Actualiteitendag werk in uitvoering re-integratie

Opleiding
Het is voor de uitvoering van groot belang om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor de specifieke doelgroepen, zoals de banenafspraak en beschut werk denk aan het Breed Offensief en Simpel Switchen in de Participatieketen, wat op dit moment op de agenda staat bij de staatssecretaris van Ark.
Als klantmanager wordt er van u gevraagd in staat te zijn deze doelgroep te onderscheiden en het proces zo kundig mogelijk uit te voeren. 

Tijdens deze trainingsdag nemen wij u mee in de verdieping en afspraken zoals deze er liggen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken, UWV, werkgevers en gemeenten. 
Na deze trainingsdag bent u weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen.

Graag informeren wij u over de complexe wetgeving rondom banenafspraak en beschut werken.
Vanuit het Ministerie is er veel aandacht voor deze doelgroep en liggen er afspraken, die we moeten uitvoeren vanuit de Participatiewet.
 • De quotum afspraken en taakstellingen, voldoen wij eraan vanuit de Participatiewet?
 • Hoe voeren wij deze uit en waar lopen we tegen aan binnen ons handelen als klantmanagers?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering en waarom?
 • Wat betekent Het “Breed Offensief” en o.a. het “Simpel Switchen” voor de Participatieketen?
Gezien de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het Ministerie is goed om de actualiteiten te blijven volgen. Wij nemen u hier op deze dag graag in mee.
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
17 september 2020
Sprekers (1)
Georgette Wever
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
Deze training is gericht op consulenten re-integratie
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.
Programma
09.00 uur
Ontvangst met kofiie en thee
09.30 uur
Aanvang programma

Gemeenten hebben al een tijdje de verantwoordelijkheid om mensen met een beperking te begeleiden naar werk.
De regels, wetten en afspraken die ervoor moeten zorgen dat iedereen zo veel mogelijk mee doet, zouden van deze realiteit uit moeten gaan -> Simpel Switchen.
Hoe werkt ons Sociale Zekerheidstelsel wat is de samenhang van al die verschillende regelingen.

We geven u graag opgedane kennis mee uit de praktijk en tips en trucs.
Vooral het uitvoeren van de wetgeving in uw dagelijks werk met de doelgroep.

Tijdens deze dag komen de onderstaande onderwerpen aan bod:
 • Simpel Switchen in de Participatieketen: Beschut werken regulier of SW. Dagbesteding, zorgboerderij of beschermd wonen
 • Loonkostensubsidies. Verschil en waarom?
 • Begrippen
 • Jongeren en banenafspraak
 • Wie komt er in aanmerking voor een indicatie banenafspraak of beschut werk?
 • Wat houdt een indicatie in?
 • De verschillende aanvragen UWV en beoordelingen en bezwaar
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16.30 uur
Einde programma
Sprekers
Georgette Wever
Georgette Wever
Georgette is sinds 2005 werkzaam in de sociale zekerheid als Klantmanager, adviseur sociaal domein, specialist Beschut werken & Banenafspraak en trainer. Ze is dagelijks bezig met de Participatiewet. Georgette vindt het leuk om handvatten te bieden om kennis om te zetten in praktische vaardigheden.

Daarnaast is Georgette lid Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente waar ze woont, ze bekijkt de zaken graag van verschillende kanten en denkt graag in mogelijkheden.

Ze werkt bij verschillende gemeenten, adviseert of ondersteunt onder andere op beschut werken en schrijft de werkprocessen voor een afdeling, daarnaast zorgt Georgette er voor dat de voorliggende voorziening bij de gemeenten aansluiten op de afspraken die er liggen. En zit ze bij de regionale overleggen inzake Nieuw Beschut Werken.


Leerdoelen
Na het volgen van deze training:
 • heeft u begrippen kennis betreft wetgeving arbeidsgehandicapten o.a. banenafspraak en Beschut Werk
 • heeft u kennis van loonkostensubsidies en het adviseren aan WG
 • heeft u kennis proces van verschillende aanvragen bij het UWV
 • weet om meer van de doelgroep
 • bent u op op hoogte van het juridische kader en jurisprudentie
Na deze training bent u in staat deze kennis toe te passen in uw werk, uw collega’s en uw klant te informeren.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Terug naar boven