Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
prof. mr. R. Uylenburg
dr. mr. A.B. Blomberg
mr. dr. J.H.G. van den Broek
mr. H.C.W.M. Moesker
mr. S.M. van Velsen
Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Dit deel uit de serie Tekst & Commentaar is uw eerste online bron om snel tot de kern van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te komen. In vijf tot tien minuten leest u zowel het artikel als het commentaar.

Probeer Tekst & Commentaar online één maand gratis en vrijblijvend!
56,68 incl. 9% btw
KIES UW VARIANT:
Online
52,00
Exclusief bij Wolters Kluwer
Boek
110,09
App
52,00
Prijs per gebruiker per jaar
  • Altijd en overal toegang

  • Slim zoeken, filteren en bladeren

  • Bestellen en meteen aan de slag

Samenvatting

Samenvatting

In deze online uitgave vindt u de Wabo en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving: het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële regeling omgevingsrecht. Ook zijn de overgangsrechtelijke bepalingen uit de Invoeringswet Wabo opgenomen. Het commentaar is mede gebaseerd op de (rechts)praktijk en op de wettelijke regelingen die golden voordat de Wabo werd ingevoerd. De inwerkingtreding van deze wet op 1 oktober 2010 heeft grote consequenties gehad voor het bestuursrecht. In de (rechts)praktijk is inmiddels de nodige ervaring opgebouwd met de uitvoering van deze wet. U vindt daarom ook veel jurisprudentie over besluiten op grond van de Wabo in deze uitgave.

De nieuwe Omgevingswet
De auteurs kijken vooruit naar de nieuwe Omgevingswet die zoals u weet in 2019 in werking zal treden. Voor verschillende regelingen van de Wabo ziet u via een korte verwijzing in het commentaar of de betreffende regeling een plaats krijgt in de Omgevingswet en zo ja, op welke wijze. 

Gericht zoeken én vinden
Om Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht online te raadplegen, logt u in via Navigator. U kunt geavanceerd zoeken of de inhoudsopgave gebruiken. Naar behoefte kunt u de huidige of de historische wetsversie(s) bekijken. In de teksten klikt u direct door naar wetten, wetsartikelen, jurisprudentie, vakliteratuur en overige bronnen. Wilt u belangrijke documenten snel kunnen opvragen bij uw volgende online sessie? In dat geval geeft u deze een handig label mee.


De auteurs werken deze online uitgave voortdurend bij. U bent dus altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

  • Onder redactie van A.G.A. Nijmeijer en R. Uylenburg
  • O.a. Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële regeling omgevingsrecht
  • In 5 tot 10 minuten leest u het artikel én het commentaar

Auteurs/redactie

Auteurs/redactie
Redacteur
prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
prof. mr. R. Uylenburg
Auteur
dr. mr. A.B. Blomberg
mr. dr. J.H.G. van den Broek
mr. H.C.W.M. Moesker
prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
prof. mr. R. Uylenburg
mr. S.M. van Velsen

Tekst & Commentaar – Bestuursrecht

Tekst & Commentaar – Bestuursrecht

Tekst & Commentaar is dé nr. 1 in het juridische spel! Met deze titels komt u direct tot de kern in elk nieuw dossier dat u voorgelegd krijgt. Tekst & Commentaar biedt u snel, maar ook voldoende diepgang om de betekenis van ieder wetsartikel te kunnen doorgronden. 

De serie bestaat uit circa 30 delen in de rechtsgebieden Burgerlijk Recht, Strafrecht, Bestuursrecht of Overig recht. 

Gebruikt u Tekst & Commentaar ook al online? Neem een gratis proefabonnement: één maand vrijblijvend proberen. 

Navigator

Navigator
Terug naar boven