Logo

De ontmoeting tussen beleid en financiën

Opleiding
Met de decentralisaties zijn meerdere materiewetten qua uitvoering samengevoegd. Elk van de decentralisaties kent historisch gezien hun eigen financierings- en aansturingsmechanismen. 

Nu de transitiefase voorbij is, komen in de transformatieperiode andere vragen aan de orde. Denk aan vragen als de governance van de eigen organisatie, maar zeker ook die van de gehele keten. Denk aan vragen omtrent de regie versus de uitvoerende rol. Denk aan vragen met betrekking tot de financiering. Denk aan vraagstukken omtrent de mate van integraliteit in het sociale domein.

In de praktijk wordt nog veelal gewerkt vanuit de oorspronkelijke wetten in het sociaal domein. Maar de roep om meer integraal te werken wordt steeds luider. Tegelijkertijd wordt de wens geuit integraal samen te werken. Maar wat betekent dat voor uw beleid en hoe zorgt u dat de afdeling financiën op de integrale samenwerking aansluit. Tijdens deze training komt aan bod:

 • Hoe pakken wij het meer integraal samenwerken aan?
 • Wat betekent dat voor de aansturing?
 • Wat betekent dat voor de financiering?
 • Wie voert wat uit?
 • Hoe verantwoorden we ons binnen de keten, maar ook naar buiten, de externe stakeholders?


De decentralisaties kennen nadrukkelijk ook een bezuinigingsdoelstelling. Dat betekent dat ander beleid alleen niet toereikend is. Een gedegen financiële doorrekening van het nieuwe beleid is een absolute noodzaak. Beleid en financiën ontmoeten elkaar als het ware. Na deze cursus bent u zich daar niet alleen bewust van, maar kunt u het op onderdelen ook toepassen.

Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
5 februari 2019
Sprekers (1)
Dhr. R. Korsmit
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
 • Verantwoordelijken voor het Sociaal Domein
 • Hoofd financiën
 • Concerncontrollers 
 • Strategische beleidsmedewerkers
 • Medewerkers planning & control sociaal domein 
 • Gemeentesecretaris
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. BTW).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Programma
9:00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Tijdens deze dag zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 • Inzicht in de financieringsstromen 
 • Inzicht in de bestedingsmogelijkheden van de (Rijks)middelen
 • Inzicht in de belangrijkste stuurvariabelen van het sociaal domein als geheel en per materiewet
 • Inzicht in de veel voorkomende knelpunten en misverstanden
 • Inzicht in de financiële vertaling van beleidsvoornemens
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Vragen, discussie
 • Integrale benadering 3D’s.

De cursus wordt gegeven door een ervaren accountant in het publieke domein, met meer dan gemiddelde kennis van de 3 decentralisaties.
De Cursusleider heeft ruime ervaring met bedrijfsvraagstukken, rekenmodellen, concretiseren van beleid en het verbinden van de partners in de keten.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag. 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Dhr. R. Korsmit
Dhr. R. Korsmit
Dhr. R. Korsmit RA
Roel Korsmit RA is partner van Adlasz B.V. Adlasz is een dienstverlener in het lokaal bestuur, met het accent op de sociale zekerheid. De docent heeft ruim 20 jaar ervaring als openbaar accountant (big four) bij gemeenten, sociale diensten, SW-bedrijven en zorginstellingen. De docent heeft ruime ervaring met adviezen op strategisch beleid, inrichtings- en bedrijfsvoeringsvraagstukken, financiering en is goed op de hoogte van de drie decentralisaties aangaande financiën.
Leerdoelen
Na de cursus weet u:
 • Wat de sturingsmogelijkheden voor de gemeente zijn.
 • Hoe de financieringsstromen vanuit het Rijk lopen en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.
 • Welk aandeel in het Gemeentefonds is verwerkt en hoe zich dat verhoudt tot de totale financiering.
 • Hoe u de financiering en verantwoording naar externe partijen inricht.
 • Hoe u de drie decentralisaties integraal benadert qua bedrijfsvoering en financiën.
 • Wat de belangrijkste stuurvariabelen zijn.
 • Hoe u het sociaal domein integraal kunt financieren.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Nicole Huijs, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven