Logo

Familierecht en de Jeugdwet

Opleiding
In deze cursus worden een aantal belangrijke beginselen uit het familierecht uitgelegd. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de gemeenten bij familierechtelijke geschillen tussen ouders en de belangrijkste kinderbeschermingsmaatregelen. 
Bij de uitvoering van de Jeugdwet krijgen gemeenten te maken met complexe familierechtelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld wie oefent het gezag over de jeugdige uit en hoe kan dat worden vastgesteld.
Of ouders zijn verwikkeld in een vechtscheiding en één van de ouders vraagt de gemeente hoe ze er voor kan zorgen dat het kind niet meer naar de andere ouder hoeft. Of welke rol spelen niet-ouders die het kind wel (mede) opvoeden, bijvoorbeeld omdat het kind enige tijd bij die niet-ouders is geplaatst? 

Gemeenten worstelen wel eens met de vraag hoe ze met dit soort situaties moeten omgaan.

Na het volgen van deze opleiding bent u op de hoogte van belangrijke familierechtelijke beginselen en kunt u deze toepassen bij de uitvoering van de Jeugdwet.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ202814) en levert 6 PE punten op.


Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
29 oktober 2020
Sprekers (1)
Willie Elferink
IncompanyWilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl.
Doelgroep
 • Jeugdprofessionals-/consulenten
 • Juristen die zich bezig houden bij de Jeugdwet
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.
Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur
Aanvang programma

Tijdens de cursusdag komt o.a. aanbod:
 • Wie zijn ouders
 • Afstamming, vaststelling ouderschap
 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van ouders?
 • Gezag:
         - Wat is gezag
         - Hoe ontstaat gezag, hoe gaat het verloren
         - Hoe kan vastgesteld worden wie gezag over het kind uitoefent
 • Voogdij
 • Conflictregeling bij geschillen over de uitoefening van het gezag
 • Samenleven, echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap;
         - Gezag na scheiden
         - Ouderschapsplan
         - Hoofdverblijf             
         - Omgang informatierecht
         - Onderhoudsplicht
 • Kinderbeschermingsmaatregelen
 • De invloed van artikel 8 EVRM
 • Rol van gemeenten bij familierechtelijke geschillen in de kader van de Jeugdwet
 • Bijzonderecurator
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16.30 uur
Einde programma
Sprekers
Willie Elferink
Willie Elferink
Uw docent is Willie Elferink.
Hij heeft al meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van het bestuursrecht, ruime ervaring met het jeugdrecht en hij verzorgt al sinds jaar en dag opleidingen op het gebied van het algemeen en bijzonder bestuursrecht.
Hij was juridisch medewerker, afdelingshoofd en gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten en werkzaam voor verschillende bezwarencommissies en administratief beroepscolleges. In 2002 maakte hij de overstap naar de rechterlijke macht, aanvankelijk als bestuursrechter en teamvoorzitter bij de rechtbank Almelo en de rechtbank Gelderland en vanaf 2013 tevens als teamvoorzitter en familie- en jeugdrechter en bestuursrechter bij de rechtbank Overijssel.
Hij is auteur van het boek Privaatrecht voor de overheid en van het boek Bestuursrecht in je opleiding. In 2015 en 2018 publiceerde hij in de Gemeentestem artikelen over de Jeugdwet in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht en in 2018 in het Tijdschrift voor Familie- en jeugdrecht over De schriftelijke aanwijzing in het kader van een ondertoezichtstelling.
Willie is vooral geïnteresseerd in de interactie tussen het sociaal domein en het algemeen bestuursrecht. Hoe kan het bestuursrecht zo worden toegepast dat snel en adequate ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben optimaal kan plaatsvinden en dat de hulp terecht komt bij hen die dat nodig hebben?
Zijn vrije tijd brengt hij graag door met computeren, musiceren, voetbal kijken, wandelen en met zijn gezin in Italië.
Leerdoelen
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer:
 • kennis over belangrijke beginselen uit het familierecht (gezag, hoofdverblijf, ouderschapsplan, omgang, bijzondere curator)
 • kennis van de invloed van het recht op gezins- en familieleven op de omgeving van de jeugdige
 • kennis van de kinderbeschermingsmaatregelen
 • is de deelnemer op de hoogte van de rol van gemeenten bij familierechtelijke geschillen
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven