Logo

De AVG in het ruimtelijk domein

Opleiding
Met welke voorwaarden moet u vanaf 25 mei jl. rekening houden bij uitwisseling van persoonsgegevens in het ruimtelijk domein om hoge boetes te voorkomen.
Vanaf 25 mei 2018 moeten alle overheidsorganisaties voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ter bescherming van persoonsgegevens.

Welke acties moet u ondernemen zowel intern als extern. Het ruimtelijk domein werkt heel veel samen met externe partijen. Maar wat betekent dat concreet voor u? Wat mag wel en wat mag absoluut niet meer. Gegevensuitwisseling en met name uitwisseling van persoonsgegevens zijn aan strengere regels gebonden vanaf die datum.

De invoering van de AVG gaat gepaard met aanzienlijke risico's die beheerst dienen te worden. Deze opleiding geeft antwoord op de vraag hoe u voor uzelf en uw afdeling op verantwoorde wijze de risico’s beheersbaar kunt houden. U kunt tevens de gemeentelijke beleidsregels toetsen aan de eisen van de AVG. Kortom als u deze opleiding heeft gevolgd weet u welke maatregelen u moet nemen vóór de invoeringsdatum van de AVG.

Deze opleiding maakt duidelijk wat de consequenties zijn van de nieuwe regelgeving voor uw organisatie en verschaft u inzicht hoe u gestructureerd met deze regelgeving kunt omgaan.
 • Achtergronden van de regels en de noodzaak
 • Verschillen in wetgeving tussen Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en AVG
 • Rechten en plichten voor de gemeente
 • Datalekken privacy onderzoeken/analyses
 • Rekenkamer audit
 • Functies in de AVG: bv data protection officer
 • Sancties en boetes vanuit de AVG
 • Risico’s voor het ruimtelijk domein
 • Nationale en internationale afspraken Privacy
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
2 oktober 2018
Sprekers (1)
Dhr. R. Borkers
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
 • Afdelingshoofd/Teamleider/Projectmanager 
 • Beleidsmedewerker 
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/handhaver 
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. BTW). 
Dit bedrag is inclusief catering, het boek 'Grip op de AVG’ en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. 

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.

Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

 • Wat is de AVG, wat zijn persoonsgegevens volgens de wet 
 • Wat verandert er met de AVG ten opzichte van de huidige situatie? 
 • Uitgangspunten AVG en bestuurlijke afstemming tussen ketenpartners
 • Afstemming met burgers, welke regels gelden daarvoor?
 • AVG en project DSO
 • Juridische aspecten:
  • Beveiligingsplicht, meldingsplicht en datalekken
  • Rechten van medewerkers
  • Verstrekken van informatie aan externe partijen
  • Privacyfunctionaris
  • Autoriteit Persoonsgegevens
  • Sancties
 • Risico’s inzichtelijk van (online) werken
12:30 uur – 13:30 uur lunch

 • Toepassen van juridische aspecten in actuele casus
 • Audit rekenkamer voorbeeld
 • Actuele gemeentecasus omgaan met informatie
 • Uw gemeente/afdeling plan van aanpak toetsen aan de uitgangspunten
 • Uitwisseling kennis en ervaring plannen en invoering
17.00 uur
Einde programma

Sprekers
Dhr. R. Borkers
Dhr. R. Borkers
Leerdoelen
Na het volgen van de training: 
 • heeft u een goed beeld van de consequenties van de invoering van de AVG bij uw gemeente
 • weet u wat de juridische aspecten zijn van de invoering van de AVG voor het ruimtelijk domein en voor uw afdeling
 • bent u in staat om risico’s (beter) te beheersen
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Karin Hegger, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2607
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven