Logo

De nieuwe participatie cultuur voor gemeenten

Opleiding

Veranderingen in het kader van de Omgevingswet komen eraan. U gaat werken in een nieuwe cultuur.

 • Welke competenties vraagt het werken in de nieuwe omgevingswet?
 • Hoe managet u de veranderingen?
 • Hoe ontwikkelt u daarvoor nu al een programma?
 • Welke begeleiding en coaching vraagt dit van u?

Ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit. Dat is de ambitie van de invoering van de Omgevingswet. Dit stelt nieuwe eisen aan uw organisatie.

 • U moet snel en dienstbaar kunnen werken en vooraf de juiste piketpalen hebben geslagen.
 • U biedt service én u bewaakt het publieke belang.

Wat vraagt dat van u: bestuurlijk, beleidsmatig en operationeel? Dat betekent een nieuwe cultuur en vraagt om nieuwe competenties: onderhandelen; samenwerken (met burger/klant); aanpassingsvermogen en betrouwbaarheid werken en kaderstellend optreden. Hoe ontwikkelt u deze competenties?

Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
12 maart 2019
Sprekers (1)
Dhr. J.J. Vos
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjon de Waal, telefoonnummer 077 390 26 56 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
 • Afdelingshoofd/Teamleider/Projectmanager
 • Beleidsmedewerker 
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/handhaver 
Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. BTW). 
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.

Programma
9:00 uur
Ontvangst met koffie en thee
9.30 uur

Aanvang programma

 • Welkom, kennismaking, verwachtingen delen
 • Inleiding Omgevingswet en veranderingen in cultuur.
 • Kennis maken met de impact van de Omgevingswet aan de hand van casuïstiek / rollenspellen (praktijk).
 • Managen van veranderingen.
 • Wat voor soorten competenties heeft u nodig voor het werken in de omgevingswet?
 • Wat is integraal denken?
 • Wat betekent samenwerken met andere organisaties voor u?
 • Competentie-ontwikkeling. Aan de hand van praktische voorbeelden herkent u uw profiel en leert u waar u zich kunt ontwikkelen.
 • Wat vraagt dit van de organisatie?
 • Uw eigen voorbeelden staan centraal:
  • Toetsen met veel of weinig regels
  • Vertrouwen of wantrouwen
  • Proces boven procedure
 • In het debat gaat u ervaren wat de voors en tegens zijn en wat voor eigen organisatie passend is.
 • Een A3 programmaplan maken voor transformatie en competentie-ontwikkeling. Waardoor u aan het einde van de dag heel helder inzicht heeft in wat u de komende 6 maanden moet opzetten in uw eigen organisatie.
 • Hoe zorgt u dat u het plan gedragen krijgt in uw organisatie?
 • Hoe managet u van plan naar praktijk?
 • Handreikingen, stakeholders en milestones
 • Afspraken en meetinstrumenten
 • Hoe organiseer ik dit? U krijgt voorbeelden hoe het kan en hoe het niet moet.
Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.16.30 uur

Einde programma

Sprekers
Dhr. J.J. Vos
Dhr. J.J. Vos
Joost Vos ontwikkelt kennis over sturing, professionalisering en verantwoording in de netwerksamenleving. Hij zoekt verbinding en doorbreekt verkokering. Altijd met respect voor ieders belangen en met gebruik van ieders kwaliteiten.
Joost Vos is een van de grondleggers van het gedachtegoed Rijker Verantwoorden. Bij gemeenten en waterschappen actief op het thema Omgevingswet.
Leerdoelen

De deelnemer:

 • Begrijpt wat de impact van de omgevingswet is op de mensen in de organisatie.
 • Kan een analyse maken van bestaande en te ontwikkelen competenties.
 • Kan een programmaplan maken voor de transformatie en competentie-ontwikkeling.
 • Beter leidinggeven aan de verandering
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Nicole Huijs, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven