Bestuursrecht en de jeugdwet

Nieuw en anders dan bestaande procedures.

Opleiding

De Jeugdwet is een kaderwet, veel wordt aan de gemeente overgelaten. Tegelijkertijd is de Awb van toepassing als het gaat om vrijwillige jeugdhulp. De combinatie van de Jeugdwet en de Awb is juridisch complex.

Het doel van deze cursus is om van beide wetten voldoende op de hoogte te zijn zodat u voorbereid bent op valkuilen in de praktijk.

Na het volgen van deze cursus bent u goed op de hoogte van de Awb maar vooral ook hoe u deze regels moet toepassen bij de uitvoering van de Jeugdwet.
Casuïstiek uit de praktijk kan u helpen een concreet beeld te krijgen van hetgeen u straks te wachten staat.

U wordt van harte uitgenodigd eigen casuïstiek in te brengen voor deze trainingsdag.
De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag.

Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Specialisatie
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
15 maart 2018
Sprekers (1)
Mevr. Heuvelhorst
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl

 

Doelgroep
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Gemeentejuristen
 • Consulenten jeugd
We gaan er vanuit dat u bekend bent met de basisbeginselen uit de Jeugdwet en al minimaal een half jaar met de Jeugdwet werkt.
 
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. BTW).
Dit bedrag is inclusief catering, de bundel Jeugdwet Wetgeving & Rechtspraak 2016 en de handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.Programma
09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Aanvang programma

1. De procedure toegang tot jeugdhulp. 

In dit onderdeel wordt onder andere besproken:

 • wat een aanvraag is 
 • hoe deze herkend kan worden
 • wie de belanghebbenden zijn
 • hoe het jeugdhulpbesluit tot stand komt, wie bevoegd is dit besluit te nemen wanneer er een beschikking moet worden afgegeven.

2. Het besluitvormingsproces
Aan de orde komt:

 • de onderzoeksplicht en met welke (beslis)termijnen het college rekening moet houden. 
 • Ook de algemene beginselen behoorlijk bestuur worden besproken en in welke mate deze a.b.b.b’s van invloed zijn op de praktijk (denk bijvoorbeeld aan de wijze van motivering van een jeugdhulpbesluit).

3. Taak college als jeugdhulp via een andere toegangsweg tot stand komt
In dit onderdeel komt de leveringsplicht van gemeenten na een bepaling jeugdhulp van een gecertificeerde instelling en een verwijzing aan de orde.

Besproken wordt welke bevoegdheden deze ‘verwijzers’ hebben, wat de rol van het college is, hoe om te gaan met een verwijzing naar niet-gecontracteerde jeugdhulp en het persoonsgebonden budget in geval van een verwijzing.

4. De procedure bezwaar en beroep
In dit onderdeel wordt de bezwaarprocedure in de Algemene wet bestuursrecht en de beroepsprocedure in de Algemene wet bestuursrecht besproken. Ook de mogelijkheden van mediation naast de bezwaar- beroepsprocedure en de Ex nunc versus ex tunc toetsing komt aan de orde.

5. Klachtenafhandeling
Aan de orde komt het afhandelen van klachten van jeugdigen en ouders. Daarbij wordt zowel de klachtenprocedure van gemeenten als de klachtenprocedure van de jeugdhulpaanbieder besproken. Ook is er aandacht voor het verschil tussen een klacht en bezwaar.

Als u onvoldoende op de hoogte bent van de (combinatie van de) Jeugdwet en de Awb:

 • is er een gebrek aan kennis van termijnen;
 • wordt wellicht een aanvraag niet herkend;
 • zijn interne procedures onvoldoende op elkaar afgestemd;
 • wordt wellicht aan betrokkenen ten onrechte de bezwaarprocedure onthouden;
 • kan een klacht niet worden herkend;

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma
Sprekers
Mevr. Heuvelhorst
Mevr. Heuvelhorst
Jorine Heuvelhorst is sinds 1996 werkzaam in de familie- en jeugdrechtpraktijk. Thans houdt zij zich bezig met tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers, en tot voor kort werkte zij als jurist bij Samen Veilig Midden-Nederland (voormalig Bureau Jeugdzorg Utrecht) waar zij onder meer training gaf aan medewerkers en lid was van de bezwaarcommissie. Daarvoor was zij onder andere stafjurist bij het gerechtshof te Amsterdam. Ook is zij lid van de onafhankelijke klachtencommissie van de William Schrikker Groep. Zij heeft dan ook vanuit verschillende invalshoeken ervaring opgedaan in het jeugdrecht.
Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus heeft u onder andere kennis van:
 • de (procedurele) toegang tot jeugdhulp
 • de kring van belanghebbenden
 • wanneer de gemeente bevoegd is om een jeugdhulpbesluit te nemen
 • de leveringsplicht van gemeenten na een bepaling jeugdhulp GI/ een verwijzing tot jeugdhulp
 • (beslis)termijnen
 • de bestuursrechtelijke aspecten bij het uitvoeren van de jeugdhulpplicht
 • de bezwaar- en beroepsprocedure
 • de klachtenprocedure 
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Karin Hegger, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2607
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven