Logo

Actualiteiten bestemmingsplannen

Opleiding

Voor juridisch specialisten!

Actualiteitendag Bestemmingsplannen, in 1 dag alle essentiële jurisprudentie en wetgeving besproken door Tycho Lam. Voor specialisten die werken aan een planproces!

Onder de Omgevingswet zouden omgevingsplannen flexibeler moeten worden! Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Laat u overtuigen door Tycho Lam om daadwerkelijk veranderingen in gang te zetten.

We bekijken de volgende actuele onderwerpen:

 • Onderzoekslasten zouden doorgeschoven kunnen worden
 • Daarnaast zullen bepalingen uit de gemeentelijke verordening die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan opgaan
 • Veel gemeenten vragen zich af wat er echt verandert en of bestemmingsplannen niet op dezelfde leest geschoeid kunnen worden

Als afdelingshoofd, overheidsjurist, beleidsmedewerker of projectmanager word je met deze vragen geconfronteerd. 

 • Hoeveel flexibiliteit kunnen bestemmingsplannen bieden?
 • Mag flexibiliteit ten koste gaan van rechtszekerheid?
 • Wat is de laatste stand van de jurisprudentie als het gaat om de Laddertoets, bescherming van Natura 2000-gebieden, flora en fauna, MER en geluid?
 • Kunnen onderzoekslasten doorgeschoven worden?
 • In hoeverre kan het beschermingsregime van lokale verordeningen nu al in bestemmingsplannen vastgelegd worden?
 • Digitalisering?
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Kenmerken
Niveau
Specialisatie
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
7 november 2019
Sprekers (1)
Dhr. T.E.P.A. Lam
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Teurlincx, telefoonnummer 077 390 2601 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
 • Afdelingshoofd/Teamleider/Projectmanager 
 • Beleidsmedewerker 
 • Overheidsjurist
Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. btw). 
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.

Programma
9:00 - 16:30 uur

Op deze dag staan centraal:

 • Recente en belangrijkste jurisprudentie
 • Recente wetgeving

 
In de ochtend:

 • inleiding flexibilisering van bestemmingsplannen
 • soorten bestemmingsplannen
 • flexibilisering en jurisprudentie
 • onderzoekslasten wel of niet doorschuiven
 • jurisprudentie diverse actuele wetten

De middag staat voor lokale casuïstiek:

 • plichten
 • wijzigingen en bevoegdheden
 • binnenplanse veranderingen
 • veranderingen in het kader van de komst Omgevingswet 

Aan de hand van het voeren van het debat worden lokale situaties besproken. 

09.00 uur: kennismaking en verwachtingen
09.30 uur: jurisprudentie
10.45 uur: pauze
11.00-12.15 uur: voorbeeldcases
12.15 uur: lunch
13.15 uur: toepassing veranderingen
15.00 uur: pauze
15.15 uur: debat
16.30 uur: einde


Sprekers
Dhr. T.E.P.A. Lam
Dhr. T.E.P.A. Lam
Tycho Lam is advocaat bij Hekkelman Advocaten N.V. te Nijmegen
Hij houdt zich bezig met de publiek- en privaatrechtelijke aspecten van gebiedsontwikkelingen. Hij begeleidt en adviseert over ruimtelijke procedures en procedeert bij de bestuursrechter onder meer over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.
Tycho is nauw betrokken bij onderhandelingen over gebiedsontwikkelingsovereenkomsten, stelt deze op en procedeert over geschillen die in dat kader ontstaan.
Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Bent u op de hoogte van de laatste jurisprudentie en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen.
 • Adviseert u over de belangrijke vragen voortvloeiend uit de bestemmingsplannen.
 • Kunt u de kennis toepassen in de eigen praktijk.

Deze cursus is praktijkgericht en de inbreng van de deelnemers is een essentieel onderdeel van het leerprogramma. We verwachten dat de deelnemers kennis van zaken hebben.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Organisatorische informatie Yvonne Vergoossen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2623
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven