Logo

Bodembeschermingsrecht nu en in de nieuwe omgevingswet

Opleiding

In deze cursus gaan we met u in op het huidige bodembeschermingsrecht zoals dat in de Wet bodembescherming is vastgelegd en op het toekomstige bodembeschermingsrecht.


Tijdens deze cursus:

 • Krijgt u input om direct aan de slag te gaan met uw (toekomstige) bodemtaak
 • Behandelen we theorie en wordt de dagelijkse problematiek en uitdaging besproken

Het bodembeschermingsrecht speelt nog altijd een grote rol vanuit het belang om de bodem te beschermen en geschikt te maken voor de functie die het krijgt.

Het laatste decennium zijn veel binnenstedelijke initiatieven ontstaan om op oude bedrijfsterreinen of op braakliggende grond woningen te bouwen. Mensen wonen graag dicht bij de binnenstad, maar wel in een moderne woning. Dat brengt de nodige saneringsmaatregelen met zich mee.

Het huidige saneringsregime uit de Wet bodembescherming, zal drastisch veranderen bij de inwerkintreding van de Omgevingswet.
De aanvullingswet bodem licht al een tipje van de sluier op hoe het toekomstige regime zal worden. Uitgangspunt is dat alle locaties waar spoedeisende sanering noodzakelijk is, zijn gesaneerd wanneer de Omgevingswet in werking treedt. De vraag is of dat lukt.

In deze cursus willen we daarom met u ingaan op het huidige bodembeschermingsrecht zoals dat in de Wet bodembescherming is vastgelegd en op het toekomstige bodembeschermingsrecht.
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Datum(s)
11 april 2019
Sprekers (1)
Tim Paas
Doelgroep
 • Afdelingshoofd/Teamleider/Projectmanager
 • Beleidsmedewerker
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/handhaver  
 • Overheidsjurist 
Deze cursus is voor mensen die nu werkzaam zijn bij het bevoegd gezag Wet bodembescherming en voor mensen die onder het toekomstige regime bodemtaken zullen uitvoeren. De nadruk zal liggen op het toekomstige regime en hoe nog gebruik te maken van het huidige wettelijke regime voor het nieuwe regime in werking treedt.
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. BTW).

Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus zenden wij u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.
Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Theorie wordt afgewisseld met het behandelen van een casus of het uitvoeren van een oefening.

U krijgt naast een stuk theorie ook handvatten hoe u zich kunt voorbereiden op het toekomstige bodemregime onder de Omgevingswet en wat u onder het huidige recht nog kunt doen.

 • Hoe luidt het huidige bodembeschermingsrecht?
 • Hoe luidt het bodembeschermingsrecht onder de Omgevingswet (Aanvullingswet bodem)
 • Wat zijn de verschillen tussen het huidige en toekomstige regime?
 • Hoe luidt het overgangsrecht?
 • Handvatten om te bepalen welke initiatieven en activiteiten gelet op het overgangsrecht het beste onder het huidige regime kunnen worden afgehandeld en welke onder het toekomstig regime.
 • Handvatten voor een warme overdracht van bodemtaken aan het toekomstige bevoegd gezag
 • Locatieontwikkeling onder de Aanvullingswet bodem en de Omgevingswet

Bodem wordt als integraal onderdeel van ontwikkelingen binnen de fysieke leefomgeving behandeld, zoals dat ook het uitgangspunt wordt onder de Omgevingswet.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Tim Paas
Tim Paas
De heer Tim Paas is als juridisch adviseur werkzaam bij PaasConsultancy BV en als jurist Omgevingsrecht gedetacheerd bij diverse overheidsorganisaties. Door zijn jarenlange ervaring in Bodemwereld is hij in staat u wegwijs te maken in de Wet bodembescherming en de plek die Bodem onder de Omgevingswet (Aanvullingswet Bodem) zal innemen.
Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u een overzicht van de beschikbare instrumenten onder het huidige en toekomstige wettelijke bodemregime en hoe u die kunt inzetten.
 • Weet u wat de Aanvullingswet bodem inhoudt
 • Heeft u handvatten gekregen om u voor te bereiden op de Omgevingswet en Aanvullingswet bodem, waaronder een warme overdracht van bodemtaken van het huidige bevoegd gezag aan het toekomstige bevoegd gezag bodem

De deelnemer leert:
 • Wanneer er gesaneerd moet worden en door wie.
 • Wat u kan doen om een veroorzaker aan te spreken of wat een projectontwikkelaar moet doen om een gebied bouw- en woningrijp te maken als er bodemverontreiniging is.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Nicole Huijs, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven