Logo

Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg)wetten

En de afbakening met andere (zorg) wetten

Opleiding
Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn of kunnen participeren. Daarnaast moeten gemeenten ouders en jeugdigen op grond van de Jeugdwet ondersteunen bij opvoed-, opgroei en psychische problemen.
De reikwijdte van deze twee zorgwetten is niet altijd even duidelijk. Daarnaast kunnen burgers ook aanspraak maken op hulp/zorg vanuit andere wetten, zoals de Wet langdurige Zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

In deze cursus wordt aan de hand van theorie, casussen en praktijkvoorbeelden, uitvoerig ingegaan op de samenhang tussen de Jeugdwet en Wmo 2015 en zal de afbakening met de Wlz en Zorgverzekeringswet worden verkend. Die afbakening kent veel grijze gebieden waar uitgebreid aandacht voor zal zijn. Ook de continuering van hulp bij een jeugdige die 18 jaar wordt komt daarbij aan bod.

Deze training wordt verzorgd door 2 trainers. Mevrouw Nicole Tielen is werkzaam bij Schulinck voor het team Jeugd en de heer Kees-Willem Bruggeman is werkzaam voor het Wmo team van Schulinck.

Door de gezamenlijke aanpak van deze twee trainers krijgt u een optimale trainingsdag.

Meer lezen Verberg
€ 899,00
€ 1.087,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
22 mei 2018
Sprekers (2)
Dhr. Mr. C.W.C.A. Bruggeman
Mevr. N. Tielen
IncompanyWilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl
Doelgroep
 • Wmo-consulenten
 • Jeugd-consultenten
 • Medewerkers Centrum voor jeugd en gezin
 • Juridisch medewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201149) en levert 6 PE punten op.


SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €899,- (excl. BTW).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat  een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.

Programma
09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Aanvang programma

Tijdens deze cursusdag zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • het doel en de achtergrond van de Wmo2015 en de Jeugdwet
 • het overige speelveld: welke andere wetten kunnen een rol spelen
 • de samenhang en afbakening tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet
 • toegang tot een voorziening vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet
 • de raakvlakken met Wet langdurige zorg
 • de raakvlakken met Zorgverzekeringswet
 • zorgcontinuïteit 18+

Daarbij zullen er veel casussen en praktijkvoorbeelden worden besproken.  U wordt van harte uitgenodigd eigen casuïstiek in te brengen voor deze trainingsdag.
De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek krijgt dan een plek tijdens de cursusdag. 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma
Sprekers
Dhr. Mr. C.W.C.A. Bruggeman
Dhr. Mr. C.W.C.A. Bruggeman

Kees-Willem Bruggeman is zelfstandig adviseur op het gehele gemeentelijke sociale domein bij Brug Consult (beleid / bezwaar en beroep). Daarnaast is hij annotator van AB, RSV, USZ en Gst. en redacteur van RSV en Gst., voorzitter van twee bezwaarschriftencommissies en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland.

Mevr. N. Tielen
Mevr. N. Tielen

Mijn naam is Nicole Tielen en ik ben juridisch vakredacteur Jeugd.

Als vakredacteur draag ik bij aan de ontwikkeling en inhoud van Grip op Jeugd. Ik verzamel en verwerk nieuws, wetgeving en jurisprudentie en beantwoord vragen die via de juridische helpdesk worden gesteld. Op verzoek toets ik beleid van gemeenten rondom de Jeugdwet of help bij het opstellen ervan. Ook schrijf ik artikelen en annotaties over actuele onderwerpen en verzorg ik trainingen. Ik vind het belangrijk om de klant op een toegankelijke manier van juridische informatie te voorzien en gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Jeugdwet.

Na mijn studie Recht en Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen kwam ik in 2008 bij Schulinck terecht. Ik begon als juridisch vakredacteur bij de Wmo. Anderhalf jaar later werd ik projectleider voor het ontwikkelen van Grip op WIJ en Rechtop WIJ. De WIJ bleek echter geen lang leven beschoren. Na intrekking van de wet hield ik me veel met inhoudelijke projecten bezig, zoals de introductie (en afschaffing) van de huishoudinkomenstoets en de Fraudewet.

Naast mijn werk bij Schulinck ben ik lid van twee bezwaarschriftencommissies, een mooie aanvulling op mijn dagelijkse werkzaamheden. Zo blijf ik betrokken bij de ontwikkelingen in het brede gemeentelijk sociaal domein.

Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met familie en vrienden. Ik lees graag, maar hou ook van sport en maak iedere week tijd voor een potje korfbal.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus bent u goed op de hoogte van de samenhang en afbakening tussen de Wmo 2015, Jeugdwet, Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet. Daarnaast weet u wat de mogelijkheden zijn voor zorgcontinuïteit als een jeugdige 18 jaar wordt.
 
€ 899,00
€ 1.087,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Karin Hegger, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2607
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven