Logo

Gebiedsbescherming onder de wet natuurbescherming

De gevolgen voor mogelijke (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen

Opleiding
Gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming: de bescherming van natuurgebieden en de regulering van economische activiteiten in en rond natuurgebieden.
De wet natuurbescherming vormt de opvolger van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De Wet natuurbescherming speelt een belangrijke rol bij de bescherming van natuurgebieden en de regulering van (economische) activiteiten in en rond natuurgebieden. In de praktijk moet bij het toepassen van bevoegdheden uit de Wabo en Wro (in de toekomst: Omgevingswet) vaak rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen van plannen vergunning op natuurgebieden.

Het is voor de praktijk relevant om te weten hoe de nieuwe wet eruit ziet en wat de relevante verschillen en overeenkomsten zijn ten opzichte van de oude wet- en regelgeving. Alleen op die manier is het mogelijk om natuurgebieden goed te beschermen en/of economische activiteiten in en rond natuurgebieden te reguleren.

Naast een analyse van de huidige wetgeving en recente jurisprudentie wordt ingegaan op de mogelijke consequenties van de toekomstige integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet.
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
15 november 2018
Sprekers (1)
Dhr. S.D.P. Kole
IncompanyWilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 26 21 of cursus@schulinck.nl
Doelgroep
 • Afdelingshoofd/Teamleider
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/Handhaver 
 • Beleidsmedewerker
 • Casemanager
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. BTW).

Dit bedrag is inclusief catering en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Programma
9.30 - 16.30 uur
Tijdens deze cursusdag analyseren wij de mogelijkheden van de Wet natuurbescherming om natuurgebieden (in het bijzonder Natura 2000-gebieden) te beschermen en economische activiteiten in en rond natuurgebieden te reguleren. In dat kader worden relevante verschillen ten opzichte van de oude wetgeving besproken. Daarnaast wordt stilgestaan bij de actuele jurisprudentie en de mogelijke consequenties van de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet.

 • Inleiding
 • Analyse gebiedsbeschermende recht onder de Wet natuurbescherming
 • Analyse relevante verschillen gebiedsbeschermende recht Nbw 1998 e.a. en de Wet natuurbescherming
 • Mogelijkheden om natuurgebieden te beschermen onder de Wet natuurbescherming
 • Mogelijkheden om economische activiteiten in en rond natuurgebieden te reguleren
 • Bespreking en analyse van relevante actuele jurisprudentie, wetsvoorstellen en beleidsvoornemens op het gebied van gebiedsbescherming.
 • De mogelijke gevolgen van de toekomstige integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet
 • Vragen, opmerkingen en discussie
 • Afronding

Gedurende de hele dag zullen wij zo veel mogelijk gebruik maken van relevante praktijkcasus en uitspraken van bestuursrechters en/of het HvJ EU.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om tijdens de cursus ook uw eigen casuïstiek in te brengen.
De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl.

Het programma is van 9.30 tot 16.30 uur:
09.00 uur Inloop
09.30 uur Aanvang programma
10.45 uur Pauze
11.00 uur Vervolg programma
12.30 uur Lunch
13.30 uur Vervolg programma
14.45 uur Pauze
15.00 uur Vervolg programma
16.30 uur Einde programma

Sprekers
Dhr. S.D.P. Kole
Dhr. S.D.P. Kole
De heer Mr. dr. Sander Kole is universitair docent Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht.
Specialisatie: omgevingsrecht, in het bijzonder natuur- en ruimtelijk ordeningsrecht in relatie tot het EU-recht.
Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus;
 • kent de deelnemer het gebiedsbeschermende recht onder de Wet natuurbescherming en kan dit uitleggen en toepassen; 
 • weet de deelnemer op welke manier onder de Wet natuurbescherming natuurgebieden kunnen worden beschermd en kan dit uitleggen en toepassen;
 • weet de deelnemer op welke manier onder de Wet natuurbescherming economische activiteiten in en rond Natura 2000-gebieden kunnen worden gereguleerd en kan dit uitleggen en toepassen;
 • is de deelnemer op de hoogte van de relevante (inter)nationale jurisprudentie en kan deze jurisprudentie uitleggen en toepassen; 
 • is de deelnemer op de hoogte van de (mogelijke) consequenties van de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet en kan dit uitleggen en toepassen. 
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Nicole Huijs, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven