingsmaatregelen:

 • OTS en VOTS en enkele instrumenten waarmee het gezag van ouders wordt ingeperkt (ook rol gemeente bijv. bij gesloten jeugdhulp in vrijwillig kader)
 • Gezagsbeëindigende maatregel
 • Vovo (voorlopige voogdij)
 • Vreemde eend in de bijt: (tijdelijke) voogdij
 • Casus: welke maatregel zou ik kiezen?
 • Klachtmogelijkheden, positie cliënt: Klachtencie, Inspectie jeugdzorg, tuchtrecht, Nationale Ombudsman

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag. 

16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Mevr. M. Cuypers
Mevr. M. Cuypers
Uw docent is Marianne Cuypers. Zij werkt sinds 2000 als jurist bij BJZ Utrecht (sinds 2015 bij de GI Samen Veilig Midden-Nederland) en daarvoor bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast was zij enkele jaren lid van de klachtencommissie bij het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassing. Zij heeft ervaring opgedaan zowel in de juridische dagelijkse praktijk van de jeugdhulp, als in de aanpassing van de werkprocessen van de GI. Ook heeft zij de medewerkers van de GI getraind op het gebied van het werken met de Jeugdwet en met de herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen.
Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus bent u bekend met de juridische verhouding van de jeugdige en zijn ouder(s) tot de hoofdrolspelers in het vrijwillig/drang/dwangkader van jeugdhulp.

€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven