Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Tot 1 maart 2019 ontvangt u 10% korting op Tekst & Commentaar online
Kies uw producttype:
10% korting
€ 47,11
€ 42,40
€ 51,30 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen
  • Onder redactie van A.G.A. Nijmeijer en R. Uylenburg
  • O.a. Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële regeling omgevingsrecht
  • In 5 tot 10 minuten leest u het artikel én het commentaar
Dit deel uit de serie Tekst & Commentaar is uw eerste online bron om snel tot de kern van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te komen. In vijf tot tien minuten leest u zowel het artikel als het commentaar.

In deze online uitgave vindt u de Wabo en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving: het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële regeling omgevingsrecht. Ook zijn de overgangsrechtelijke bepalingen uit de Invoeringswet Wabo opgenomen. Het commentaar is mede gebaseerd op de (rechts)praktijk en op de wettelijke regelingen die golden voordat de Wabo werd ingevoerd. De inwerkingtreding van deze wet op 1 oktober 2010 heeft grote consequenties gehad voor het bestuursrecht. In de (rechts)praktijk is inmiddels de nodige ervaring opgebouwd met de uitvoering van deze wet. U vindt daarom ook veel jurisprudentie over besluiten op grond van de Wabo in deze uitgave.

De nieuwe Omgevingswet
De auteurs kijken vooruit naar de nieuwe Omgevingswet die zoals u weet in 2019 in werking zal treden. Voor verschillende regelingen van de Wabo ziet u via een korte verwijzing in het commentaar of de betreffende regeling een plaats krijgt in de Omgevingswet en zo ja, op welke wijze. 

Gericht zoeken én vinden
Om Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht online te raadplegen, logt u in via Navigator. U kunt geavanceerd zoeken of de inhoudsopgave gebruiken. Naar behoefte kunt u de huidige of de historische wetsversie(s) bekijken. In de teksten klikt u direct door naar wetten, wetsartikelen, jurisprudentie, vakliteratuur en overige bronnen. Wilt u belangrijke documenten snel kunnen opvragen bij uw volgende online sessie? In dat geval geeft u deze een handig label mee.


De auteurs werken deze online uitgave voortdurend bij. U bent dus altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Meer lezen Verberg
Deze uitgave is onderdeel van de serie:
Tot 1 maart 2019 ontvangt u 10% korting op Tekst & Commentaar online
Kies uw producttype:
10% korting
€ 47,11
€ 42,40
€ 51,30 incl. btw
Prijs per gebruiker per jaar
Online
  • Altijd en overal toegang
  • Slim zoeken, filteren en bladeren
  • Documenten downloaden, e-mailen en printen
Terug naar boven