Logo

Bijzondere bijstand voor soorten bewindvoering

Opleiding
Steeds meer burgers (die bijvoorbeeld een beroep doen op de Participatiewet of gemeentelijke schuldhulpverlening) komen in de (geld)problemen en/of schulden terecht en hebben begeleiding nodig bij het voeren van hun (financiële) huishouding. Het is daarom van belang om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden in dit kader.
Omdat er steeds meer een beroep wordt gedaan op bewindvoering en overige regelingen komt steeds meer de vraag naar voren of er recht bestaat op bijzondere bijstand voor deze kosten.

In één dag doet u basiskennis op over:
 • Wsnp-bewind
 • Beschermingsbewind
 • Curatele
 • Mentorschap 
U leert vervolgens in welke gevallen onder welke voorwaarden recht op bijzondere bijstand kan bestaan.

Deze kennis leert u toepassen in de dagelijkse praktijk en leert wat de verschillen en valkuilen zijn. Ook krijgt u handige tips voor de uitvoering.
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Datum(s)
12 december 2019
Sprekers (1)
Dhr. G.J. Mulder
Doelgroep
 • Bijstandsconsulenten
 • Schuldhulpverleners
 • KwaliteitsmedewerkersKosten
Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw). 
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. 
Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.

Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

Omdat er steeds meer burgers (die bijvoorbeeld een beroep doen op de Participatiewet of gemeentelijke schuldhulpverlening) in de schulden terechtkomen en begeleiding nodig hebben bij het voeren van hun (financiële) huishouding is het van belang om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van deze begeleiding en het recht op bijzondere bijstand in dit kader. Op die manier kan voorkomen worden dat burgers nog verder in de (financiële) problemen geraken.

Het is voor de uitvoering van groot belang om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van deze regelingen om een verder beroep op de Participatiewet en/of gemeentelijke schuldhulpverlening te voorkomen.
Tijdens de cursus komen per onderwerp (Wsnp-bewind, beschermingsbewind, curatele, mentorschap) de volgende zaken aan bod:

• Wat is het?
• Wanneer pas je het toe?
• Taken en bevoegdheden
• Beloning volgens het BW
• Hoogte jaarbeloning
• Kosten van extra werkzaamheden
• Ingangsdatum beloning
• Overgangsrecht Aanbevelingen LOVCK
• Verschillen
• Einde taken
• Bijzondere bijstand in dit kader
• Domicilie
• Indienen aanvraag door bewindvoerder
• Uitbetaling bijstand bij bewindvoering
• Combinaties Wsnp-bewind, beschermingsbewind, curatele, mentorschap

Tijdens deze trainingsdag gebruiken wij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de cursus uw eigen casuïstiek in te brengen.
De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl.

16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Dhr. G.J. Mulder
Dhr. G.J. Mulder
“Kennis toegepast” is het motto in mijn werk. Door de jaren heen heb ik er in mijn werk naar gestreefd om kennis te vertalen naar de praktijk van alledag. Of dat nu was als jurist in de advocatuur, als leidinggevende in de schuldhulpverlening of als oprichter van een bewindvoerderskantoor. Tegenwoordig doe ik dat als trainer en adviseur in de schuldhulpverlening, WSNP en beschermingsbewindvoering. Voor mij is het een sport deelnemers handvatten te geven waar ze direct verder mee kunnen. Immers, kennis hebben is een, maar kennis inzetten om tot resultaat te komen, is soms toch echt een ander verhaal.
Leerdoelen
Na afloop:
 • Bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken over de praktijk van Wsnp-bewind, beschermingsbewind, curatele en mentorschap
 • Bent u op de hoogte of er recht op bijzondere bijstand bestaat in dit kader
 • Ziet u de verbanden, mogelijkheden en verschillen tussen Wsnp-bewind, beschermingsbewind, curatele, mentorschap en de Participatiewet 
 • Heeft u inhoudelijke kennis van de wettekst en relevante jurisprudentie in dit kader
 • Bent u in staat met de opgedane kennis en vaardigheden juridisch complexe maar ook praktische zaken op te lossen
 • Bent u bekend met de meest voorkomende valkuilen.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven