Logo

Trends jurisprudentie Ruimtelijke Ordening

Met een doorkijkje naar de nieuwe Omgevingswet

Opleiding

De laatste trends en ontwikkelingen.

 • In één dag bent u op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen
 • Naast theorie ook bespreking van interessante jurisprudentie
Het omgevingsrecht is volop in beweging. Het huidig recht ontwikkelt zich via jurisprudentie gestaag verder. Het toekomstige recht (Omgevingswet) krijgt steeds meer vorm. Hoewel er heel veel gaat veranderen, lijkt de Omgevingswet qua instrumentarium/wetssystematiek veel op het huidige ruimtelijk ordeningsrecht, zoals dat is neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet. De overgang naar de nieuwe wetgeving is gemakkelijker te maken met een goed begrip van het huidige RO-recht. 

Wilt u in één dag weer up tot date zijn? Deze cursus behandelt de trends en ontwikkelingen van de afgelopen drie jaren, die af te leiden zijn uit de jurisprudentie, wetswijzigingen en praktijk. 

Behandeld worden:
 • De ontwikkelingen met betrekking tot structuurvisies
 • Bestemmingsplannen
 • Beheersverordeningen
 • Omgaan met bestaande situaties
 • De positie van de projectontwikkelaar
 • De rol van de gemeenteraad bij door B&W gesloten overeenkomsten. 
 • Jurisprudentie aangaande de provinciale instrumenten
 • Doorkijk naar de toekomst onder de Omgevingswet
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
12 februari 2019
Sprekers (1)
Trees van der Schoot
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een maatwerktraining de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl
Doelgroep
 • Afdelingshoofd/Teamleider/Projectmanager 
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/handhaver
 • Beleidsmedewerker 
 • Overheidsjurist 
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 599,- (excl. BTW).

Dit bedrag is inclusief catering en handouts van de presentatie. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. 

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.
Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Aanvang programma

Tijdens deze actualiteitendag praten wij u bij over (juridische) ontwikkelingen van de volgende onderwerpen:

 • De rol van de provincie
 • De structuurvisie
 • De rol van het bestemmingsplan
 • Het omgaan met bestaande situaties
 • Bestemmingsplanthema’s als maximering, voorwaardelijke verplichting, milieunormen, parkeernormen, evenementen e.d.
 • De onderzoeksplicht
 • De nieuwe Ladder van de duurzame verstedelijking
 • De positie van de eigenaar en projectontwikkelaar bij ruimtelijke ontwikkelingen
 • De omgevingsvergunningen waarmee afgeweken kan worden van bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Niet alleen de theorie maar ook tal van uitspraken brengen wij voor het voetlicht.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur. 

16.30 uur
Einde programma

Sprekers
Trees van der Schoot
Trees van der Schoot
Adviseur en eigenaar van Van der Schoot advies, Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid. Auteur van diverse boeken waaronder het handboek Ruimtelijke ordening.
Leerdoelen
De opgedane kennis van het huidige recht brengt u direct in de praktijk en u bent goed voorbereid op de komst van de Omgevingswet.

De deelnemer leert de ontwikkelingen te overzien en toe te passen binnen het huidig recht.
De deelnemer leert de verschillen zien met de toekomstige Omgevingswet
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Nicole Huijs, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven