Logo

Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg)wetten

En de afbakening met andere (zorg) wetten

Opleiding

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn of kunnen participeren. Daarnaast moeten gemeenten op grond van de Jeugdwet ouders en jeugdigen ondersteunen bij opvoed-, opgroei en psychische problemen. En dan kunnen burgers ook nog aanspraak maken op zorg vanuit andere zorgwetten, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dit alles heeft tot gevolg dat het voor u - als professional binnen het sociaal domein - niet eenvoudig is te bepalen welke zorgwet of combinatie van zorgwetten van toepassing is. Deze cursus speelt daarop in. U leert wat de samenhang tussen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is, hoe deze wetten zich tot de Wlz en Zvw verhouden, en waar u in de praktijk bij de uitvoering op moet letten.
Meer lezen Verberg
€ 899,00
€ 1.087,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
24 maart 2020
Sprekers (1)
Inge Scherpenzeel
IncompanyWilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl
Doelgroep
 • Wmo-consulenten
 • Jeugd-consulenten
 • Medewerkers Centrum voor jeugd en gezin
 • Juridisch medewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201149) en levert 6 PE punten op.


SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Kosten
 • Inschrijfgeld     € 899,- (exclusief btw)
 • Inbegrepen      Koffie / thee, geheel verzorgde lunch en de hand-outs van de presentatie. 
                         Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen en komen voor eigen rekening.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.
Programma
09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Aanvang programma

Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af. U krijgt diverse casussen voorgelegd, waardoor u nog beter inzicht krijgt in de verschillen en verbanden tussen de zorgwetten. U start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur, met tussendoor voldoende tijd voor koffie / thee en lunch. Uiteraard kunt u al uw vragen stellen en eigen casuïstiek inbrengen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Doel, achtergrond en wettelijke kaders Wmo 2015 en Jeugdwet;
 • Verbanden, verschillen en grijze gebieden tussen Wmo 2015 en Jeugdwet;
 • Toegang tot voorziening vanuit Wmo 2015 en Jeugdwet;
 • De afbakening van de Wmo 2015 met de Wlz en de Zvw;
 • De afbakening van de Jeugdwet met de Wlz en de Zvw;
 • De relatie van de zorgwetten tot bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet
 • Continuering van zorg en hulp bij jeugdige die 18 jaar wordt;

 

16.30 uur
Einde programma
Sprekers
Inge Scherpenzeel
Inge Scherpenzeel

Inge Scherpenzeel is docent. Sinds mei 2018 is Inge werkzaam als vakredacteur voor Schulinck en maakt ze deel uit van het team Jeugd & Wmo. Samen met haar collega’s is Inge verantwoordelijk voor de inhoud van Grip op Jeugd en Grip op Wmo. Daarnaast adviseert ze gemeenten bij beleids- of casusvraagstukken, schrijft ze opinies en annotaties en is contactpersoon voor de gemeenten in de provincie Limburg. 

Inge is werkzaam geweest bij diverse gemeenten binnen het sociaal domein, en dan met name de Wmo. Ze kan zich goed verplaatsen in de uitdagingen die gemeenten tegenkomen bij de uitvoering van de wetten in het sociaal domein.

Leerdoelen

Na het volgen van de opleiding heeft u het volgende geleerd.
Het stelt u in staat te beoordelen:

 • Hoe de zorgwetten zich tot elkaar verhouden, wat verschillen en verbanden zijn;
 • Wat de grijze gebieden tussen de Jeugdwet en Wmo zijn en hoe hiermee om te gaan;
 • Op welke zorg cliënten met meervoudige problematiek aanspraak hebben, vanuit welke wet;
 • Op welke zorg een jeugdige die 18 jaar wordt (nog) recht heeft, vanuit welke wet;
 • Hoe u samen kunt optrekken in de uitvoering van de zorgwetten.
€ 899,00
€ 1.087,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven