Logo

Aan de slag met vergunningmanagement

Opleiding
Van regelgericht naar doelgericht. Voor verantwoordelijken die nu veranderingen moeten managen.

Na deze cursus kunt u direct aan de slag om uw processen en uitvoering veel efficiënter te maken. Doelgericht vergunningmanagement geeft handvatten en tools om nu al te gaan werken zoals de Omgevingswet het bedoeld met medewerkers die kunnen onderhandelen, faciliteren, bemiddelen en overtuigen.

Heeft u ook genoeg van de enorme administratieve en juridische capaciteit die vergunningverlening, toezicht en handhaving kost? Wilt u nu op de hoogte worden gebracht van de veranderende wetgeving? Met optimaal vergunningmanagement brengen we uw organisatie weer terug naar de inhoud van het vak.

De rol van de vergunningverlener verandert nu al. Wat betekent dit voor rollen als: adviseur, co-creator en bemiddelaar.

Efficiënt, doelgericht en met korte en heldere processen.

Met deze opleiding heeft u handvatten om uw eigen vergunningverlening en dienstverlening op het gebied van gemeentelijke VTH taken direct te verbeteren.

Door een goed beeld te krijgen van de aankomende veranderingen in wet- en regelgeving en vooral welke ruimte u hierin zelf krijgt om als lokaal bevoegd gezag hier mee om te gaan en dit in te richten kunt (en moet) u uw organisatie nu al gaan herinrichten op de toekomst.
Meer lezen Verberg
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Kenmerken
Niveau
Verdieping
Uitvoering
Eendaagse opleiding, 1-dag
Ook beschikbaar als Incompany
Datum(s)
11 oktober 2018
Sprekers (1)
Dhr. W.C.G. Ankersmit
Incompany

Wilt u deze cursus met meerdere collega's volgen? Zijn uw wensen en behoeften zeer specifiek? Dan vormt een incompany de ideale oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Bergsma, telefoonnummer 077 390 2621 of cursus@schulinck.nl

Doelgroep
 • Afdelingshoofd/Teamleider/Projectmanager
 • Beleidsmedewerker
 • Vergunningverlener/Toezichthouder/handhaver
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €599,- (excl. BTW).
Dit bedrag is inclusief catering en documentatiemateriaal. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bevestiging, routebeschrijving en separaat een factuur.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost €99,- per dag.
Programma
09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur
Aanvang programma

 • Welkom, kennismaking en verwachtingen
 • Wat is optimaal vergunningmanagement? Kennis en achtergronden.
 • Reduceren administratieve lasten in het proces.
 • Wat betekent dit binnen de Omgevingswet voor de veranderingen in de organisatie
 • Rol en taken in het huidige stelsel
 • Naar een betere kwaliteitsborging privaat of publiek
 • De Omgevingswet als middel om doelen te bereiken
 • Vergunningverlening, en vergunningvrije activiteiten in de Omgevingswet

12.30 uur – 13.30 uur lunch

 • Naar doelgericht vergunningmanagement
 • Cultuuraspecten in relatie tot de VTH taken
 • Van rijksregelgeving naar bestuurlijke ruimte in VTH
 • Procesoptimalisatie
 • Aan de slag met eigen casus
 • Focus op eerste aanzet om vanuit eigen gemeentevisie, processtappen in te richten
 • Groepswerk voor kruisbestuiving om van elkaar te leren.
17.00 uur
Einde programma

Sprekers
Dhr. W.C.G. Ankersmit
Dhr. W.C.G. Ankersmit
Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland 

Vanuit zijn ruime ervaring heeft hij diverse gemeenten geholpen met de invoering van de Wabo, en het opstellen van integraal handhavingsbeleid. 

Sinds 2011 is hij algemeen directeur van de Vereniging BWT Nederland. Wico is vanuit de Verenging BWT momenteel dagelijks betrokken bij de private kwaliteitsborging en de Omgevingswet. Daarnaast is hij veelgevraagd docent en spreker over de diverse onderwerpen in de fysieke leefomgeving bij congressen en gemeenten.
Leerdoelen
Via een inspirerende en interactieve presentatie met werksessie wordt de deelnemer uitgedaagd om zijn of haar toetsingskader en processen vergunningverlening van regelgericht naar doelgericht om te bouwen.

Leerdoelen hierbij zijn:
• het efficiënter maken van de processen, zoeken naar winst voor organisatie en klant
• het terugdringen van de administratieve lasten binnen het proces
• het ontwikkelen van andere competenties om dit uit te kunnen gaan voeren in de praktijk.
• Terug naar regels die ook worden gehandhaafd.
€ 599,00
€ 724,79 incl. btw
Opleiding
 • Voor elke fase in uw carrière
 • Vooraanstaande docenten en sprekers met kennis van uw vak
 • Actuele onderwerpen vertaald naar uw eigen praktijk
Contact
Organisatorische informatie Anouk Franssen, Senior projectassistent opleidingen
Telefoon: 077 390 2613
E-mail: cursus@schulinck.nl
Inhoudelijke informatie / Incompany Liesbeth Bergsma, Manager opleidingen
Telefoon: 077 390 2621
E-mail: cursus@schulinck.nl
Terug naar boven