Vakstudie 08 - Nederlands Internationaal Belastingrecht

Vakstudie 08 - Nederlands Internationaal Belastingrecht

Vakstudie 08 - Nederlands Internationaal Belastingrecht
Inhoudsopgave
Producttype Online :
€ 1.997,93
€ 2.417,50 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
 • Altijd en overal toegang
 • Slim zoeken, filteren en bladeren
 • Documenten downloaden, e-mailen en printen
De Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht biedt u het meest uitgebreide artikelsgewijs commentaar. Compleet en toegankelijk.

Deze module vindt u ook in de Collectie Belastingadvies. Vraag hier uw gratis en vrijblijvende proefabonnement aan.

Het deel Nederlands Internationaal Belastingrecht (NIB) uit de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie heeft betrekking op het Nederlandse Internationale belastingrecht.

Inhoud
Achtereenvolgens komen in dit jongste Vakstudiedeel de volgende onderdelen aan de orde:

 • de (model) verdragen en de nationale regelingen ter voorkoming van dubbele belasting met betrekking tot de belastingen naar winst, inkomen en vermogen en het successie- en schenkingsrecht
 • de internationale regelingen met betrekking tot wederzijdse administratieve bijstand
 • de betekenis van het EG-recht en de non-discriminatiebepalingen in niet-belastingverdragen voor de Nederlandse belastingheffing
 • de regelingen voor (ambtenaren van) internationale organisaties
 • de betekenis van het internationale recht voor het Nederlandse fiscale strafrecht
 • de internationale aspecten van de premieheffing voor de volksverzekeringen.

Met authentieke buitenlandse taalversies
De Vakstudie NIB bevat de teksten van alle nationale en internationale regelgeving op de hierboven genoemde terreinen. Kern van de Vakstudie-aanpak vormt ook in dit deel het artikelsgewijze commentaar. Bijzonder in dit Vakstudiedeel is dat niet alleen de Nederlandse teksten zijn opgenomen, maar tevens de authentieke buitenlandse taalversies.

Voorkom dubbel betalen
Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting met betrekking tot de belastingen naar winst, inkomen en vermogen en het successie- en schenkingsrecht vertonen in grote mate overeenstemming. Zij volgen vrijwel steeds de opbouw van de modelverdragen van de OESO en de VN. Voorafgaande aan het artikelsgewijze commentaar op de afzonderlijke verdragen is een artikelsgewijs commentaar op de modelverdragen opgenomen. In het artikelsgewijze commentaar op de belastingverdragen wordt aangegeven wat de overeenkomsten en verschillen zijn met de modelverdragen. Waar het overeenkomsten betreft wordt dan een doorklikmogelijkheid geboden naar het artikelsgewijze commentaar op het modelverdrag.

Meer lezen Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Producttype Online :
€ 1.997,93
€ 2.417,50 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
 • Altijd en overal toegang
 • Slim zoeken, filteren en bladeren
 • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Terug naar boven