Logo

De bestuurlijke boete in de Participatiewet

Opleiding

De bestuurlijke boete in de Participatiewet is constant in ontwikkeling. De CRvB heeft hiervoor het startschot gegeven door de indringende evenredigheidstoets van toepassing te verklaren op de bestuurlijke boete. Hierdoor dient de boete afgestemd te worden op de mate van verwijtbaarheid, financiële omstandigheden en andere bijzondere omstandigheden. De wetgever heeft een deel van deze jurisprudentie gecodificeerd met de inwerkingtreding van het gewijzigde Boetebesluit socialezekerheidswetten. De rechtspraak omtrent de bestuurlijke boete blijft echter steeds in ontwikkeling. Een goed voorbeeld hiervan is de jurisprudentie omtrent de verzwaarde bewijslast bij het gebruik van bewijsvermoedens.  

Tijdens deze dag wordt uitgebreid stilgestaan bij deze ontwikkelingen. Het programma vangt aan met de schending van de inlichtingenplicht en eindigt met de kwijtschelding van de boete. Gedurende de dag komt alles wat daar tussen zit chronologisch aan bod.

De opleiding is interactief vormgegeven en zoekt zo veel mogelijk de aansluiting met de uitvoeringspraktijk. Er zal dan ook voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen over de bestuurlijke boete in de Participatiewet.

Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
24 september 2019
Sprekers (1)
Dhr. K. Mestrom
IncompanyWilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 26 21 of cursus@schulinck.nl
Doelgroep
 • Klantmanagers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Boetemedewerkers
 • Leden van de bezwaarschriftencommissies
Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. btw).

Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Programma
09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

9.30 uur

Aanvang programma

Tijdens de cursus komen de volgende zaken aan bod:

 1. Procedurele aspecten:
 • wanneer wordt er wel en wanneer wordt er geen boete wordt opgelegd
  • schending inlichtingenplicht & verzwaarde bewijslast
  • afzien van opleggen bestuurlijke boete
  • waarschuwing
 • verschillen tussen de lichte en zware boeteprocedure
 • cautie
 1. Hoogte van de boete:
 • het benadelingsbedrag nader bekeken
 • hoe om te gaan met verwijtbaarheidsaspecten in de praktijk:
  • opzet
  • grove schuld
  • normale verwijtbaarheid
  • verminderde verwijtbaarheid
 • maximale hoogte van de boete
 • fictieve draagkracht
 • de minimumboete
 • over recidive en samenloop
 1. Nadat de boete is opgelegd:
 • Invordering
 • Kwijtschelding

U wordt van harte uitgenodigd casuïstiek uiterlijk twee weken vooraf in te dienen en te mailen naar cursus@schulinck.nl. Vanzelfsprekend laten wij u ook tal van praktijkvoorbeelden zien deze dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Dhr. K. Mestrom
Dhr. K. Mestrom

Koen is als senior juridisch vakredacteur werk & inkomen werkzaam bij Schulinck. Hij is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en actualiteit van Grip op Participatiewet.

Hij verzamelt en verwerkt onder andere relevante wetgeving, rechtspraak en nieuws. Verder beantwoordt hij vragen van onze klanten en schrijft artikelen, annotaties en opiniestukken over actuele onderwerpen. 

Hij zet zijn expertise ook in voor de volgende producten:

• Antwoord op Bijstand
• Schulinck.nl
• Module Casus Coach
• Schulinck Advies (Bezwaar en beroep)

Meer informatie over Koen Mestrom

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft de deelnemer een helder beeld van de facetten die de hoogte van de bestuurlijke boete bepalen in de huidige en toekomstige situatie en de verschillen daartussen.
 • kan de deelnemer juridische begrippen met betrekking tot bestuurlijke boete naar de praktijk vertalen.
 • heeft de deelnemer inzicht  in de punten die spelen bij het opleggen van een bestuurlijke boete.  
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven